Contoh Soalan PKSK

Hammani Eiman

Contoh Soalan PKSK

Contoh Soalan PKSK – Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Ia merupakan antara faktor utama yang menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara.

Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetuan, kemahiran dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warganegara yang berguna kepada masyarakat dan negara.

Contoh soalan pksk

Soalan PKSK terdiri daripada beberapa mata pelajaran yang perlu dijawab oleh calon. Antaranya ialah:

Bahasa Malaysia

 1. Membaca dan memahami bacaan
 2. Menulis kalimat efektif
 3. Penulisan ringkasan
 4. Menulis berita
 5. Menulis karya tulis ilmiah

Matematik

 1. Bilangan
 2. Aljabar
 3. Geometri
 4. Statistik
 5. Peluang

Bahasa Inggeris

 1. Membaca dan memahami bacaan
 2. Menulis
 3. Tatabahasa
 4. Kosa kata

Sains

 1. Kimia
  • Struktur atom
  • Ikatan kimia
  • Reaksi kimia
  • Termodinamika
  • Kimia organik
 2. Fizik
  • Mekanika
  • Kalor
  • Getaran dan gelombang
  • Elektrik
  • Magnet
 3. Biologi
  • Sel
  • Genetik
  • Biologi tumbuhan
  • Biologi haiwan
  • Ekologi

Contoh soalan pksk online

Calon boleh mencuba soalan PKSK secara dalam talian untuk membiasakan diri dengan format dan jenis soalan yang dikemukakan. Terdapat banyak laman sesawang yang menawarkan contoh soalan PKSK secara percuma atau dengan bayaran yang berpatutan. Antara contoh laman sesawang yang menawarkan soalan PKSK secara dalam talian ialah:

Contoh soalan pksk artikulasi penulisan

Bahagian artikulasi penulisan dalam soalan PKSK menguji kebolehan calon untuk:

 1. Menulis kalimat efektif
 2. Menulis ringkasan
 3. Menulis berita
 4. Menulis karya tulis ilmiah

Calon perlu menunjukkan kemahiran menulis yang baik serta keupayaan untuk menghasilkan penulisan yang koheren dan bersistematik.

Contoh soalan artikulasi penulisan:

SoalanArahan
Menulis kalimat efektifTuliskan 3 kalimat efektif berkaitan dengan kepentingan pendidikan.
Menulis ringkasanBaca teks yang diberikan, kemudian tulis ringkasan teks tersebut dalam 50-100 patah perkataan.
Menulis beritaAnda telah ditugaskan untuk meliput majlis penyerahan sumbangan buku ke sebuah sekolah di kawasan anda. Tuliskan berita berkenaan majlis tersebut.
Menulis karya tulis ilmiahTuliskan satu esei pendek (200-300 patah perkataan) berkaitan dengan peranan teknologi dalam pendidikan masa kini.
READ:  Contoh Kata Terbitan

Contoh soalan pksk bahasa inggeris

Bahagian Bahasa Inggeris dalam soalan PKSK menguji keupayaan calon dalam:

 1. Membaca dan memahami bacaan
 2. Kemahiran menulis
 3. Tatabahasa
 4. Kosa kata

Calon perlu menunjukkan kefahaman yang baik terhadap teks yang dibaca serta kebolehan untuk menulis dengan betul dari segi tatabahasa dan penggunaan kosa kata yang sesuai.

Contoh soalan Bahasa Inggeris:

 1. Baca teks yang diberikan, kemudian jawab soalan-soalan berkaitan dengan teks tersebut.
 2. Tulis sebuah esei pendek (150-200 patah perkataan) mengenai kepentingan pembelajaran Bahasa Inggeris dalam pendidikan masa kini.
 3. Lengkapkan ayat-ayat rumpang dengan menggunakan kata yang sesuai.
 4. Pilih sinonim atau antonim yang sesuai bagi perkataan yang diberikan.

Contoh soalan pksk dan ukkm

Selain PKSK, terdapat juga Ujian Kelayakan Kemasukan Ke Universiti (UKKM) yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). UKKM merupakan satu lagi alternatif bagi calon yang ingin memasuki universiti namun tidak memenuhi syarat kemasukan melalui Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau Matrikulasi.

Calon boleh mencuba kedua-dua ujian iaitu PKSK dan UKKM untuk meningkatkan peluang kemasukan ke universiti. Contoh soalan UKKM meliputi:

 • Kemahiran Komunikasi
 • Kemahiran Berfikir Kritikal
 • Kemahiran Penyelesaian Masalah
 • Pengetahuan Umum

Contoh soalan pksk download

Calon yang ingin mendapatkan contoh soalan PKSK boleh mengakses laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau mencari di laman sesawang pihak swasta yang menawarkan perkhidmatan latihan PKSK. Sesetengah laman sesawang menyediakan contoh soalan PKSK secara percuma manakala yang lain menawarkannya dengan bayaran yang berpatutan.

Kesimpulan

Dalam dunia pendidikan di Malaysia, ujian seperti PKSK memainkan peranan penting dalam menilai kebolehan pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Melalui ujian ini, pelajar diberi peluang untuk membuktikan potensi mereka dalam pelbagai mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia, Matematik, Bahasa Inggeris, Sains, dan kemahiran penulisan.

READ:  Contoh Intervensi PBD dalam Pendidikan Berterusan (PBD)

Bagi calon yang ingin berjaya dalam PKSK, persediaan yang mencukupi adalah kunci. Dengan membuat latihan soalan-soalan contoh dan menguasai setiap topik yang diuji, peluang untuk mencapai keputusan yang cemerlang adalah lebih tinggi. Selain itu, mengambil inisiatif untuk mencuba soalan secara dalam talian atau memuat turun contoh soalan juga boleh membantu dalam persediaan.

Sebagai kesimpulan, PKSK adalah satu ujian yang memberi peluang kepada pelajar untuk terus melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan usaha dan persediaan yang mencukupi, setiap calon berpeluang untuk mencapai kejayaan dalam ujian ini. Semoga artikel semuang.com ini memberi panduan dan pemahaman yang berguna kepada calon yang bakal menduduki ujian PKSK. Selamat belajar dan teruskan usaha anda!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment