[BEST] 15+ Contoh Kata Hubung Terlengkap

Hammani Eiman

[BEST] 15+ Contoh Kata Hubung Terlengkap

Contoh Kata Hubung – Kata hubung adalah salah satu elemen penting dalam bahasa Melayu. Ia berperanan untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa dalam sebuah kalimat. Dengan menggunakan kata hubung yang tepat, sesebuah ayat dapat menjadi lebih jelas dan mudah difahami.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan pelbagai contoh kata hubung yang terlengkap, termasuk kategori dan penggunaannya dalam ayat. Jadi, mari kita mulakan perbincangan ini.

Contoh Kata Hubung

Kata hubung adalah kata atau frasa yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa dalam sebuah kalimat. Ia berfungsi untuk menunjukkan hubungan makna atau urutan antara unsur-unsur yang dihubungkan.

Berikut adalah beberapa contoh kata hubung yang sering digunakan dalam bahasa Melayu:

Kata HubungFungsi
danMenyatakan penambahan
atauMenyatakan pilihan
tetapiMenyatakan pertentangan
namunMenyatakan pertentangan
melainkanMenyatakan pengecualian
sementara ituMenyatakan keadaan yang berlaku sementara
padahalMenyatakan pertentangan atau perbezaan

Contoh penggunaan kata hubung dalam kalimat:

 • Ayah membaca surat kabar, dan ibu memasak makan malam.
 • Kamu boleh makan di sini atau membawa pulang.
 • Dia cantik, tetapi pemarah.

Contoh Kata Hubung Gabungan

Kata hubung gabungan menghubungkan dua klausa atau frasa yang setara. Contoh kata hubung gabungan termasuk:

 • dan (menyatakan penambahan)
 • atau (menyatakan pilihan)
 • tetapi (menyatakan pertentangan)
 • namun
 • melainkan
 • sementara itu
 • padahal

Contoh kalimat dengan kata hubung gabungan:

 • Ayah membaca surat kabar, dan ibu memasak makan malam.
 • Kamu boleh makan di sini atau membawa pulang.
 • Dia cantik, tetapi pemarah.

Contoh Kata Hubung Pancangan

Kata hubung pancangan menghubungkan dua klausa yang tidak setara, yaitu klausa utama dan klausa subordinatif. Contoh kata hubung pancangan termasuk:

 • karena (sebab)
 • walaupun (perlawanan)
 • sehingga (akibat)
 • agar (tujuan)
 • supaya
 • seandainya (syarat)
 • asal

Contoh kalimat dengan kata hubung pancangan:

 • Karena hujan deras, jalanan menjadi banjir.
 • Walaupun dia miskin, dia tidak pernah mengeluh.
 • Belajarlah dengan giat sehingga kamu bisa lulus dengan nilai yang bagus.

Contoh Kata Hubung Berpasangan

Kata hubung berpasangan menghubungkan dua unsur yang sejajar. Contoh kata hubung berpasangan termasuk:

 • baik … maupun
 • tidak hanya … tetapi juga
 • selain itu … juga
 • entah … entah

Contoh kalimat dengan kata hubung berpasangan:

 • Baik ayah maupun ibuku bekerja keras.
 • Dia tidak hanya tampan tetapi juga cerdas.
 • Selain pandai, dia juga ramah.

Contoh Kata Hubung Dalam Bahasa Inggeris

Dalam bahasa Inggeris, terdapat pelbagai kata hubung yang serupa dengan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Berikut adalah beberapa contoh kata hubung dalam bahasa Inggeris dan padanannya dalam bahasa Melayu:

Kata Hubung Bahasa InggerisPadanan Dalam Bahasa Melayu
anddan
oratau
buttetapi
howevernamun
insteadsebaliknya
whilesementara itu
althoughwalaupun
becausekerana
sosehingga
in order toagar
ifjika
READ:  Contoh Ayat Penyata

Contoh penggunaan kata hubung dalam bahasa Inggeris:

 • I went to the mall and bought a new shirt.
 • You can either stay here or go home.
 • She is smart, but she is also very kind.
 • It was raining heavily, however, we still went for a walk.
 • He didn’t pass the exam; instead, he decided to retake the course.
 • While I was studying, my friend was watching TV.
 • Although she was tired, she continued to work hard.
 • I couldn’t attend the party because I had to work late.
 • It was raining heavily, so the streets were flooded.
 • I studied hard in order to pass the exam.
 • If it rains, we will have to cancel the picnic.

Contoh Kata Hubung Dengan

Kata hubung “dengan” juga merupakan salah satu kata hubung yang sering digunakan dalam bahasa Melayu. “Dengan” dapat berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa dalam sebuah kalimat. Berikut adalah contoh penggunaan kata hubung “dengan” dalam kalimat:

Menyatakan Cara

 • Dia menulis surat dengan rapi.
 • Kami membersihkan rumah dengan teliti.
 • Saya menyelesaikan tugas dengan cekap.

Menyatakan Alat

 • Adik memotong buah-buahan dengan pisau.
 • Cikgu menulis di papan tulis dengan kapur.
 • Ibu memasak sayur dengan wok.

Menyatakan Cara Bersama

 • Kami pergi ke pasar dengan keluarga.
 • Mereka belajar di perpustakaan dengan rakan-rakan.
 • Dia berbincang tentang projek dengan boss-nya.

Menyatakan Keadaan

 • Dia datang ke pejabat dengan marah.
 • Adik bermain di taman dengan riang.
 • Ibu mengunjungi nenek dengan harapan.

Selain itu, kata hubung “dengan” juga boleh digunakan untuk menghubungkan kata-kata yang menyatakan perbandingan, seperti:

 • Rumah saya lebih besar dengan rumah jiran.
 • Adik lebih pandai dengan abang.
 • Kakak lebih rajin dengan saya.

Contoh Kata Hubungan

Selain kata hubung, terdapat juga apa yang disebut sebagai kata hubungan. Kata hubungan adalah kata yang menghubungkan klausa, frasa, atau kalimat sehingga membentuk sebuah wacana yang padu dan koheren.

Berikut adalah beberapa contoh kata hubungan dalam bahasa Melayu:

Kata Hubungan Penambahan

 • dan, serta, lagi, tambahan pula, selain itu, di samping itu

Contoh:

 • Ayah membeli buku dan majalah.
 • Ibu memasak nasi goreng serta sayur tumis.
 • Selain membantu di rumah, dia juga rajin belajar.

Kata Hubungan Pertentangan

 • tetapi, namun, walau bagaimanapun, sebaliknya, walaupun

Contoh:

 • Dia cantik tetapi sombong.
 • Cuaca cerah, namun angin kencang.
 • Walaupun miskin, dia tetap rajin belajar.

Kata Hubungan Sebab-Akibat

 • kerana, oleh itu, maka, dengan demikian, akibatnya

Contoh:

 • Dia tidak hadir kerana sakit.
 • Hujan turun dengan lebat, maka jalan raya menjadi licin.
 • Dia belajar dengan rajin, oleh itu dia berjaya dalam peperiksaan.

Kata Hubungan Urutan

 • pertama, kedua, seterusnya, akhirnya, kemudian

Contoh:

 • Pertama, kita harus mencuci tangan. Kedua, pakai topeng. Akhirnya, jaga jarak.
 • Saya akan membeli bahan makanan dahulu, kemudian baru pergi ke bank.

Penggunaan kata hubungan yang tepat sangat penting dalam membina wacana yang jelas dan teratur.

READ:  Contoh Surat Peletakan Jawatan Terlengkap

Contoh Kata Hubung Komplemen

Kata hubung komplemen adalah kata hubung yang menghubungkan dua klausa atau frasa yang saling melengkapi.

Berikut adalah beberapa contoh kata hubung komplemen:

Kata Hubung Komplemen Akibat

 • sehingga, hingga, sampai, menyebabkan

Contoh:

 • Dia belajar dengan giat sehingga memperoleh keputusan yang cemerlang.
 • Hujan turun dengan lebat hingga membanjiri kawasan tersebut.
 • Kecuaiannya menyebabkan kerosakan pada komputer.

Kata Hubung Komplemen Tujuan

 • supaya, agar, untuk

Contoh:

 • Dia berlatih dengan gigih supaya dapat memenangi pertandingan.
 • Ibu membeli ubat agar anak-anak cepat sembuh.
 • Saya menyimpan wang untuk pergi bercuti ke luar negara.

Kata Hubung Komplemen Syarat

 • jika, kalau, dengan syarat

Contoh:

 • Saya akan membantu jika kamu memerlukan.
 • Kami akan datang ke majlis perkahwinan kalau diundang.
 • Dia boleh meminjam buku saya dengan syarat dikembalikan esok.

Kata Hubung Komplemen Kebalikan

 • sebaliknya, malah, bahkan

Contoh:

 • Cuaca hari ini cerah, sebaliknya kemarin hujan lebat.
 • Dia bukan sahaja tidak membantu, malah menambahkan masalah.
 • Bukan sahaja lulus peperiksaan, bahkan mendapat keputusan yang cemerlang.

Penggunaan kata hubung komplemen yang tepat dapat membantu menyampaikan makna dan hubungan antara dua klausa atau frasa dengan lebih jelas.

Contoh Kata Hubung Dan

Kata hubung “dan” adalah salah satu kata hubung yang paling banyak digunakan dalam bahasa Melayu. Ia berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang setara atau sejajar.

Berikut adalah contoh penggunaan kata hubung “dan” dalam kalimat:

Menghubungkan Dua Kata

 • Ibu dan ayah pergi ke pasar.
 • Adik membeli buku dan alat tulis.
 • Dia suka makan nasi dan lauk.

Menghubungkan Dua Frasa

 • Saya membeli baju baru dan seluar baharu.
 • Dia menyiapkan laporan kewangan dan laporan tahunan.
 • Kami membersihkan halaman dan mencuci kereta.

Menghubungkan Dua Klausa

 • Ibu memasak makanan dan ayah menyediakan meja makan.
 • Saya belajar dengan gigih dan lulus dengan cemerlang.
 • Dia menolong adik dengan sabar dan memuji usahanya.

Selain itu, kata hubung “dan” juga boleh digunakan untuk menghubungkan lebih daripada dua unsur, seperti:

 • Ibu, ayah, dan adik pergi bercuti ke Langkawi.
 • Dia membeli buku, majalah, dan surat khabar.
 • Kami menonton wayang, makan di restoran, dan membeli cenderahati.

Penggunaan kata hubung “dan” yang tepat dapat membantu membina kalimat yang jelas dan koheren.

Contoh Kata Hubung Dalam Bahasa Inggeris

<img style=”max-width: 100%; height: auto; margin: 10px auto; display: block;” src=”https://semuang.com/wp-content/uploads/2024/04/best-15-contoh-kata-hubung-terlengkap-661f2acd578ef.jpg” alt=”[BEST] 15+ Contoh Kata Hubung Terlengkap”>

Dalam bahasa Inggeris, terdapat pelbagai kata hubung yang serupa dengan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Berikut adalah beberapa contoh kata hubung dalam bahasa Inggeris dan padanannya dalam bahasa Melayu:

Kata Hubung Bahasa InggerisPadanan Dalam Bahasa Melayu
anddan
oratau
buttetapi
howevernamun
insteadsebaliknya
whilesementara itu
althoughwalaupun
becausekerana
sosehingga
in order toagar
ifjika

Contoh penggunaan kata hubung dalam bahasa Inggeris:

 • I went to the mall and bought a new shirt.
 • You can either stay here or go home.
 • She is smart, but she is also very kind.
 • It was raining heavily, however, we still went for a walk.
 • He didn’t pass the exam; instead, he decided to retake the course.
 • While I was studying, my friend was watching TV.
 • Although she was tired, she continued to work hard.
 • I couldn’t attend the party because I had to work late.
 • It was raining heavily, so the streets were flooded.
 • I studied hard in order to pass the exam.
 • If it rains, we will have to cancel the picnic.
READ:  Contoh Resume Mohon Kerja Terlengkap

Sebagai rumusan, kata hubung dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu mempunyai fungsi yang hampir sama, iaitu untuk menghubungkan dua atau lebih unsur dalam sebuah ayat atau wacana.

Contoh Kata Hubung Korelatif

Kata hubung korelatif adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata atau frasa yang setara dan saling berhubungan. Contoh kata hubung korelatif dalam bahasa Melayu adalah:

 • Baik … mahupun
 • Tidak hanya … tetapi juga
 • Sama … dengan
 • Entah … entah
 • Bukan … melainkan

Berikut adalah contoh penggunaan kata hubung korelatif dalam kalimat:

Baik … mahupun

 • Baik ayah mahupun ibu saya bekerja keras untuk membiayai kehidupan keluarga.
 • Dia mahir dalam sukan baik di padang bola sepak mahupun di gelanggang bola keranjang.

Tidak hanya … tetapi juga

 • Dia tidak hanya pandai dalam pelajaran, tetapi juga berbakat dalam seni lukis.
 • Perusahaan itu tidak hanya mengeluarkan produk elektronik, tetapi juga membangunkan program latihan untuk pekerja.

Sama … dengan

 • Kucing saya sama comel dengan kucing jiran.
 • Prestasi pasukan bola sepak negara tidak sama hebat dengan pasukan bola sepak antarabangsa.

Entah … entah

 • Entah di mana dia pergi, entah apa yang dia lakukan.
 • Entah siapa yang memenangi pertandingan, entah bagaimana hasilnya.

Bukan … melainkan

 • Dia bukan sahaja pandai dalam matematik, tetapi juga dalam sains.
 • Bukan kerana kecantikan sahaja, malah kerana kepintaran dan sikapnya.

Penggunaan kata hubung korelatif dapat memberikan penekanan yang lebih kuat pada hubungan antara dua unsur dalam kalimat. Dengan menggunakan kata hubung korelatif dengan betul, kita dapat menyampaikan makna dengan lebih tepat dan jelas.

Kesimpulan

Kata hubung adalah unsur penting dalam bahasa Melayu yang digunakan untuk menghubungkan perkataan, frasa, klausa, atau ayat dalam sesuatu wacana. Penggunaan kata hubung yang betul dapat membantu menyusun ayat atau paragraf dengan teratur dan logik, serta menjadikan makna yang disampaikan lebih jelas dan padu.

Dalam penulisan, penting bagi penulis untuk memahami pelbagai jenis kata hubung beserta fungsi dan contohnya. Dengan itu, penulis dapat menghasilkan teks yang berkualiti dan mudah difahami oleh pembaca.

Jika anda ingin meningkatkan kemahiran menulis anda, amalkanlah untuk menggunakan pelbagai jenis kata hubung dalam penulisan anda. Latihan yang berterusan akan membantu anda menjadi penulis yang lebih efektif dan berkesan.

Sekian, terima kasih dari semuang.com semoga bermanfaat1

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment