[BEST] Senarai Contoh Pendahuluan Karangan Lengkap

Hammani Eiman

[BEST] Senarai Contoh Pendahuluan Karangan Lengkap

Contoh Pendahuluan Karangan  –  Dalam dunia penulisan, pendahuluan merupakan bahagian yang sangat penting kerana ia berfungsi untuk menarik minat pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibincangkan. Sebuah pendahuluan yang baik mampu membawa pembaca ke arah tujuan utama sesebuah karangan.

Oleh itu, senarai contoh pendahuluan karangan yang lengkap dapat membantu penulis untuk memahami dan menghasilkan pendahuluan yang berkesan.

Contoh Pendahuluan Karangan

[BEST] Senarai Contoh Pendahuluan Karangan Lengkap

Pendahuluan adalah bahagian awal sesebuah karangan yang berfungsi untuk memperkenalkan topik, menjelaskan latar belakang, dan menarik minat pembaca untuk membaca keseluruhan karangan. Berikut adalah beberapa contoh pendahuluan karangan yang baik:

Contoh Pendahuluan Karangan 1

Kehidupan manusia sering kali dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi membawa pelbagai kemudahan dan manfaat kepada manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan pelbagai isu dan cabaran. Sejak kebelakangan ini, isu ketagihan media sosial telah menjadi topik hangat yang sering dibincangkan. Ketagihan media sosial adalah suatu fenomena yang membimbangkan kerana ia boleh memberikan kesan negatif kepada kesihatan mental dan fizikal individu. Oleh itu, artikel ini akan membincangkan isu ketagihan media sosial dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini.

Contoh Pendahuluan Karangan 2

Kemusnahan alam sekitar sering kali menjadi isu global yang mendapat perhatian ramai. Pencemaran air, pencemaran udara, dan masalah sampah plastik adalah antara cabaran alam sekitar yang dihadapi oleh manusia pada masa kini. Masalah-masalah ini bukan sahaja memberi kesan buruk kepada alam sekitar, malah turut menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan manusia. Oleh yang demikian, artikel ini akan membincangkan punca-punca kemusnahan alam sekitar serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini.

Contoh Pendahuluan Karangan 3

Kebelakangan ini, isu pengangguran di kalangan graduan universiti semakin mendapat perhatian masyarakat. Fenomena ini menjadi satu kebimbangan kerana ia boleh memberi impak negatif kepada ekonomi dan sosial negara. Graduan yang menganggur tidak hanya mengalami masalah kewangan, malah juga boleh menghadapi masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan tekanan. Oleh itu, artikel ini akan meninjau faktor-faktor penyumbang kepada masalah pengangguran graduan serta cadangan-cadangan untuk menangani isu ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Spm

Pendahuluan karangan dalam peperiksaan SPM memainkan peranan yang penting kerana ia boleh mempengaruhi markah yang diperoleh oleh calon. Berikut adalah beberapa contoh pendahuluan karangan yang sesuai untuk peperiksaan SPM:

Contoh Pendahuluan Karangan Spm 1

Pada era globalisasi ini, teknologi memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi telah membawa pelbagai kemudahan dan manfaat kepada manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan pelbagai isu yang memerlukan perhatian kita. Salah satu isu penting yang sering dibincangkan ialah isu ketagihan teknologi di kalangan remaja. Ketagihan teknologi boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan mental dan fizikal remaja. Dalam karangan ini, saya akan membincangkan punca-punca ketagihan teknologi di kalangan remaja serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Spm 2

Isu pengangguran di kalangan graduan universiti telah menjadi satu permasalahan yang semakin membimbangkan dalam masyarakat kita. Fenomena ini bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi dan sosial negara, malah turut menjejaskan kesejahteraan dan masa depan graduan yang menganggur. Pengangguran graduan boleh menyebabkan mereka berhadapan dengan masalah kewangan, tekanan mental, dan perasaan rendah diri. Oleh itu, karangan ini akan meninjau faktor-faktor penyumbang kepada masalah pengangguran graduan serta cadangan-cadangan untuk menangani isu ini.

READ:  Contoh Ayat Penghargaan

Contoh Pendahuluan Karangan Spm 3

Pencemaran alam sekitar semakin menjadi isu global yang mendapat perhatian dunia. Masalah pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah merupakan antara cabaran utama yang dihadapi oleh manusia pada masa kini. Pencemaran alam sekitar bukan sahaja memberi impak buruk kepada persekitaran, malah turut menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan manusia. Isu ini juga membawa kesan negatif terhadap ekonomi dan pembangunan negara. Oleh itu, karangan ini akan membincangkan punca-punca utama pencemaran alam sekitar serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Stpm

Dalam peperiksaan STPM, pendahuluan karangan juga memainkan peranan yang penting kerana ia dapat memberikan gambaran awal kepada pemeriksa tentang hala tuju karangan. Berikut adalah beberapa contoh pendahuluan karangan yang sesuai untuk peperiksaan STPM:

Contoh Pendahuluan Karangan Stpm 1

Teknologi digital telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat hari ini. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi, internet, dan media sosial telah membawa pelbagai manfaat serta kemudahan kepada manusia. Namun, perkembangan teknologi ini juga telah menimbulkan pelbagai isu dan cabaran yang memerlukan perhatian semua pihak. Salah satu isu yang semakin membimbangkan ialah ketagihan media sosial di kalangan remaja. Ketagihan media sosial boleh memberi kesan buruk terhadap kesihatan mental, interaksi sosial, dan prestasi akademik remaja. Dalam karangan ini, saya akan meninjau faktor-faktor penyumbang kepada masalah ketagihan media sosial serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Stpm 2

Isu pengangguran di kalangan graduan universiti telah menjadi fokus perbincangan sejak kebelakangan ini. Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan ekonomi negara, malah turut memberi kesan buruk terhadap kesejahteraan dan masa depan graduan yang menganggur. Graduan yang menganggur tidak hanya mengalami masalah kewangan, malah juga boleh menghadapi masalah tekanan mental dan kemurungan. Isu ini perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak kerana ia boleh membawa implikasi negatif terhadap pembangunan sumber manusia dalam negara. Oleh itu, karangan ini akan meninjau faktor-faktor penyumbang kepada masalah pengangguran graduan serta cadangan-cadangan untuk menangani isu ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Stpm 3

Kemusnahan alam sekitar merupakan satu isu global yang mendapat perhatian ramai pada masa kini. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah adalah antara cabaran utama yang dihadapi oleh manusia dalam usaha melindungi alam sekitar. Kerosakan alam sekitar tidak hanya memberi kesan buruk terhadap persekitaran, malah turut menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan manusia. Masalah ini juga boleh membawa implikasi ekonomi yang serius kepada sesebuah negara. Oleh itu, karangan ini akan membincangkan punca-punca utama kemusnahan alam sekitar serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Pt3

Dalam peperiksaan PT3, pendahuluan karangan juga memainkan peranan penting untuk menarik perhatian pemeriksa. Berikut adalah beberapa contoh pendahuluan karangan yang sesuai untuk peperiksaan PT3:

Contoh Pendahuluan Karangan Pt3 1

Pada zaman moden ini, teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial telah memberikan pelbagai kemudahan dan manfaat kepada manusia. Namun, di sebalik kelebihan ini, terdapat juga pelbagai isu dan cabaran yang timbul akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Salah satu isu yang semakin membimbangkan ialah ketagihan media sosial di kalangan remaja. Ketagihan media sosial boleh memberi impak negatif terhadap kesihatan mental, prestasi akademik, dan interaksi sosial remaja. Dalam karangan ini, saya akan membincangkan punca-punca utama ketagihan media sosial serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini.

READ:  Contoh Ayat Tunggal

Contoh Pendahuluan Karangan Pt3 2

Alam sekitar merupakan sumber kehidupan yang sangat berharga bagi manusia. Namun, sejak kebelakangan ini, isu pencemaran alam sekitar semakin menjadi perhatian ramai. Masalah pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah telah menjadi ancaman yang membimbangkan bagi kelestarian alam sekitar. Pencemaran alam sekitar bukan sahaja memberi kesan buruk kepada persekitaran, malah turut menjejaskan kesihatan dan kebajikan manusia. Isu ini juga boleh membawa implikasi ekonomi yang serius kepada sesebuah negara. Oleh itu, karangan ini akan meninjau punca-punca utama pencemaran alam sekitar serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Pt3 3

Pengangguran di kalangan graduan universiti telah menjadi isu hangat yang sering dibincangkan akhir-akhir ini. Fenomena ini bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi negara, malah turut menjejaskan kesejahteraan dan masa depan graduan yang menganggur. Graduan yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian akan menghadapi pelbagai masalah seperti kesukaran kewangan, tekanan mental, dan perasaan rendah diri. Isu ini perlu ditangani dengan segera kerana ia boleh membawa implikasi negatif terhadap pembangunan sumber manusia dalam negara. Oleh itu, karangan ini akan meninjau faktor-faktor penyumbang kepada masalah pengangguran graduan serta cadangan-cadangan untuk menangani isu ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Spm Kssm

Dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) di sekolah-sekolah di Malaysia, format pendahuluan karangan untuk peperiksaan SPM juga telah mengalami beberapa perubahan. Berikut adalah beberapa contoh pendahuluan karangan yang selaras dengan format KSSM:

Contoh Pendahuluan Karangan Spm Kssm 1

Pada era digital hari ini, teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Kemajuan dalam bidang komunikasi, internet, dan media sosial telah membawa pelbagai kebaikan kepada masyarakat. Namun, di sebalik kelebihan ini, terdapat juga isu dan cabaran yang timbul akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Salah satu isu yang semakin membimbangkan ialah ketagihan media sosial di kalangan remaja. Ketagihan media sosial boleh memberi impak negatif terhadap kesihatan mental, prestasi akademik, dan interaksi sosial remaja. Dalam karangan ini, saya akan meninjau faktor-faktor penyumbang kepada masalah ketagihan media sosial serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini.

Contoh Pendahuluan Karangan Spm Kssm 2

Alam sekitar merupakan sumber yang sangat berharga bagi manusia. Namun, sejak kebelakangan ini, isu pencemaran alam sekitar semakin menjadi perhatian masyarakat. Masalah pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah telah mengancam kelestarian alam sekitar. Pencemaran alam sekitar bukan sahaja memberi kesan buruk kepada persekitaran, malah turut menjejaskan kesihatan dan kebajikan manusia. Isu ini juga boleh membawa implikasi ekonomi yang serius kepada sesebuah negara. Oleh itu, karangan ini akan membincangkan punca-punca utama pencemaran alam sekitar serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini.

READ:  10+ Senarai Contoh Tentatif Program Terbaik [NEW]

Contoh Pendahuluan Karangan Spm Kssm 3

Isu pengangguran di kalangan graduan universiti telah menjadi satu permasalahan yang semakin membimbangkan dalam masyarakat kita. Fenomena ini bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi negara, malah turut menjejaskan kesejahteraan dan masa depan graduan yang menganggur. Graduan yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian akan menghadapi pelbagai masalah seperti kesukaran kewangan, tekanan mental, dan perasaan rendah diri. Isu ini perlu ditangani dengan segera kerana ia boleh membawa implikasi negatif terhadap pembangunan sumber manusia dalam negara. Oleh itu, karangan ini akan meninjau faktor-faktor penyumbang kepada masalah pengangguran graduan serta cadangan-cadangan untuk menangani isu ini.

Contoh Pendahuluan Karangan BahasaMelayu

Penyelesaian Masalah Pengangguran Graduan di Malaysia

Pengangguran graduan merupakan satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan ekonomi negara, malah turut memberi kesan buruk terhadap kesejahteraan dan masa depan graduan yang menganggur. Graduan yang menganggur tidak hanya mengalami masalah kewangan, malah juga boleh menghadapi masalah tekanan mental dan kemurungan. Isu ini perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak kerana ia boleh membawa implikasi negatif terhadap pembangunan sumber manusia dalam negara. Oleh itu, karangan ini akan meninjau faktor-faktor penyumbang kepada masalah pengangguran graduan serta cadangan-cadangan untuk menangani isu ini.

Dalam konteks Malaysia, pengangguran graduan merupakan satu cabaran yang serius yang perlu ditangani dengan segera. Menurut laporan terkini, kadar pengangguran graduan di negara kita masih berada pada tahap yang tinggi, walaupun kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk mengurangkan masalah ini. Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara kemahiran yang dimiliki oleh graduan dengan keperluan pasaran pekerjaan, kurangnya pengalaman kerja, dan persepsi majikan terhadap kualiti graduan tempatan turut menyumbang kepada masalah pengangguran ini.

Selain itu, impak daripada pandemik COVID-19 turut memberi kesan yang signifikan terhadap pasaran pekerjaan di Malaysia. Banyak syarikat mengalami kesukaran ekonomi dan terpaksa melakukan pemotongan pekerja, manakala beberapa industri menghadapi penurunan aktiviti perniagaan. Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan kadar pengangguran di kalangan graduan, yang mana ramai daripada mereka menghadapi cabaran untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan akademik mereka.

Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil bagi mengatasi masalah pengangguran graduan di Malaysia. Antara cadangan yang boleh dilakukan termasuklah meningkatkan kerjasama antara institusi pengajian tinggi dengan industri untuk memastikan kursus-kursus yang ditawarkan relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan, mendorong program praktikal dan latihan industri bagi meningkatkan pengalaman kerja graduan, serta menyediakan bantuan dan sokongan kepada graduan yang menganggur untuk menjalani latihan kemahiran tambahan.

Secara kesimpulannya, pengangguran graduan merupakan satu isu yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan mengambil langkah-langkah yang berkesan, kita dapat mengurangkan kadar pengangguran graduan di negara kita dan pada masa yang sama, memberi peluang yang lebih baik kepada generasi muda untuk membangunkan potensi mereka sepenuhnya. Oleh itu, adalah penting bagi kita semua untuk bekerjasama dan berganding bahu dalam menyelesaikan masalah ini demi masa depan yang lebih cerah buat graduan Malaysia.

Terimakasih kerana sudi kunjungi semuang.com semoga bermanfaat!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment