Beza Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan

Hammani Eiman

Beza Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan

Beza Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan – Sektor awam merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangunan negara. Ia merangkumi semua organisasi, agensi dan institusi yang diuruskan oleh kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan kepada rakyat. Dalam sektor ini, terdapat dua jenis penjawat awam iaitu penjawat awam negeri dan persekutuan. Walaupun kedua-dua jenis penjawat awam ini bertugas untuk memenuhi keperluan rakyat, namun terdapat perbezaan yang jelas antara mereka.

Dalam artikel ini, kita akan mengenal pasti perbezaan utama antara penjawat awam negeri dan persekutuan. Kita juga akan melihat peranan dan tanggungjawab masing-masing serta kelebihan dan kekurangan yang ada. Ini akan membantu kita memahami dengan lebih baik tentang kedua-dua sektor ini dan bagaimana mereka berperanan dalam pembangunan negara.

1. Perbezaan Struktur Pentadbiran

Struktur Pentadbiran Negeri

Penjawat awam negeri adalah individu yang bekerja di bawah pentadbiran kerajaan negeri. Struktur pentadbiran negeri terdiri daripada tiga peringkat iaitu peringkat negeri, daerah dan kampung. Di peringkat negeri, terdapat Ketua Setiausaha Negeri (KSU) yang merupakan pegawai tertinggi di bawah kerajaan negeri. Beliau bertanggungjawab untuk menguruskan dan memastikan semua perkhidmatan di bawah kerajaan negeri berjalan dengan lancar.

Di peringkat daerah, terdapat Pegawai Daerah yang bertanggungjawab untuk menguruskan semua aktiviti di dalam daerah tersebut. Di samping itu, terdapat juga Ketua Kampung yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal di kampung-kampung di bawah daerah tersebut. Struktur pentadbiran ini membolehkan kerajaan negeri untuk lebih dekat dengan rakyat dan memahami keperluan mereka dengan lebih baik.

Struktur Pentadbiran Persekutuan

Penjawat awam persekutuan adalah individu yang bekerja di bawah pentadbiran kerajaan persekutuan. Struktur pentadbiran persekutuan terdiri daripada tiga peringkat iaitu peringkat pusat, peringkat negeri dan peringkat daerah. Di peringkat pusat, terdapat Setiausaha Agung Kementerian (SAK) yang merupakan pegawai tertinggi di bawah kerajaan persekutuan. Beliau bertanggungjawab untuk menguruskan dan memastikan semua perkhidmatan di bawah kerajaan persekutuan berjalan dengan lancar.

Di peringkat negeri, terdapat Setiausaha Negeri (SN) yang bertanggungjawab untuk menguruskan semua aktiviti di dalam negeri tersebut. Di samping itu, terdapat juga Pegawai Daerah yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal di daerah-daerah di bawah negeri tersebut. Struktur pentadbiran ini membolehkan kerajaan persekutuan untuk lebih berkesan dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat di seluruh negara.

READ:  Perbezaan Mitosis dan Meiosis

2. Perbezaan Peranan dan Tanggungjawab

Peranan dan Tanggungjawab Penjawat Awam Negeri

Penjawat awam negeri memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negeri. Mereka bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan hal ehwal negeri seperti pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan lain-lain. Selain itu, mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan semua aktiviti di bawah kerajaan negeri berjalan dengan lancar dan efisien.

Tanggungjawab penjawat awam negeri juga termasuk melaksanakan dasar-dasar dan program-program yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Mereka juga perlu memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar tersebut serta memberikan cadangan untuk penambahbaikan. Selain itu, mereka juga perlu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan memastikan keperluan mereka dipenuhi dengan sebaik mungkin.

Peranan dan Tanggungjawab Penjawat Awam Persekutuan

Penjawat awam persekutuan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. Mereka bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan hal ehwal negara seperti pertahanan, ekonomi, kewangan dan lain-lain. Selain itu, mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan semua aktiviti di bawah kerajaan persekutuan berjalan dengan lancar dan efisien.

Tanggungjawab penjawat awam persekutuan juga termasuk melaksanakan dasar-dasar dan program-program yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan. Mereka juga perlu memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar tersebut serta memberikan cadangan untuk penambahbaikan. Selain itu, mereka juga perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara luar dan memastikan kepentingan negara terpelihara.

3. Perbezaan Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan Penjawat Awam Negeri

Salah satu kelebihan penjawat awam negeri adalah mereka lebih dekat dengan rakyat dan memahami keperluan mereka dengan lebih baik. Ini membolehkan mereka untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih tepat dan berkualiti kepada rakyat. Selain itu, struktur pentadbiran negeri yang lebih kecil juga membolehkan mereka untuk membuat keputusan dengan lebih pantas dan efisien.

Namun begitu, salah satu kekurangan penjawat awam negeri adalah mereka mungkin kurang mendapat paparan dan pengalaman dalam bidang-bidang tertentu kerana terhad kepada negeri sahaja. Ini boleh menyebabkan mereka kurang kompetitif jika dibandingkan dengan penjawat awam persekutuan yang mempunyai peluang untuk bekerja di pelbagai kementerian dan agensi.

READ:  Perbezaan Litar Siri dan Selari: Panduan Lengkap

Kelebihan Penjawat Awam Persekutuan

Salah satu kelebihan penjawat awam persekutuan adalah mereka mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapat paparan dan pengalaman dalam bidang-bidang tertentu. Ini membolehkan mereka untuk menjadi pakar dalam bidang yang dipilih dan memberikan sumbangan yang lebih besar kepada pembangunan negara. Selain itu, struktur pentadbiran persekutuan yang lebih besar juga membolehkan mereka untuk berinteraksi dengan rakan sekerja dari pelbagai latar belakang dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mereka.

Namun begitu, salah satu kekurangan penjawat awam persekutuan adalah mereka mungkin kurang dekat dengan rakyat dan tidak memahami keperluan mereka dengan sepenuhnya. Ini boleh menyebabkan perkhidmatan yang disediakan tidak sesuai dengan keperluan rakyat dan mengurangkan keberkesanan kerajaan dalam memenuhi kehendak rakyat.

4. Kelayakan dan Pengambilan

 

Kelayakan dan Pengambilan Penjawat Awam Negeri

Untuk menjadi penjawat awam negeri, seseorang itu perlu mempunyai kelayakan akademik yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Selain itu, mereka juga perlu melalui proses temuduga dan ujian yang ditetapkan untuk menilai keupayaan dan kebolehan mereka. Biasanya, pengambilan penjawat awam negeri dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri (SPA) yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan memantau perkhidmatan awam di negeri tersebut.

Kelayakan dan Pengambilan Penjawat Awam Persekutuan

Untuk menjadi penjawat awam persekutuan, seseorang itu perlu mempunyai kelayakan akademik yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan. Selain itu, mereka juga perlu melalui proses temuduga dan ujian yang ditetapkan untuk menilai keupayaan dan kebolehan mereka. Biasanya, pengambilan penjawat awam persekutuan dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan (SPA) yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan memantau perkhidmatan awam di seluruh negara.

5. Gaji dan Kelebihan Lain

Gaji Penjawat Awam Negeri

Gaji penjawat awam negeri ditentukan oleh kerajaan negeri masing-masing berdasarkan kepada skala gaji yang ditetapkan. Skala gaji ini bergantung kepada jawatan dan pangkat yang disandang oleh penjawat awam tersebut. Selain daripada gaji, mereka juga menerima pelbagai elaun seperti elaun perumahan, elaun pengangkutan dan lain-lain. Ini menjadikan gaji penjawat awam negeri lebih kompetitif jika dibandingkan dengan sektor swasta.

Gaji Penjawat Awam Persekutuan

Gaji penjawat awam persekutuan juga ditentukan oleh kerajaan persekutuan berdasarkan kepada skala gaji yang ditetapkan. Skala gaji ini juga bergantung kepada jawatan dan pangkat yang disandang oleh penjawat awam tersebut. Selain daripada gaji, mereka juga menerima pelbagai elaun seperti elaun perumahan, elaun pengangkutan dan lain-lain. Namun begitu, gaji penjawat awam persekutuan mungkin sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor swasta.

READ:  Perbezaan Misi dan Visi

6. Kedudukan dan Pengurusan

Kedudukan Penjawat Awam Negeri

Penjawat awam negeri mempunyai kedudukan yang penting dalam kerajaan negeri. Mereka merupakan tulang belakang dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat dan memastikan pembangunan negeri berjalan dengan lancar. Selain itu, mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar dan program-program yang ditetapkan oleh kerajaan negeri.

Pengurusan penjawat awam negeri dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri (SPA) yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan memantau perkhidmatan awam di negeri tersebut. SPA juga bertanggungjawab untuk menilai prestasi penjawat awam dan memberikan latihan serta kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan keberkesanan mereka.

Kedudukan Penjawat Awam Persekutuan

Penjawat awam persekutuan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam kerajaan persekutuan. Mereka merupakan tulang belakang dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat dan memastikan pembangunan negara berjalan dengan lancar. Selain itu, mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar dan program-program yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan.

Pengurusan penjawat awam persekutuan dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan (SPA) yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan memantau perkhidmatan awam di seluruh negara. SPA juga bertanggungjawab untuk menilai prestasi penjawat awam dan memberikan latihan serta kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan keberkesanan mereka.

Kesimpulan

Beza Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan – Dari artikel ini, kita dapat melihat bahawa terdapat perbezaan yang jelas antara penjawat awam negeri dan persekutuan. Walaupun kedua-dua sektor ini bertugas untuk memenuhi keperluan rakyat, namun struktur pentadbiran, peranan dan tanggungjawab, kelayakan dan pengambilan, gaji dan kelebihan lain, kedudukan dan pengurusan adalah berbeza antara satu sama lain.

Kedua-dua sektor ini memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara dan memastikan keperluan rakyat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Oleh itu, adalah penting bagi kedua-dua sektor ini untuk bekerjasama dan bekerja secara efisien untuk mencapai matlamat bersama iaitu pembangunan negara yang lebih baik. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang Beza Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan. Terimakasih sudi kunjungi semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment