Beza Dewan Rakyat dan Dewan Negara

Hammani Eiman

Beza Dewan Rakyat dan Dewan Negara

Beza Dewan Rakyat dan Dewan Negara – Dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, badan legislatif merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat undang-undang. Di Malaysia, badan legislatif terdiri dari dua dewan, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kedua dewan ini memiliki perbezaan dalam hal susunan anggota, cara pemilihan, dan kewenangan.

Beza Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam Pengajian Am

Dalam mata pelajaran Pengajian Am, seringkali kita mendengar tentang Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Malaysia. Namun, apakah sebenarnya perbezaan antara kedua dewan ini? Mari kita bahas lebih lanjut.

Beza Fungsi Dewan Rakyat dan Dewan Negara

Perbezaan utama antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara adalah dalam hal fungsi mereka. Dewan Rakyat merupakan dewan yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Dewan Negara. Hal ini dikarenakan Dewan Rakyat memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang dan menyetujui anggaran negara.

Sementara itu, Dewan Negara hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Rakyat dalam proses pembuatan undang-undang. Namun, Dewan Negara juga memiliki hak veto terhadap undang-undang yang diajukan oleh Dewan Rakyat. Jadi, secara singkatnya, Dewan Rakyat adalah dewan yang lebih berperan dalam proses pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan, sedangkan Dewan Negara lebih berperan sebagai lembaga penasihat.

Dua Perbezaan Utama antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara

Selain fungsi, terdapat dua perbezaan utama lainnya antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara, yaitu susunan anggota dan cara pemilihan.

READ:  Perbezaan Duit Malaysia dan Indonesia

Susunan Anggota

Dewan Rakyat terdiri dari 222 orang anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap anggota Dewan Rakyat mewakili suatu daerah pemilihan (dapil) tertentu. Jumlah anggota Dewan Rakyat dari setiap dapil ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di dapil tersebut. Sebagai contoh, dapil dengan jumlah penduduk yang lebih banyak akan memiliki lebih banyak anggota Dewan Rakyat dibandingkan dengan dapil yang penduduknya lebih sedikit.

Sementara itu, Dewan Negara terdiri dari 70 orang anggota. Sebanyak 26 anggota dipilih oleh Dewan Undangan Negeri (DUN), 44 anggota diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong, dan 2 anggota ditunjuk oleh Dewan Rakyat. Anggota Dewan Negara dipilih untuk masa jabatan selama tiga tahun.

Cara Pemilihan

Anggota Dewan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di seluruh dapil di Malaysia. Setiap warga negara Malaysia yang berusia 21 tahun ke atas dan memiliki kartu identitas berhak untuk memilih.

Sementara itu, anggota Dewan Negara dipilih melalui dua cara, yaitu pemilihan oleh DUN dan pengangkatan oleh Yang di-Pertuan Agong. Anggota Dewan Negara yang dipilih oleh DUN berjumlah 26 orang. Setiap DUN memilih 2 orang anggota Dewan Negara. Sedangkan anggota Dewan Negara yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong adalah mereka yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tertentu, seperti akademisi, ahli hukum, atau tokoh masyarakat.

Persamaan dan Perbezaan Antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara

Meskipun terdapat perbezaan dalam hal fungsi, susunan anggota, dan cara pemilihan, terdapat juga beberapa persamaan antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Ciri-ciri Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara

Anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara harus memenuhi syarat-syarat yang sama, yaitu:

  1. Warga Negara Malaysia
  2. Berusia 21 tahun ke atas
  3. Tidak sedang dihukum penjara lebih dari satu tahun atau didenda lebih dari RM2,000
  4. Tidak dinyatakan tidak cakap secara mental oleh pengadilan
  5. Tidak menjadi ahli parlemen di negara lain
READ:  Perbezaan Antara Malaikat dan Manusia

Namun, terdapat satu perbezaan dalam hal kelayakan menjadi anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Untuk menjadi anggota Dewan Rakyat, seseorang harus berasal dari dapil yang diwakilinya. Sedangkan untuk menjadi anggota Dewan Negara, seseorang tidak harus berasal dari DUN yang memilihnya.

Fungsi Perundangan

Meskipun Dewan Rakyat memiliki kewenangan yang lebih besar dalam proses pembuatan undang-undang, namun kedua dewan ini memiliki fungsi perundangan yang sama. Kedua dewan ini memiliki hak untuk mengajukan usulan undang-undang, melakukan pembahasan dan perubahan terhadap undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap undang-undang tersebut.

Kesimpulan

Dewan Rakyat dan Dewan Negara merupakan dua dewan yang penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Meskipun memiliki perbezaan dalam hal fungsi, susunan anggota, dan cara pemilihan, kedua dewan ini memiliki peran yang sama dalam proses pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan di negara kita.

Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami perbezaan dan persamaan antara kedua dewan ini agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi di negara kita. Beza Dewan Rakyat dan Dewan Negara dari semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment