3+ Contoh Memo Terbaik dan Lengkap [NEW]

Hammani Eiman

3+ Contoh Memo Terbaik dan Lengkap [NEW]

Contoh Memo – Memo merupakan salah satu jenis surat rasmi yang kerap digunakan dalam organisasi atau institusi untuk menyampaikan pemberitahuan, instruksi, atau informasi penting kepada pihak-pihak tertentu. Memo memiliki struktur dan format yang khas, yang perlu diikuti agar penyampaian informasi dapat dilakukan dengan jelas dan efektif.

Dalam artikel ini, kami akan menyajikan beberapa contoh memo terbaik dan lengkap yang dapat menjadi rujukan bagi anda dalam menyusun memo untuk keperluan organisasi anda. Mulai dari contoh memo pemberitahuan, memo mesyuarat, memo dalaman, hingga contoh memorandum, semuanya akan dibahas secara komprehensif.

Contoh Memo

Contoh Memo Pemberitahuan

Memorandum Dari: Manajer Keuangan Kepada: Seluruh Karyawan Tanggal: 1 Februari 2023 Perihal: Pemberitahuan Pembayaran Gaji

Dengan hormat,

Melalui memo ini, kami ingin memberitahukan bahwa pembayaran gaji untuk periode Januari 2023 akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2023. Pembayaran akan dikreditkan langsung ke rekening bank masing-masing karyawan.

Untuk memastikan ketepatan pembayaran, mohon pastikan bahwa data diri dan rekening bank yang terdaftar di perusahaan masih benar. Jika terdapat perubahan, silakan segera melaporkannya ke bagian keuangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Manajer Keuangan

Contoh memo pemberitahuan di atas menyampaikan informasi terkait dengan pembayaran gaji karyawan. Memo ini memiliki struktur yang jelas, dimulai dengan kop memo yang memuat informasi pengirim dan penerima, tanggal, serta perihal. Isi memo juga disampaikan dengan ringkas dan jelas, serta ditutup dengan ucapan terima kasih dan salam penutup.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat contoh memo pemberitahuan:

 1. Gunakan bahasa yang formal dan sopan.
 2. Sampaikan informasi secara ringkas dan padat.
 3. Tuliskan tanggal, penerima, dan pengirim dengan jelas.
 4. Sertakan kontak person jika diperlukan.
 5. Tutup memo dengan salam penutup yang sesuai.

Contoh Memo Mesyuarat

Memorandum Dari: Sekretaris Organisasi Kepada: Semua Peserta Mesyuarat Tanggal: 15 Februari 2023 Perihal: Pemberitahuan Mesyuarat Tahunan

Dengan hormat,

Melalui memo ini, kami ingin memberitahukan bahwa Mesyuarat Tahunan Organisasi akan diadakan pada:

Hari/Tarikh: Sabtu, 25 Februari 2023 Masa: 9.00 pagi – 12.00 tengah hari Tempat: Dewan Serbaguna, Pejabat Pusat Organisasi

Agenda mesyuarat adalah sebagai berikut:

 1. Ucapan Pembukaan oleh Pengerusi
 2. Pembentangan Laporan Tahunan
 3. Perbincangan dan Kelulusan Pernyataan Kewangan
 4. Pemilihan Ahli Jawatankuasa Baru
 5. Hal Ehwal Lain

Setiap ahli dinasihatkan untuk hadir tepat pada waktunya. Sila pastikan agar membawa dokumen-dokumen yang relevan untuk rujukan semasa mesyuarat nanti.

Jika terdapat sebarang pertanyaan atau kemusykilan, sila hubungi saya di talian 012-3456789 atau melalui email di sekretaris@organisasi.com.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Sekian, wassalam.

Sekretaris Organisasi

Contoh memo mesyuarat di atas memberikan pemberitahuan mengenai pelaksanaan Mesyuarat Tahunan Organisasi. Memo ini menyampaikan maklumat penting seperti tarikh, masa, tempat, serta agenda mesyuarat. Memo ini juga menyertakan maklumat untuk dihubungi sekiranya terdapat pertanyaan atau kemusykilan.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam membuat contoh memo mesyuarat:

 1. Cantumkan maklumat penting seperti tarikh, masa, dan tempat mesyuarat.
 2. Senaraikan agenda mesyuarat dengan jelas.
 3. Nyatakan siapa yang perlu hadir dan apa yang perlu dibawa.
 4. Sertakan maklumat untuk dihubungi sekiranya ada pertanyaan.
 5. Tutup memo dengan salam yang sesuai.
READ:  Contoh Ayat Songsang yang Berkesan

Contoh Memo Ringkas

Memo Dari: Pengurus Sumber Manusia Kepada: Semua Pekerja Tarikh: 1 Mac 2023 Perkara: Cuti Terkumpul

Kepada semua pekerja,

Merujuk kepada perkara di atas, kami ingin mengingatkan bahawa tempoh untuk menggunakan cuti terkumpul adalah sehingga 31 Disember 2023. Sebarang baki cuti yang tidak digunakan selepas tarikh tersebut akan dilucutkan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila hubungi saya di talian 012-3456789 atau melalui email di hrdmanager@syarikat.com.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda.

Pengurus Sumber Manusia

Contoh memo ringkas di atas menyampaikan maklumat mengenai had tarikh penggunaan cuti terkumpul. Memo ini ditulis dengan ringkas dan padat, namun masih menyampaikan maklumat yang penting dengan jelas.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam membuat contoh memo ringkas:

 1. Pastikan menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami.
 2. Fokus hanya pada satu perkara atau maklumat utama.
 3. Sampaikan maklumat secara terus terang dan jelas.
 4. Sertakan maklumat untuk dihubungi sekiranya ada pertanyaan.
 5. Tutup memo dengan ucapan terima kasih yang sesuai.

Contoh Memo Dalaman

Contoh Memo Dalaman Sekolah

Memo Daripada: Pengetua Sekolah Kepada: Semua Guru Tarikh: 10 Mac 2023 Perkara: Pelaksanaan Hari Sukan Sekolah

Kepada semua guru yang dihormati,

Dengan ini, saya ingin memaklumkan bahawa Hari Sukan Sekolah akan diadakan pada hari Sabtu, 25 Mac 2023 dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari.

Semua guru diminta untuk hadir dan membantu dalam pelaksanaan acara ini. Berikut adalah pembahagian tugas yang perlu dilaksanakan:

 1. Guru Olahraga
  • Merancang dan menguruskan acara sukan
  • Mengeluarkan kelengkapan sukan
  • Memastikan kelancaran acara
 1. Guru Kokurikulum
  • Menguruskan persembahan kebudayaan
  • Mengatur perarakan pembukaan
  • Menyelaras aktiviti hiburan
 1. Semua Guru
  • Membantu dalam pengurusan kantin
  • Mengawasi pelajar semasa acara
  • Menyediakan hadiah pemenang

Sila pastikan semua tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan, sila hubungi saya di talian 012-3456789 atau melalui email di pengetua@sekolah.edu.my.

Terima kasih atas kerjasama dan komitmen anda.

Pengetua Sekolah

Contoh memo dalaman sekolah di atas menyampaikan arahan dan maklumat mengenai pelaksanaan Hari Sukan Sekolah. Memo ini membahagikan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh para guru berdasarkan jabatan masing-masing. Memo ini juga menyediakan maklumat untuk dihubungi sekiranya terdapat sebarang pertanyaan.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam membuat contoh memo dalaman sekolah:

 1. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami oleh semua guru.
 2. Bahagikan tugas dan tanggungjawab secara terperinci.
 3. Sertakan maklumat penting seperti tarikh, masa, dan tempat.
 4. Nyatakan kontak pegawai yang boleh dihubungi.
 5. Tutup memo dengan ucapan terima kasih yang sesuai.

Contoh Memo Panggilan Mesyuarat

Memo Daripada: Setiausaha Persatuan Kepada: Semua Ahli Jawatankuasa Persatuan Tarikh: 20 April 2023 Perkara: Panggilan Mesyuarat Jawatankuasa Bulanan

Kepada semua ahli jawatankuasa yang dihormati,

Dengan ini, saya ingin memaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Bulanan Persatuan akan diadakan pada:

Hari/Tarikh: Sabtu, 29 April 2023 Masa: 2.30 petang – 5.00 petang Tempat: Bilik Mesyuarat, Pejabat Persatuan

READ:  Contoh Ayat Tunggal

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:

 1. Pengesahan minit mesyuarat yang lalu
 2. Perbincangan mengenai aktiviti kelab bagi bulan Mei
 3. Pembentangan laporan kewangan
 4. Hal-hal lain yang berbangkit

Semua ahli jawatankuasa adalah diharap dapat hadir pada masa yang ditetapkan. Jika terdapat sebarang halangan, sila maklumkan kepada saya secepat mungkin.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi saya di talian 012-3456789 atau melalui email di setiausaha@persatuan.org.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda.

Setiausaha Persatuan

Contoh memo panggilan mesyuarat di atas memberikan pemberitahuan mengenai pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Bulanan Persatuan. Memo ini menyatakan maklumat penting seperti tarikh, masa, tempat, serta agenda mesyuarat. Memo ini juga menyediakan maklumat untuk dihubungi sekiranya terdapat sebarang pertanyaan.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam membuat contoh memo panggilan mesyuarat:

 1. Sediakan maklumat penting seperti tarikh, masa, dan tempat mesyuarat.
 2. Senaraikan agenda mesyuarat dengan jelas.
 3. Nyatakan siapa yang perlu hadir dan apa yang perlu dibawa.
 4. Sertakan maklumat untuk dihubungi sekiranya ada pertanyaan.
 5. Tutup memo dengan ucapan terima kasih yang sesuai.

Contoh Memo Syarikat

Contoh Memo Syarikat

Memorandum Dari: Pengurus Operasi Kepada: Semua Kakitangan Tarikh: 1 Mei 2023 Perkara: Kemaskini Polisi Keselamatan Syarikat

Kepada semua kakitangan yang dihormati,

Melalui memo ini, kami ingin memaklumkan tentang kemaskini polisi keselamatan syarikat yang akan berkuat kuasa mulai 1 Juni 2023.

Antara perubahan utama adalah:

 1. Penguatkuasaan penggunaan kad akses bagi semua kakitangan.
 2. Pelaksanaan pemantauan CCTV di semua kawasan kerja.
 3. Penambahan penjaga keselamatan di pintu masuk dan keluar.
 4. Pemeriksaan beg dan pakej yang dibawa masuk ke dalam pejabat.

Semua kakitangan diminta untuk mematuhi polisi keselamatan yang baharu ini. Sebarang pelanggaran boleh mengakibatkan tindakan tatatertib yang sewajarnya.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Azmi di talian 012-3456789 atau melalui email di azmi@syarikat.com.

Terima kasih atas kerjasama dan sokongan anda.

Pengurus Operasi

Contoh memo syarikat di atas memaklumkan mengenai kemaskini polisi keselamatan syarikat yang akan berkuat kuasa pada masa akan datang. Memo ini menyenaraikan perubahan-perubahan utama yang akan dilaksanakan dan menekankan keperluan bagi semua kakitangan untuk mematuhi polisi baharu tersebut.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam membuat contoh memo syarikat:

 1. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami oleh semua kakitangan.
 2. Senaraikan perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan dengan terperinci.
 3. Tekankan keperluan bagi semua kakitangan untuk mematuhi polisi baharu.
 4. Sediakan maklumat untuk dihubungi sekiranya terdapat sebarang pertanyaan.
 5. Tutup memo dengan ucapan terima kasih yang sesuai.

Contoh Memorandum STPM

Memorandum Daripada: Pengarah Pusat Peperiksaan Kepada: Semua Ketua Pusat Peperiksaan STPM Tarikh: 15 Mei 2023 Perkara: Prosedur Pengawasan Peperiksaan STPM

Kepada semua Ketua Pusat Peperiksaan STPM yang dihormati,

Dengan ini, kami ingin memaklumkan mengenai prosedur pengawasan peperiksaan STPM yang perlu dipatuhi oleh semua puihak yang terlibat dalam pengawasan peperiksaan. Prosedur ini adalah penting untuk memastikan keberkesanan dan keadilan dalam pelaksanaan peperiksaan STPM.

Berikut adalah beberapa prosedur yang perlu dipatuhi:

 1. Ketua Pusat Peperiksaan perlu hadir 30 minit sebelum sesi peperiksaan bermula.
 2. Semua pengawas peperiksaan perlu mengenakan lencana pengawas dengan jelas.
 3. Pengawas perlu memeriksa identiti pelajar sebelum membenarkan mereka masuk ke dewan peperiksaan.
 4. Pengawas perlu memastikan tiada bahan merujuk, telefon bimbit, atau sebarang alat elektronik dibawa masuk ke dewan peperiksaan.
 5. Sebarang ketidakpatuhan atau kecurangan perlu dilaporkan kepada Ketua Pusat Peperiksaan dengan segera.
READ:  5+ Contoh Surat Pengesahan Majikan Lengkap

Kami menekankan bahawa pematuhan terhadap prosedur pengawasan peperiksaan adalah penting untuk menjaga integriti peperiksaan STPM. Sebarang pelanggaran boleh mengakibatkan tindakan tatatertib yang sewajarnya.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau kekeliruan mengenai prosedur pengawasan peperiksaan, sila hubungi Pusat Peperiksaan STPM di talian 03-12345678 atau melalui email di pusatpeperiksaan@stpm.edu.my.

Terima kasih atas kerjasama anda dalam memastikan kelancaran dan keberkesanan peperiksaan STPM.

Pengarah Pusat Peperiksaan

Memo di atas memberikan arahan dan prosedur yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengawasan peperiksaan STPM. Memo ini bertujuan untuk memastikan keberkesanan dan keadilan dalam pelaksanaan peperiksaan tersebut. Peraturan-peraturan yang disebutkan perlu dipatuhi dengan teliti bagi memastikan integriti peperiksaan terpelihara.

Dengan itu, adalah penting untuk menyampaikan maklumat dengan jelas dan terperinci dalam memo dalaman. Memastikan bahawa semua penerima memo memahami arahan dan prosedur yang perlu dipatuhi adalah kunci kejayaan dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti atau tugas. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau kekeliruan, sentiasa sediakan saluran komunikasi yang efektif bagi membolehkan penerima memo mendapatkan penjelasan yang diperlukan.

Dalam dunia korporat dan pendidikan, memo dalaman adalah alat komunikasi yang penting untuk menyampaikan arahan, maklumat, dan keputusan kepada pekerja atau ahli organisasi. Oleh itu, adalah penting untuk menyusun memo dengan teliti dan berkesan bagi memastikan mesej yang ingin disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh penerima. Dengan menggunakan contoh-contoh memo di atas sebagai panduan, diharapkan anda dapat menyusun memo dalaman yang berkualiti dan berkesan bagi organisasi anda.

Kesimpulan

Memo dalaman adalah alat komunikasi yang penting dalam sesuatu organisasi. Ia membantu menyampaikan arahan, maklumat, dan keputusan secara berkesan kepada pekerja atau ahli organisasi. Untuk memastikan memo berkesan, adalah penting untuk menyusunnya dengan teliti dan memberi perhatian kepada butiran-butiran penting seperti tarikh, masa, tempat, dan kontak yang boleh dihubungi.

Dalam membuat memo, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami oleh semua penerima. Bahagikan tugas dan tanggungjawab secara terperinci untuk mengelakkan sebarang kekeliruan. Sertakan maklumat penting seperti tarikh, masa, dan tempat agar penerima memo dapat merancang dengan baik. Nyatakan juga kontak pegawai yang boleh dihubungi sekiranya terdapat sebarang pertanyaan.

Dengan mematuhi panduan-panduan ini, anda dapat menyusun memo dalaman yang berkualiti dan berkesan bagi organisasi anda. Memo yang baik akan membantu meningkatkan komunikasi dalam organisasi dan memastikan bahawa arahan dan maklumat disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Jadi, pastikan untuk memberi perhatian kepada setiap butiran dalam memo anda agar ia dapat mencapai objektifnya dengan berkesan.

Jika anda memerlukan bantuan dalam menyusun memo dalaman atau terdapat sebarang pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami sentiasa bersedia untuk membantu anda. Terima kasih dari kami semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment