7+ Senarai Contoh Peribahasa Pelbagai Jenis [NEW]

Hammani Eiman

7+ Senarai Contoh Peribahasa Pelbagai Jenis [NEW]

Contoh Peribahasa – Dalam bahasa Melayu, terdapat banyak sekali peribahasa yang sarat dengan makna dan hikmah. Peribahasa-peribahasa ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk memberikan nasihat, pengajaran, atau mengungkapkan suatu kebenaran umum.

Artikel ini akan memberi anda senarai contoh peribahasa pelbagai jenis beserta penjelasan dan maksud yang mendalam. Jadi, mari kita mulakan!

Contoh Peribahasa

7+ Senarai Contoh Peribahasa Pelbagai Jenis [NEW]

Peribahasa merupakan ungkapan atau frasa yang sarat dengan makna tersirat dan pengajaran yang berharga. Ia digunakan untuk menyampaikan idea, nasihat, atau pengalaman hidup dalam bentuk yang ringkas dan berkesan. Berikut adalah beberapa contoh peribahasa yang popular dalam bahasa Melayu:

Bagai Anjing Dengan Kucing

Maksud: Hubungan yang sangat tidak akur, sering bertengkar, dan tidak dapat hidup berdampingan dengan damai.

Contoh penggunaan: “Sejak mereka berkahwin, hubungan suami isteri bagai anjing dengan kucing. Sentiasa bergaduh dan tidak ada persefahaman.”

Bagai Ayam Dengan Itik

Maksud: Dua perkara atau individu yang sangat berbeza dan tidak dapat dihubungkan atau diselaraskan.

Contoh penggunaan: “Cadangan dia bagai ayam dengan itik, sama sekali tidak boleh diterima oleh syarikat ini.”

Bagai Harimau Dengan Kambing

Maksud: Perbezaan yang ketara antara dua pihak, sehingga sukar untuk mereka bekerjasama atau berdamai.

Contoh penggunaan: “Bagaimana mungkin mereka boleh bekerjasama sedangkan sifat dan pemikiran mereka bagai harimau dengan kambing?”

Seperti yang dapat dilihat, peribahasa-peribahasa ini menggunakan perbandingan atau perumpamaan untuk menyampaikan maksud yang lebih mendalam. Ia bukan sekadar permainan kata-kata, tetapi mengandungi hikmah dan pengajaran yang berharga.

Contoh Peribahasa Dan Maksud

Selain contoh-contoh di atas, terdapat banyak lagi peribahasa Melayu yang turut kaya dengan makna tersirat. Berikut adalah beberapa contoh lagi beserta penjelasan maksudnya:

Bagai Kacang Lupakan Kulitnya

Maksud: Seseorang yang telah berjaya dan lupa akan asal-usul atau latar belakangnya.

Contoh penggunaan: “Setelah menjadi seorang usahawan yang kaya raya, dia bagai kacang lupakan kulitnya. Tidak lagi ingat akan jasa orang yang membantunya dahulu.”

Bagai Katak Di Bawah Tempurung

Maksud: Seseorang yang mempunyai pengetahuan atau wawasan yang terhad, tidak dapat melihat perkara dari perspektif yang lebih luas.

Contoh penggunaan: “Jangan berpandangan sempit bagai katak di bawah tempurung. Cuba lihat masalah ini dari sudut yang lebih luas.”

Bagai Punai Dengan Merpati

Maksud: Dua individu atau perkara yang kelihatan sama tetapi sebenarnya berbeza.

Contoh penggunaan: “Jangan sangka mereka berdua sama, bagai punai dengan merpati. Walaupun rupa luaran hampir sama, tetapi sifat dan pemikiran mereka jauh berbeza.”

READ:  Contoh Ayat Penyata

Seperti yang dapat dilihat, peribahasa-peribahasa ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sifat atau keadaan tertentu melalui perbandingan dengan benda-benda atau haiwan yang biasa ditemui dalam kehidupan seharian.

Contoh Peribahasa Melayu

Selain contoh-contoh di atas, terdapat pelbagai lagi peribahasa Melayu yang sering digunakan dalam pertuturan harian. Berikut adalah beberapa lagi contoh:

Bagai Telur Diurap-urap

Maksud: Seseorang atau sesuatu yang terlalu dimanjakan atau diistimewakan.

Contoh penggunaan: “Anak dia bagai telur diurap-urap, segala kemahuan dituruti. Tidak diajar untuk berdikari.”

Bagai Membawa Lenggang Ke Kampung

Maksud: Membawa sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak relevan ke sesuatu tempat.

Contoh penggunaan: “Cuba fikir balik, bukankah membawa teknologi canggih ke kampung bagai membawa lenggang ke kampung? Mereka lebih memerlukan kemudahan asas.”

Bagai Mencurah Air Ke Daun Keladi

Maksud: Memberikan nasihat atau pengajaran kepada seseorang yang tidak dapat menerimanya atau tidak berkesan.

Contoh penggunaan: “Sudah berulang kali saya nasihati dia, tapi bagai mencurah air ke daun keladi sahaja. Dia tetap degil dan tidak mahu berubah.”

Peribahasa-peribahasa Melayu ini sering digunakan untuk menyampaikan maksud yang lebih halus dan tidak terus-terang. Ia membolehkan seseorang untuk menyampaikan idea atau nasihat dengan cara yang lebih sopan dan berkesan.

Contoh Peribahasa Bergambar

Selain digunakan dalam pertuturan, peribahasa Melayu juga sering digambarkan dalam bentuk visual. Berikut adalah beberapa contoh peribahasa yang divisualisasikan menerusi gambar:

PeribahasaGambar
Bagai Anjing Dengan Kucing
Bagai Harimau Dengan Kambing
Bagai Membawa Lenggang Ke Kampung
Bagai Mencurah Air Ke Daun Keladi

Visualisasi peribahasa ini membolehkan makna yang terkandung di dalamnya disampaikan dengan lebih jelas dan mudah difahami. Ia juga dapat membantu mengekalkan peribahasa-peribahasa ini kekal dalam ingatan masyarakat.

Contoh Peribahasa Bekerjasama

Peribahasa Melayu juga sering digunakan untuk menggambarkan kepentingan bekerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa contohnya:

Bagai Aur Dengan Tebing

Maksud: Dua pihak yang saling bergantung dan memerlukan antara satu sama lain.

Contoh penggunaan: “Projek ini berjalan lancar kerana semua pihak bekerjasama bagai aur dengan tebing, saling melengkapi antara satu sama lain.”

Bagai Tangan Dengan Jari

Maksud: Dua pihak yang saling memerlukan dan tidak dapat dipisahkan.

Contoh penggunaan: “Kejayaan syarikat ini tidak akan tercapai tanpa usaha gigih pekerja-pekerjanya. Mereka bagai tangan dengan jari, saling melengkapi antara satu sama lain.”

Bagai Ibu Dengan Anak

Maksud: Hubungan yang sangat erat, saling memerlukan, dan tidak dapat dipisahkan.

Contoh penggunaan: “Pasangan suami isteri itu bagai ibu dengan anak, sentiasa ada untuk saling menyokong dan membantu antara satu sama lain.”

Peribahasa-peribahasa ini menekankan betapa pentingnya kerjasama dan saling bantu-membantu dalam kehidupan. Ia mengajar kita untuk sentiasa bekerjasama dan saling melengkapi antara satu sama lain demi mencapai kejayaan bersama.

READ:  Contoh Karangan SPM Lengkap

Contoh Peribahasa Tingkatan 2

Dalam konteks pendidikan, peribahasa Melayu juga sering digunakan sebagai bahan pengajaran di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh peribahasa yang kerap diajar di peringkat Tingkatan 2:

Bagai Mencurah Air Ke Daun Keladi

Maksud: Memberikan nasihat atau pengajaran kepada seseorang yang tidak dapat menerimanya atau tidak berkesan.

Contoh penggunaan: “Cikgu sering memberikan nasihat kepada pelajar yang degil, tetapi bagai mencurah air ke daun keladi sahaja. Mereka tetap tidak mahu berubah.”

Bagai Harimau Dengan Kambing

Maksud: Perbezaan yang ketara antara dua pihak, sehingga sukar untuk mereka bekerjasama atau berdamai.

Contoh penggunaan: “Bagaimana mungkin pelajar kelas A dan kelas B dapat bekerjasama dengan baik dalam projek ini sedangkan sifat dan pemikiran mereka bagai harimau dengan kambing?”

Bagai Telur Diurap-urap

Maksud: Seseorang atau sesuatu yang terlalu dimanjakan atau diistimewakan.

Contoh penggunaan: “Jangan biarkan anak-anak kita bagai telur diurap-urap. Mereka perlu diajar tanggungjawab dan dididik untuk berdikari.”

Penggunaan peribahasa ini dalam pengajaran Bahasa Melayu di peringkat Tingkatan 2 dapat membantu pelajar memahami maksud dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ia juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka.

Contoh Peribahasa Bidalan

Selain peribahasa, bahasa Melayu juga kaya dengan bidalan atau ungkapan-ungkapan bijak. Berikut adalah beberapa contoh bidalan yang popular:

Jauh Panggang Dari Api

Maksud: Sesuatu perkara yang kelihatan dekat tetapi sebenarnya jauh.

Contoh penggunaan: “Jangan menyangka mereka akan bersetuju dengan cadangan anda. Jauh panggang dari api, kemungkinan mereka akan menolaknya.”

Biar Putih Tulang Asalkan Hidup

Maksud: Lebih baik hidup dalam kesusahan daripada mati.

Contoh penggunaan: “Walaupun hidup susah, tetapi asalkan boleh terus bernafas, biar putih tulang asal hidup.”

Harapkan Pagar, Pagar Makan Padi

Maksud: Bergantung atau berharap kepada orang lain yang mungkin tidak boleh dipercayai.

Contoh penggunaan: “Jangan harapkan pihak luar untuk menyelesaikan masalah kita. Harapkan pagar, pagar makan padi. Kita perlu selesaikan sendiri.”

Bidalan-bidalan ini juga kaya dengan makna tersirat dan hikmah yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Ia sering digunakan untuk menyampaikan nasihat atau pengajaran dengan cara yang lebih halus dan berkesan.

Contoh Peribahasa Bergotong Royong

Selain bekerjasama, peribahasa Melayu juga sering menggambarkan semangat bergotong-royong dalam kalangan masyarakat. Berikut adalah beberapa contohnya:

Bagai Tangan Memegang Bahu

Maksud: Semangat saling bantu-membantu dan bergotong-royong.

Contoh penggunaan: “Bila ada gotong-royong membersihkan kawasan kampung, semua penduduk bersatu bagai tangan memegang bahu untuk bekerjasama.”

Bagai Anak Ayam Kehilangan Induk

Maksud: Rasa kehilangan atau kesepian apabila tidak ada bantuan atau sokongan daripada orang lain.

READ:  Contoh Surat Peletakan Jawatan Terlengkap

Contoh penggunaan: “Selepas suaminya meninggal, wanita itu bagai anak ayam kehilangan induk. Tiada lagi tempat berpaut dan meminta pertolongan.”

Bagai Pinang Dibelah Dua

Maksud: Dua individu atau perkara yang sangat serasi dan hampir sama.

Contoh penggunaan: “Mereka berdua bagai pinang dibelah dua, sentiasa akur dan bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan tugas.”

Peribahasa-peribahasa ini menekankan betapa pentingnya semangat gotong-royong dan saling bantu-membantu dalam kalangan masyarakat. Ia mengajar kita untuk sentiasa bersatu padu dan saling melengkapi antara satu sama lain.

Contoh Peribahasa Tolong Menolong

Selain bergotong-royong, peribahasa Melayu juga banyak menekankan tentang kepentingan saling tolong-menolong dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh peribahasa yang berkaitan:

Bagai Tangan Membasuh Muka

Maksud: Saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain.

Contoh penggunaan: “Dalam menjayakan projek ini, semua ahli pasukan bagai tangan membasuh muka. Saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain.”

Bagai Tangan Dengan Jari

Maksud: Dua pihak yang saling memerlukan dan tidak dapat dipisahkan.

Contoh penggunaan: “Kejayaan syarikat ini tidak akan tercapai tanpa usaha gigih pekerja-pekerjanya. Mereka bagai tangan dengan jari, saling melengkapi antara satu sama lain.”

Bagai Bulan Dengan Matahari

Maksud: Dua pihak yang salingberkongsi kejayaan dan kebahagiaan bersama.

Contoh penggunaan: “Kerjasama antara dua buah negara itu bagai bulan dengan matahari, sentiasa bersinar dan memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak.”

Peribahasa-peribahasa ini mengajar kita tentang pentingnya saling tolong-menolong dalam mencapai matlamat bersama. Dengan bekerjasama dan saling membantu, kita dapat mencapai kejayaan yang lebih besar daripada usaha individu.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, peribahasa Melayu memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ia bukan sahaja sebagai alat komunikasi yang berkesan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang perlu dikekalkan dan dipelihara. Melalui peribahasa, nilai-nilai murni seperti kesopanan, kerjasama, gotong-royong, dan tolong-menolong dapat disampaikan dengan cara yang kreatif dan bermakna.

Penggunaan peribahasa Melayu juga dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, perniagaan, dan hubungan sosial. Ia tidak hanya menjadi hiasan bahasa, tetapi juga sebagai panduan dan petunjuk bagi masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi.

Oleh itu, adalah penting untuk terus mengamalkan dan mempelajari peribahasa Melayu agar warisan budaya ini terus hidup dan berkembang. Generasi akan datang perlu diperkenalkan dengan kekayaan peribahasa Melayu supaya mereka dapat menghargai dan memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan menghargai warisan budaya ini agar ia terus mekar dan memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya. Selamat menyelami dunia peribahasa Melayu yang kaya dengan hikmah dan makna! Terimakasih salam dari kami semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment