Pelbagai Contoh Kata Sendi Nama Penjelasan Lengkap

Hammani Eiman

Pelbagai Contoh Kata Sendi Nama Penjelasan Lengkap

Contoh Kata Sendi Nama – Dalam bahasa Melayu, kata sendi nama merupakan partikel yang ditempatkan di hadapan frasa nama untuk membentuk hubungan tertentu antara frasa nama tersebut dengan unsur yang lainnya dalam ayat. Kata sendi nama berfungsi menghubungkan sebuah frasa nama dengan frasa lain, sehingga dapat membentuk suatu hubungan timbal balik.

Terdapat berbagai jenis kata sendi nama yang digunakan dalam bahasa Melayu, seperti kata sendi nama tempat, arah, alat, penyerta, perbandingan, penunjukan, kepemilikan, tujuan, sebab, dan syarat.

Contoh Kata Sendi Nama

Kata sendi nama dapat digunakan dalam berbagai konteks dalam sebuah kalimat. Berikut adalah beberapa contoh penggunaannya:

Kata Sendi Nama Tempat

 • Buku itu diletakkan di atas meja.
 • Dia tinggal di Kuala Lumpur.
 • Kelas kami berada di lantai dua.

Kata Sendi Nama Arah

 • Andi pergi ke rumah neneknya.
 • Dia datang dari sekolah.
 • Mereka akan menuju ke pasar.

Kata Sendi Nama Alat

 • Pintu dibuka dengan kunci.
 • Dia menulis surat dengan pena.
 • Ayah membawa barang-barang dengan truk.

Kata Sendi Nama Penyerta

 • Dia datang dengan adiknya.
 • Ibu pergi ke pasar bersama nenek.
 • Kami bermain sepak bola dengan teman-teman.

Kata Sendi Nama Perbandingan

 • Suaranya seperti burung merpati.
 • Wajahnya bagai bulan purnama.
 • Tingkahnya umpama orang gila.

Kata Sendi Nama Penunjukan

 • Dia akan berangkat pada hari Senin.
 • Kakak pergi ke sekolah akan pukul 7 pagi.
 • Mereka tinggal di rumah itu.

Kata Sendi Nama Kepemilikan

 • Ini adalah tas punyamu.
 • Mobil itu milik orang kaya itu.
 • Buku-buku ini punya adik saya.

Contoh Ayat Kata Sendi Nama

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam sebuah kalimat:

 1. Ibu membeli buah-buahan di pasar.
 2. Taman bermain itu terletak di dekat rumah saya.
 3. Adik pergi ke sekolah dengan bus.
 4. Andi bermain sepak bola bersama teman-temannya.
 5. Suara burung itu seperti suara kakak saya.
 6. Saya akan berangkat pada hari Minggu.
 7. Buku ini milik kakak.
 8. Dia pergi untuk membeli makanan.
 9. Saya tidak datang karena sakit.
 10. Ibu memasak nasi dengan rice cooker.
READ:  10+ Senarai Contoh Tentatif Program Terbaik [NEW]

Contoh Kata Sendi Nama STPM

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam soal-soal STPM:

Contoh Soal 1

Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:

 1. Mereka tinggal _ kampung itu sejak kecil.
 2. Adik membeli buku _ kedai buku.
 3. Ibu pergi pasar membeli sayur-sayuran.
 4. Kami bermain bola _ padang sekolah.
 5. Dia membantu saya mengerjakan tugas.

Contoh Soal 2

Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:

 1. dengan
 2. ke
 3. pada
 4. untuk
 5. dari

Contoh Kata Sendi Nama Tingkatan 4

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam soal-soal Tingkatan 4:

Contoh Soal 1

Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:

 1. Kami akan pergi _ taman hiburan akhir minggu ini.
 2. Buku-buku ini _ adik saya.
 3. Ibu memasak nasi _ rice cooker.
 4. Dia tidak dapat datang _ upacara kelulusan kerana sakit.
 5. Kelas kami berada _ lantai dua.

Contoh Soal 2

Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:

 1. dengan
 2. di
 3. untuk
 4. dari
 5. bersama

Contoh Kata Sendi Nama SPM

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam soal-soal SPM:

Contoh Soal 1

Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:

 1. Buku itu diletakkan _ atas meja.
 2. Adik membeli alat tulis _ kedai runcit.
 3. Saya pergi sekolah bas.
 4. Anjing itu berlari _ depan rumah.
 5. Mereka bermain bola _ padang sekolah.

Contoh Soal 2

Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:

 1. di
 2. ke
 3. dengan
 4. untuk
 5. dari

Contoh Kata Sendi Nama Tahun 1

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam soal-soal Tahun 1:

Contoh Soal 1

Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:

 1. Adik membeli buku _ kedai buku.
 2. Kami bermain _ taman.
 3. Ibu pergi pasar membeli sayur-sayuran.
 4. Ayah bekerja _ kilang.
 5. Saya makan nasi _ mangkuk.

Contoh Soal 2

Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:

 1. di
 2. ke
 3. dengan
 4. untuk
 5. dari

Contoh Kata Sendi Nama Tahun 2

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam soal-soal Tahun 2:

Contoh Soal 1

Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:

 1. Ibu membeli buah-buahan _ pasar.
 2. Taman bermain itu terletak _ dekat rumah saya.
 3. Adik pergi sekolah bas.
 4. Kami bermain bola _ padang sekolah.
 5. Suara burung itu _ suara kakak saya.

Contoh Soal 2

Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:

 1. di
 2. ke
 3. dengan
 4. bersama
 5. seperti

Contoh Kata Sendi Nama Tingkatan 5

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam soal-soal Tingkatan 5:

Contoh Soal 1

Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:

 1. Mereka tinggal _ kampung itu sejak kecil.
 2. Adik membeli buku _ kedai buku.
 3. Ibu pergi pasar membeli sayur-sayuran.
 4. Kami bermain bola _ padang sekolah.
 5. Dia membantu saya mengerjakan tugas.
READ:  Contoh Penanda Wacana Lengkap

Contoh Soal 2

Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:

 1. pada
 2. untuk
 3. dari
 4. akan
 5. sebab

Contoh Kata Sendi Nama Tahun 3

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam soal-soal Tahun 3:

Contoh Soal 1

Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:

 1. Buku itu diletakkan _ atas meja.
 2. Adik membeli alat tulis _ kedai runcit.
 3. Saya pergi sekolah bas.
 4. Anjing itu berlari _ depan rumah.
 5. Mereka bermain bola _ padang sekolah.

Contoh Soal 2

Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:

 1. di
 2. ke
 3. dengan
 4. untuk
 5. dari

Contoh Kata Sendi Nama Tingkatan 1

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam soal-soal Tingkatan 1:

Contoh Soal 1

Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:

 1. Adik membeli buku _ kedai buku.
 2. Kami bermain _ taman.
 3. Ibu pergi pasar membeli sayur-sayuran.
 4. Ayah bekerja _ kilang.
 5. Saya makan nasi _ mangkuk.

Contoh Soal 2

Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:

 1. di
 2. ke
 3. dengan
 4. untuk
 5. dari

Contoh Kata Sendi Nama “Di”

Kata sendi nama “di” digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Berikut adalah contoh-contoh penggunaannya:

 1. Buku itu diletakkan di atas meja.
 2. Ibu bekerja di sebuah pejabat.
 3. Saya tinggal di kampung halaman.
 4. Sekolah kami terletak di pusat bandar.
 5. Adik suka bermain di taman permainan.

Kata sendi nama “di” juga dapat digunakan untuk menunjukkan waktu, seperti:

 1. Saya akan berangkat di pagi hari.
 2. Rapat akan diadakan di akhir bulan.
 3. Kami pergi membeli baju di musim perayaan.
 4. Dia akan datang di sore hari.
 5. Pertandingan akan berlangsung di penghujung minggu.

Contoh Ayat Kata Sendi Nama Tahun 3

Berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dalam ayat-ayat Tahun 3:

 1. Buku itu diletakkan di atas meja.
 2. Adik membeli alat tulis di kedai runcit.
 3. Saya pergi ke sekolah dengan bas.
 4. Anjing itu berlari di depan rumah.
 5. Mereka bermain bola di padang sekolah.
 6. Ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur-sayuran.
 7. Ayah bekerja di kilang sejak bertahun-tahun.
 8. Saya makan nasi dengan lauk-pauk di meja makan.
 9. Kakak membeli baju untuk dirinya di pasar malam.
 10. Kami pergi ke taman bersama keluarga.

Contoh Soalan Kata Sendi Nama

Berikut adalah contoh-contoh soalan yang menggunakan kata sendi nama:

 1. Lengkapkan kalimat-kalimat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai:
  1. Buku itu diletakkan _ atas meja.
  2. Ibu pergi pasar membeli sayur-sayuran.
  3. Adik membeli alat tulis _ kedai runcit.
  4. Mereka bermain bola _ padang sekolah.
  5. Saya pergi sekolah bas.
 1. Bina satu ayat yang menggunakan kata sendi nama yang diberikan:
  1. di
  2. ke
  3. dengan
  4. untuk
  5. dari
 1. Pilih kata sendi nama yang tepat untuk melengkapkan ayat-ayat berikut:
  1. Ibu membeli buah-buahan _ (di, ke, dengan) pasar.
  2. Kami bermain bola _ (di, ke, dengan) padang sekolah.
  3. Adik pergi (di, ke, dengan) sekolah (di, ke, dengan) bas.
  4. Suara burung itu _ (seperti, bersama, pada) suara kakak saya.
  5. Buku ini _ (punya, milik, untuk) adik saya.
 1. Gunakan kata sendi nama yang sesuai untuk melengkapkan ayat-ayat berikut:
  1. Ibu memasak nasi _ rice cooker.
  2. Dia tidak dapat datang _ upacara kelulusan kerana sakit.
  3. Kelas kami berada _ lantai dua.
  4. Kami akan pergi _ taman hiburan akhir minggu ini.
  5. Buku-buku ini _ adik saya.
READ:  Contoh Resit Bayaran Panduan dan Langkah

Contoh Ayat Kata Sendi Nama “Seperti”

Kata sendi nama “seperti” digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berikut adalah contoh-contoh penggunaannya dalam ayat:

 1. Suaranya seperti kicauan burung yang merdu.
 2. Wajahnya seperti bunga mawar yang mekar.
 3. Tingkahnya seperti orang gila yang tidak waras.
 4. Senyumannya seperti matahari yang menyinari hari.
 5. Rambutnya seperti benang sutera yang lembut.
 6. Gerakannya seperti burung yang terbang bebas.

Dengan menggunakan kata sendi nama “seperti”, kita dapat membuat perbandingan yang lebih hidup dan jelas dalam penulisan. Perumpamaan yang digunakan akan memberikan gambaran yang lebih kuat kepada pembaca, menjadikan tulisan lebih menarik dan berwarna.

Kesimpulan

Kata sendi nama adalah unsur penting dalam bahasa Melayu yang digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan kata lain dalam ayat. Penggunaan kata sendi nama yang tepat akan membantu menyusun ayat dengan betul dan memberikan makna yang jelas.

Dalam artikel ini, kita telah melihat contoh-contoh penggunaan kata sendi nama dari pelbagai tahap pendidikan, mulai dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5. Setiap tahap pendidikan mempunyai soalan-soalan yang berbeza untuk menguji pemahaman pelajar terhadap penggunaan kata sendi nama.

Diharapkan dengan adanya contoh-contoh dan latihan-latihan yang diberikan, pembaca dapat lebih memahami konsep kata sendi nama dan dapat menggunakannya dengan betul dalam penulisan. Jika anda ingin terus meningkatkan kemahiran dalam penggunaan kata sendi nama, amalkanlah dengan membuat latihan-latihan tambahan dan membaca lebih banyak buku atau artikel dalam Bahasa Melayu.

Sekian, terima kasih kerana membaca! Semoga artikel dari semuang.com ini memberi manfaat kepada pembaca dalam memahami penggunaan kata sendi nama dalam Bahasa Melayu. Selamat belajar dan teruskan usaha anda dalam memperkaya lagi pengetahuan bahasa anda!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment