Contoh Ayat Pasif

Hammani Eiman

Contoh Ayat Pasif

Contoh Ayat Pasif – Ayat pasif adalah sejenis ayat yang subjeknya menerima tindakan daripada predikat atau pelaku. Subjek dalam ayat pasif biasanya ditandai oleh imbuhan akhiran -i atau -kan.

Sementara itu, pelaku tindakan dinyatakan dalam frasa oleh dan diletakkan di belakang predikat. Ayat pasif sering digunakan dalam bahasa Melayu untuk menekankan objek atau benda yang sedang dikenai tindakan. Dalam artikel ini, kita akan melihat pelbagai contoh ayat pasif dalam Bahasa Melayu.

Contoh Ayat Pasif

Berikut adalah beberapa contoh ayat pasif dalam Bahasa Melayu:

 • Rumah itu dicat merah oleh tukang.
 • Subjek: Rumah
 • Pelaku: Tukang
 • Tindakan: Dicat
 • Warna: Merah
 • Pintu itu dibuka oleh Ali.
 • Subjek: Pintu
 • Pelaku: Ali
 • Tindakan: Dibuka
 • Baju itu dicuci oleh ibu.
 • Subjek: Baju
 • Pelaku: Ibu
 • Tindakan: Dicuci
 • Mobil itu diperbaiki oleh mekanik.
 • Subjek: Mobil
 • Pelaku: Mekanik
 • Tindakan: Diperbaiki
 • Buku itu ditulis oleh penulis terkenal.
 • Subjek: Buku
 • Pelaku: Penulis terkenal
 • Tindakan: Ditulis
 • Surat itu dikirimkan oleh kurir.
 • Subjek: Surat
 • Pelaku: Kurir
 • Tindakan: Dikirimkan
 • Makanan itu dimasak oleh koki.
 • Subjek: Makanan
 • Pelaku: Koki
 • Tindakan: Dimasak
 • Pekerjaan itu diselesaikan oleh karyawan.
 • Subjek: Pekerjaan
 • Pelaku: Karyawan
 • Tindakan: Diselesaikan
 • Laptop itu dipinjam oleh teman.
 • Subjek: Laptop
 • Pelaku: Teman
 • Tindakan: Dipinjam
 • Uang itu diambil oleh pencuri.
 • Subjek: Uang
 • Pelaku: Pencuri
 • Tindakan: Diambil
 • Tanaman itu disiram oleh ibu.
 • Subjek: Tanaman
 • Pelaku: Ibu
 • Tindakan: Disiram
 • Hewan itu dipelihara oleh pemilik.
 • Subjek: Hewan
 • Pelaku: Pemilik
 • Tindakan: Dipelihara
 • Bola itu ditendang oleh pemain.
 • Subjek: Bola
 • Pelaku: Pemain
 • Tindakan: Ditendang

Contoh Ayat Pasif dan Aktif

Selain ayat pasif, terdapat juga ayat aktif yang subjeknya melakukan tindakan. Berikut adalah contoh ayat pasif dan aktif yang mempunyai makna yang sama:

 1. Ayam itu dimakan oleh kucing. (pasif) Ayam itu dimakan kucing. (aktif)
 1. Buku itu dibaca oleh pelajar. (pasif) Pelajar itu membaca buku. (aktif)
 1. Kucing itu dipelihara oleh keluarga. (pasif) Keluarga itu memelihara kucing. (aktif)
 1. Rumah itu dicat oleh tukang. (pasif) Tukang itu mencat rumah. (aktif)
 1. Anjing itu digigit oleh ular. (pasif) Ular itu menggigit anjing. (aktif)
 1. Bola itu ditendang oleh pemain. (pasif) Pemain itu menendang bola. (aktif)
 1. Makanan itu dimasak oleh ibu. (pasif) Ibu itu memasak makanan. (aktif)
 1. Surat itu dikirimkan oleh posmen. (pasif) Posmen itu mengirimkan surat. (aktif)
 1. Pintu itu dibuka oleh Ali. (pasif) Ali itu membuka pintu. (aktif)
 1. Tanaman itu disiram oleh ibu. (pasif) Ibu itu menyiram tanaman. (aktif)
READ:  Contoh Sijil Penghargaan yang Menarik dan Bermakna

Contoh Ayat Pasif kepada Ayat Aktif

Kadang-kadang, ayat pasif dapat diubah menjadi ayat aktif dengan menukar subjek dan pelaku tindakan. Berikut adalah contoh ayat pasif yang telah diubah menjadi ayat aktif:

 1. Ayam itu dimakan oleh kucing. Ayam itu dimakan kucing.
 1. Buku itu dibaca oleh pelajar. Pelajar itu membaca buku.
 1. Kucing itu dipelihara oleh keluarga. Keluarga itu memelihara kucing.
 1. Rumah itu dicat oleh tukang. Tukang itu mencat rumah.
 1. Anjing itu digigit oleh ular. Ular itu menggigit anjing.
 1. Bola itu ditendang oleh pemain. Pemain itu menendang bola.
 1. Makanan itu dimasak oleh ibu. Ibu itu memasak makanan.
 1. Surat itu dikirimkan oleh posmen. Posmen itu mengirimkan surat.
 1. Pintu itu dibuka oleh Ali. Ali itu membuka pintu.
 1. Tanaman itu disiram oleh ibu. Ibu itu menyiram tanaman.

Contoh Ayat Pasif Tukar kepada Ayat Aktif

Selain menukar subjek dan pelaku tindakan, ayat pasif juga boleh diubah menjadi ayat aktif dengan menggunakan kata kerja yang sesuai. Berikut adalah contoh ayat pasif yang telah diubah menjadi ayat aktif:

 1. Ayam itu dimakan kucing. Ayam itu dimakan oleh kucing.
 1. Buku itu dibaca pelajar. Buku itu dibaca oleh pelajar.
 1. Kucing itu dipelihara keluarga. Kucing itu dipelihara oleh keluarga.
 1. Rumah itu dicat tukang. Rumah itu dicat oleh tukang.
 1. Anjing itu digigit ular. Anjing itu digigit oleh ular.
 1. Bola itu ditendang pemain. Bola itu ditendang oleh pemain.
 1. Makanan itu dimasak ibu. Makanan itu dimasak oleh ibu.
 1. Surat itu dikirimkan posmen. Surat itu dikirimkan oleh posmen.
 1. Pintu itu dibuka Ali. Pintu itu dibuka oleh Ali.
 1. Tanaman itu disiram ibu. Tanaman itu disiram oleh ibu.

Contoh Ayat Pasif PDF

Berikut adalah contoh ayat pasif dalam format PDF yang boleh diunduh dan digunakan sebagai bahan latihan:

No.Ayat Pasif
1.Buku itu dibaca oleh pelajar.
2.Pintu itu dibuka oleh Ali.
3.Ayam itu dimakan oleh kucing.
4.Surat itu dikirimkan oleh posmen.
5.Makanan itu dimasak oleh ibu.
6.Anjing itu digigit oleh ular.
7.Rumah itu dicat oleh tukang.
8.Kucing itu dipelihara oleh keluarga.
9.Bola itu ditendang oleh pemain.
10.Tanaman itu disiram oleh ibu.

Contoh Ayat Pasif Aktif

Selain ayat pasif, terdapat juga ayat aktif yang subjeknya melakukan tindakan. Berikut adalah contoh ayat pasif dan aktif yang mempunyai makna yang sama:

 1. Ayam itu dimakan oleh kucing. Ayam itu dimakan kucing.
 1. Buku itu dibaca oleh pelajar. Pelajar itu membaca buku.
 1. Kucing itu dipelihara oleh keluarga. Keluarga itu memelihara kucing.
 1. Rumah itu dicat oleh tukang. Tukang itu mencat rumah.
 1. Anjing itu digigit oleh ular. Ular itu menggigit anjing.
 1. Bola itu ditendang oleh pemain. Pemain itu menendang bola.
 1. Makanan itu dimasak oleh ibu. Ibu itu memasak makanan.
 1. Surat itu dikirimkan oleh posmen. Posmen itu mengirimkan surat.
 1. Pintu itu dibuka oleh Ali. Ali itu membuka pintu.
 1. Tanaman itu disiram oleh ibu. Ibu itu menyiram tanaman.
READ:  Contoh Ayat Peribahasa

Contoh Ayat Pasif Diucapkan

Ayat pasif juga boleh diucapkan dalam bentuk ayat aktif dengan menggunakan kata kerja yang sesuai. Berikut adalah contoh ayat pasif yang telah diubah menjadi ayat aktif:

 1. Ayam itu dimakan kucing. Ayam itu dimakan oleh kucing.
 1. Buku itu dibaca pelajar. Buku itu dibaca oleh pelajar.
 1. Kucing itu dipelihara keluarga. Kucing itu dipelihara oleh keluarga.
 1. Rumah itu dicat tukang. Rumah itu dicat oleh tukang.
 1. Anjing itu digigit ular. Anjing itu digigit oleh ular.
 1. Bola itu ditendang pemain. Bola itu ditendang oleh pemain.
 1. Makanan itu dimasak ibu. Makanan itu dimasak oleh ibu.
 1. Surat itu dikirimkan posmen. Surat itu dikirimkan oleh posmen.
 1. Pintu itu dibuka Ali. Pintu itu dibuka oleh Ali.
 1. Tanaman itu disiram ibu. Tanaman itu disiram oleh ibu.

Contoh Ayat Pasif Songsang

Ayat pasif songsang adalah ayat pasif yang subjeknya tidak menerima tindakan daripada pelaku, tetapi sebaliknya. Contoh ayat pasif songsang adalah seperti berikut:

 1. Ayam itu dimakan oleh kucing. Kucing itu dimakan oleh ayam.
 1. Buku itu dibaca oleh pelajar. Pelajar itu dibaca oleh buku.
 1. Kucing itu dipelihara oleh keluarga. Keluarga itu dipelihara oleh kucing.
 1. Rumah itu dicat oleh tukang. Tukang itu dicat oleh rumah.
 1. Anjing itu digigit oleh ular. Ular itu digigit oleh anjing.
 1. Bola itu ditendang oleh pemain. Pemain itu ditendang oleh bola.
 1. Makanan itu dimasak oleh ibu. Ibu itu dimasak oleh makanan.
 1. Surat itu dikirimkan oleh posmen. Posmen itu dikirimkan oleh surat.
 1. Pintu itu dibuka oleh Ali. Ali itu dibuka oleh pintu.
 1. Tanaman itu disiram oleh ibu. Ibu itu disiram oleh tanaman.

Contoh Ayat Pasif Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Ayat pasif juga boleh menggunakan kata ganti nama diri ketiga seperti “dia” atau “mereka”. Berikut adalah contoh ayat pasif dengan menggunakan kata ganti nama diri ketiga:

 1. Ayam itu dimakan oleh dia. Dia dimakan ayam.
 1. Buku itu dibaca oleh mereka. Mereka membaca buku.
 1. Kucing itu dipelihara oleh dia. Dia dipelihara kucing.
 1. Rumah itu dicat oleh mereka. Mereka mencat rumah.
 1. Anjing itu digigit oleh dia. Dia menggigit anjing.
 1. Bola itu ditendang oleh mereka. Mereka menendang bola.
 1. Makanan itu dimasak oleh dia. Dia memasak makanan.
 1. Surat itu dikirimkan oleh mereka. Mereka mengirimkan surat.
 1. Pintu itu dibuka oleh dia. Dia membuka pintu.
 1. Tanaman itu disiram oleh mereka. Mereka menyiram tanaman.

Contoh Ayat Pasif Kata Ganti Nama Diri Kedua

Selain menggunakan kata ganti nama diri ketiga, ayat pasif juga boleh menggunakan kata ganti nama diri kedua seperti “kamu” atau “anda”. Berikut adalah contoh ayat pasif dengan menggunakan kata ganti nama diri kedua:

 1. Ayam itu dimakan oleh kamu. Kamu dimakan ayam.
 1. Buku itu dibaca oleh anda. Anda membaca buku.
 1. Kucing itu dipelihara oleh kamu. Kamu dipelihara kucing.
 1. Rumah itu dicat oleh anda. Anda mencat rumah.
 1. Anjing itu digigit oleh kamu. Kamu menggigit anjing.
 1. Bola itu ditendang oleh anda. Anda menendang bola.
 1. Makanan itu dimasak oleh kamu. Kamu memasak makanan.
 1. Surat itu dikirimkan oleh anda. Anda mengirimkan surat.
 1. Pintu itu dibuka oleh kamu. Kamu membuka pintu.
 1. Tanaman itu disiram oleh anda. Anda menyiram tanaman.
READ:  Contoh Kata Terbitan

Contoh Ayat Pasif dalam Bahasa Inggris

Ayat pasif juga terdapat dalam bahasa Inggris dan mempunyai struktur yang serupa dengan ayat pasif dalam bahasa Melayu. Berikut adalah contoh ayat pasif dalam bahasa Inggris:

 1. The chicken is eaten by the cat. The cat eats the chicken.
 1. The book is read by the student. The student reads the book.
 1. The cat is kept by the family. The family keeps the cat.
 1. The house is painted by the painter. The painter paints the house.
 1. The dog is bitten by the snake. The snake bites the dog.
 1. The ball is kicked by the player. The player kicks the ball.
 1. The food is cooked by the mother. The mother cooks the food.
 1. The letter is sent by the postman. The postman sends the letter.
 1. The door is opened by Ali. Ali opens the door.
 1. The plant is watered by the mother. The mother waters the plant.Contoh Ayat Pasif Kata Ganti Nama Diri Pertama

Selain menggunakan kata ganti nama diri ketiga dan kedua, ayat pasif juga boleh menggunakan kata ganti nama diri pertama seperti “saya” atau “aku”. Berikut adalah contoh ayat pasif dengan menggunakan kata ganti nama diri pertama:

 1. Ayam itu dimakan oleh saya. Saya dimakan ayam.
 1. Buku itu dibaca oleh aku. Aku membaca buku.
 1. Kucing itu dipelihara oleh saya. Saya dipelihara kucing.
 1. Rumah itu dicat oleh aku. Aku mencat rumah.
 1. Anjing itu digigit oleh saya. Saya menggigit anjing.
 1. Bola itu ditendang oleh aku. Aku menendang bola.
 1. Makanan itu dimasak oleh saya. Saya memasak makanan.
 1. Surat itu dikirimkan oleh aku. Aku mengirimkan surat.
 1. Pintu itu dibuka oleh saya. Saya membuka pintu.
 1. Tanaman itu disiram oleh aku. Aku menyiram tanaman.

Kesimpulan

Dengan menggunakan kata kerja yang sesuai, ayat pasif dapat diubah menjadi ayat aktif dan sebaliknya. Ayat pasif juga boleh menggunakan kata ganti nama diri ketiga, kedua, dan pertama untuk memberikan variasi dalam penulisan ayat.

Penting untuk memahami perbezaan antara ayat pasif dan aktif agar dapat menulis dengan tepat dan jelas. Dengan latihan yang berterusan, kita dapat meningkatkan kemahiran menulis ayat pasif dan aktif dengan lancar. Terimakasi sudi kunjungi semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment