Contoh Penanda Wacana Lengkap

Hammani Eiman

Contoh Penanda Wacana Lengkap

Contoh Penanda Wacana Lengkap – Penanda wacana adalah elemen linguistik yang digunakan untuk menghubungkan dan mengorganisasi idea-idea dalam sesebuah teks atau wacana. Ia memainkan peranan yang penting dalam memastikan kesinambungan dan kohesi sesebuah teks.

Dalam artikel ini, kita akan meneliti pelbagai contoh penanda wacana yang boleh digunakan dalam pelbagai konteks dan bahasa.

Contoh Penanda Wacana

Penanda wacana boleh diklasifikasikan kepada pelbagai jenis berdasarkan fungsinya. Berikut adalah beberapa contoh penanda wacana yang sering digunakan:

Penanda Tambahan

 1. Tambahan: dan, lagi, malahan, bahkan, serta
 2. Perbandingan: seperti, ibarat, laksana, bagai, bak
 3. Penegasan: bahkan, malah, malahan, apa lagi

Contoh: Saya suka pergi ke taman itu, dan suasananya memang sangat indah. Dia bukan sahaja pintar dalam akademik, malahan juga berbakat dalam sukan.

Penanda Urutan

 1. Permulaan: pertama, mula-mula, pada awalnya
 2. Kesinambungan: seterusnya, kemudian, berikutnya
 3. Kesimpulan: akhirnya, terakhir, pada akhirnya

Contoh: Pertama, kita perlu mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan. Seterusnya, kita akan mula menyediakan hidangan tersebut. Akhirnya, kita boleh menikmati hasil masakan kita.

Penanda Sebab-Akibat

 1. Sebab: kerana, oleh itu, sebab itu
 2. Akibat: maka, dengan itu, lalu
 3. Pengecualian: walaupun, meskipun, namun

Contoh: Dia tidak dapat hadir kerana*kerana* dia sedang sakit. Maka, mesyuarat terpaksa ditangguhkan.

Penanda Perbandingan

 1. Persamaan: sama, seperti, begitu juga
 2. Perbezaan: sebaliknya, tetapi, namun
 3. Perbandingan: lebih, kurang, paling

Contoh: Adik saya sama pandai seperti abang saya. Sebaliknya, prestasi saya di sekolah agak kurang memuaskan.

Penanda Penegasan

 1. Penekanan: memang, sungguh, benar-benar
 2. Pengulangan: sebenarnya, pada hakikatnya, sekalipun
 3. Pengkhususan: terutama, khususnya, iaitu

Contoh: Dia memang seorang yang rajin dan tekun. Dia sebenarnya tidak begitu suka dengan aktiviti luar.

Contoh Penanda Wacana BM

Dalam bahasa Melayu, terdapat pelbagai jenis penanda wacana yang kerap digunakan. Berikut adalah beberapa contoh penanda wacana dalam bahasa Melayu:

Penanda Tambahan

 • dan, lagi, malahan, bahkan, serta, serta, juga, pula

Contoh: Saya suka memancing ikan dan berenang di tasik itu. Dia bukan sahaja pandai dalam akademik, malahan juga berbakat dalam sukan.

Penanda Urutan

 • pertama, mula-mula, pada awalnya, seterusnya, kemudian, berikutnya, akhirnya, terakhir, pada akhirnya

Contoh: Pertama, kita perlu mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan. Seterusnya, kita akan mula menyediakan hidangan tersebut. Akhirnya, kita boleh menikmati hasil masakan kita.

Penanda Sebab-Akibat

 • kerana, oleh itu, sebab itu, maka, dengan itu, lalu, walaupun, meskipun, namun

Contoh: Dia tidak dapat hadir kerana dia sedang sakit. Maka, mesyuarat terpaksa ditangguhkan.

READ:  Contoh Intervensi PBD dalam Pendidikan Berterusan (PBD)

Penanda Perbandingan

 • sama, seperti, begitu juga, sebaliknya, tetapi, namun, lebih, kurang, paling

Contoh: Adik saya sama pandai seperti abang saya. Sebaliknya, prestasi saya di sekolah agak kurang memuaskan.

Penanda Penegasan

 • memang, sungguh, benar-benar, sebenarnya, pada hakikatnya, sekalipun, terutama, khususnya, iaitu

Contoh: Dia memang seorang yang rajin dan tekun. Dia sebenarnya tidak begitu suka dengan aktiviti luar.

Contoh Penanda Wacana Bahasa Inggeris

Dalam bahasa Inggeris, penanda wacana juga memainkan peranan yang penting dalam membina kesinambungan dan kohesi dalam teks. Berikut adalah beberapa contoh penanda wacana dalam bahasa Inggeris:

Penanda Tambahan

 • and, also, furthermore, moreover, in addition, besides, as well as

Contoh: I like going to the park, and the scenery there is really beautiful. She is not only smart in academics, but also talented in sports.

Penanda Urutan

 • first, firstly, initially, then, next, subsequently, finally, lastly, ultimately

Contoh: First, we need to gather all the required materials. Next, we will start preparing the dish. Finally, we can enjoy the results of our cooking.

Penanda Sebab-Akibat

 • because, since, as, therefore, consequently, thus, although, even though, however

Contoh: He couldn’t attend because he was sick. Therefore, the meeting had to be postponed.

Penanda Perbandingan

 • similarly, like, just as, on the other hand, but, yet, more, less, the most

Contoh: My sister is just as smart as my brother. On the other hand, my performance at school is rather unsatisfactory.

Penanda Penegasan

 • indeed, really, truly, actually, in fact, especially, particularly, namely

Contoh: He indeed is a diligent and hardworking person. He actually doesn’t really like outdoor activities.

Contoh Penanda Wacana Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu, terdapat pelbagai jenis penanda wacana yang digunakan untuk menghubungkan idea-idea dalam sesebuah teks. Berikut adalah beberapa contoh penanda wacana dalam bahasa Melayu:

Penanda Tambahan

 • dan, lagi, malahan, bahkan, serta, juga, pula

Contoh: Saya suka membaca buku dan menulis cerpen. Dia bukan sahaja pintar dalam pelajaran, malahan juga berbakat dalam sukan.

Penanda Urutan

 • pertama, mula-mula, pada awalnya, seterusnya, kemudian, berikutnya, akhirnya, terakhir, pada akhirnya

Contoh: Pertama, kita perlu mencari bahan-bahan yang diperlukan. Seterusnya, kita akan mula menyediakan hidangan tersebut. Akhirnya, kita boleh menikmati hasil masakan kita.

Penanda Sebab-Akibat

 • kerana, oleh itu, sebab itu, maka, dengan itu, lalu, walaupun, meskipun, namun

Contoh: Dia tidak dapat hadir kerana dia sedang sakit. Maka, mesyuarat terpaksa ditangguhkan.

Penanda Perbandingan

 • sama, seperti, begitu juga, sebaliknya, tetapi, namun, lebih, kurang, paling

Contoh: Adik saya sama pandai seperti abang saya. Sebaliknya, prestasi saya di sekolah agak kurang memuaskan.

Penanda Penegasan

 • memang, sungguh, benar-benar, sebenarnya, pada hakikatnya, sekalipun, terutama, khususnya, iaitu
READ:  10+ Senarai Contoh Tentatif Program Terbaik [NEW]

Contoh: Dia memang seorang yang rajin dan tekun. Dia sebenarnya tidak begitu suka dengan aktiviti luar.

Contoh Penanda Wacana Karangan

Dalam penulisan karangan, penanda wacana memainkan peranan yang penting dalam memastikan kesinambungan dan kohesi antara idea-idea yang disampaikan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan penanda wacana dalam penulisan karangan:

Penanda Tambahan

Dapat dilihat bahawa penanda wacana seperti dan, lagi, malahan, bahkan, dan serta dapat digunakan untuk menambah idea atau maklumat dalam sesebuah karangan.

Contoh: Aktiviti menonton filem dan membaca buku merupakan kegemaran saya. Dia bukan sahaja pandai dalam akademik, malahan juga berbakat dalam persembahan seni.

Penanda Urutan

Penggunaan penanda wacana seperti pertama, seterusnya, kemudian, akhirnya, dan terakhir dapat membantu menyusun idea-idea dalam karangan dengan lebih teratur dan logik.

Contoh: Pertama, kita perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Seterusnya, kita akan mula memasak hidangan tersebut. Akhirnya, kita dapat menikmati hasil masakan kita.

Penanda Sebab-Akibat

Penanda wacana seperti kerana, oleh itu, maka, dan dengan itu dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara idea-idea dalam karangan.

Contoh: Dia tidak dapat hadir ke majlis itu kerana dia sedang sakit. Maka, mesyuarat terpaksa ditangguhkan.

Penanda Perbandingan

Penggunaan penanda wacana seperti sama, sebaliknya, tetapi, lebih, dan kurang dapat membantu membuat perbandingan antara idea-idea dalam karangan.

Contoh: Adik saya sama pandai seperti abang saya. Sebaliknya, prestasi saya di sekolah agak kurang memuaskan.

Penanda Penegasan

Penanda wacana seperti memang, sungguh, sebenarnya, dan terutama dapat digunakan untuk menegaskan idea-idea penting dalam karangan.

Contoh: Dia memang seorang yang rajin dan tekun. Dia sebenarnya tidak begitu suka dengan aktiviti luar.

Contoh Penanda Wacana Bahasa Arab

Dalam bahasa Arab, terdapat pelbagai jenis penanda wacana yang digunakan untuk menghubungkan idea-idea dalam teks. Berikut adalah beberapa contoh penanda wacana dalam bahasa Arab:

Penanda Tambahan

 • و (dan), أيضا (juga), فضلا عن (di samping itu), كذلك (begitu juga)

Contoh: أنا أحب الذهاب إلى الحديقة و المشهد هناك جميل جدا. إنها ليست فقط ذكية في الدراسات الأكاديمية، أيضا موهوبة في الرياضة.

Penanda Urutan

 • أولا (pertama), ثم (kemudian), بعد ذلك (selepas itu), أخيرا (akhirnya)

Contoh: أولا، علينا أن نجمع جميع المواد المطلوبة. ثم، سنبدأ في إعداد الطبق. أخيرا، يمكننا الاستمتاع بنتائج طبخنا.

Penanda Sebab-Akibat

 • لأن (kerana), لذلك (oleh itu), نتيجة لذلك (akibatnya), على الرغم من (walaupun)

Contoh: لم يستطع الحضور لأنه كان مريضا. لذلك، تم تأجيل الاجتماع.

Penanda Perbandingan

 • مثل (seperti), على عكس (sebaliknya), ولكن (tetapi), أكثر (lebih), أقل (kurang)

Contoh: أختي مثل أخي ذكية. على عكس ذلك، أدائي في المدرسة ليس جيدا للغاية.

READ:  Contoh Ayat Jemputan Majlis Kesyukuran Whatsapp

Penanda Penegasan

 • حقا (benar-benar), في الواقع (sebenarnya), خاصة (terutama)

Contoh: إنه حقا شخص مجتهد وعامل بجد. إنه في الواقع لا يحب الأنشطة الخارجية للغاية.

Contoh Penanda Wacana Yang Gramatis

Penanda wacana yang gramatis adalah penanda wacana yang dapat diterima dari segi tatabahasa dan struktur ayat. Penggunaan penanda wacana yang gramatis akan memastikan kesinambungan dan kejelasan dalam sesebuah teks atau wacana.

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan penanda wacana yang gramatis:

Penanda Tambahan yang Gramatis

 • dan, lagi, malahan, bahkan, serta (bahasa Melayu)
 • and, also, furthermore, moreover, in addition (bahasa Inggeris)
 • و, أيضا, فضلا عن, كذلك (bahasa Arab)

Contoh: Saya suka membaca buku dan menulis cerpen. (BM) I like reading books and writing short stories. (BI) أنا أحب القراءة و كتابة القصص القصيرة. (BA)

Penanda Urutan yang Gramatis

 • pertama, seterusnya, kemudian, akhirnya (BM)
 • first, next, then, finally (BI)
 • أولا, ثم, بعد ذلك, أخيرا (BA)

Contoh: Pertama, kita perlu mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Then, kita boleh mula menyediakan hidangan tersebut. Finally, kita dapat menikmati hasil masakan kita.

Penanda Sebab-Akibat yang Gramatis

 • kerana, oleh itu, maka, dengan itu (BM)
 • because, therefore, thus, hence (BI)
 • لأن, لذلك, مما يعني ذلك, وبالتالي (BA)

Contoh: Dia tidak dapat hadir kerana dia sakit. Therefore, majlis itu terpaksa ditangguhkan.

Penanda Perbandingan yang Gramatis

 • sama, sebaliknya, tetapi, lebih (BM)
 • similarly, on the other hand, but, more (BI)
 • مثل, على العكس, ولكن, أكثر (BA)

Contoh: Adik saya sama pandai seperti abang saya. On the other hand, prestasi saya agak kurang memuaskan.

Penanda Penegasan yang Gramatis

 • memang, sungguh, benar-benar, sebenarnya (BM)
 • indeed, really, truly, actually (BI)
 • حقا, في الواقع, بالفعل, حقيقة (BA)

Contoh: Dia memang seorang yang rajin dan tekun. Dia really doesn’t like outdoor activities.

Kesimpulan

Dalam penulisan, penggunaan penanda wacana adalah penting untuk memastikan kesinambungan dan kohesi dalam teks. Penanda wacana membantu pembaca untuk mengikuti aliran pemikiran penulis dan memahami hubungan antara idea-idea yang disampaikan. Dengan menggunakan pelbagai jenis penanda wacana seperti penanda tambahan, urutan, sebab-akibat, perbandingan, dan penegasan, penulisan kita akan menjadi lebih teratur, jelas, dan mudah difahami.

Oleh itu, sebagai penulis yang baik, kita perlu memahami penggunaan penanda wacana dengan betul dan menggunakannya secara efektif dalam penulisan kita. Dengan itu, kita dapat menyampaikan idea-idea kita dengan lebih padu dan memberi kesan yang positif kepada pembaca.

Semoga panduan ini dapat membantu anda dalam meningkatkan kemahiran penulisan anda dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai dan berkesan. Terimakasih salam dari kami semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment