Contoh Soalan Psikometrik Lengkap

Hammani Eiman

Contoh Soalan Psikometrik Lengkap

Contoh Soalan Psikometrik Lengkap – Pengenalan soalan psikometrik adalah soalan yang direka untuk mengukur aspek kognitif dan keperibadian individu. Soalan-soalan ini sering digunakan dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dan penyelidikan untuk menilai kebolehan dan kecenderungan seseorang.

Terdapat pelbagai jenis soalan psikometrik, termasuk numerik, verbal, abstrak, logik, dan keperibadian. Artikel ini akan membincangkan secara terperinci mengenai contoh-contoh soalan psikometrik yang kerap digunakan dalam pelbagai bidang.

Contoh Soalan Psikometrik

Contoh Soalan Numerik

 1. Sebuah kereta bergerak pada kelajuan 60 km/jam. Berapa jarak yang ditempuhnya dalam 2 jam?
  • Untuk menjawab soalan ini, kita perlu menggunakan formula kelajuan = jarak / masa.
  • Jarak = kelajuan × masa
  • Jadi, jarak yang ditempuh oleh kereta dalam 2 jam adalah 60 km/jam × 2 jam = 120 km.
 1. Jika sebuah gedung menjual 100 unit barang pada bulan Januari dan mengalami penurunan 20% pada bulan Februari, berapa banyak unit barang yang terjual pada bulan Februari?
  • Untuk menjawab soalan ini, kita perlu mengira jumlah unit barang yang terjual pada bulan Februari.
  • Penurunan sebanyak 20% bermakna bahawa jumlah unit barang yang terjual pada bulan Februari adalah 80% daripada bulan Januari.
  • Jadi, jumlah unit barang yang terjual pada bulan Februari adalah 100 unit × 0.8 = 80 unit.

Contoh Soalan Verbal

 1. Pilih sinonim dari kata rapat:
  1. jauh
  2. padat
  3. jarang
  4. Sinonim bagi kata “rapat” adalah “padat”.
 1. Lengkapkan analogi berikut: Kucing adalah untuk tikus seperti anjing adalah untuk…
  1. tulang
  2. tuan
  3. makan
  4. Analogi yang tepat adalah “c) makan”, kerana anjing adalah pemangsa bagi tikus seperti kucing adalah pemangsa bagi tikus.

Contoh Soalan Abstrak

 1. Susun gambar-gambar berikut dalam urutan yang logis:
  1. segitiga
  2. persegi
  3. lingkaran
  4. Urutan yang logis bagi gambar-gambar tersebut adalah a) segitiga, b) persegi, c) lingkaran, kerana gambar-gambar tersebut disusun berdasarkan bentuk yang semakin kompleks.
 1. Identifikasi hubungan antara simbol-simbol berikut:▲ ▼ ◯ ●
  • Hubungan antara simbol-simbol tersebut adalah bentuk geometri. ▲ adalah segitiga, ▼ adalah segi tiga yang terbalik, ◯ adalah bulatan, dan ● adalah titik.

Contoh Soalan Logik

 1. Adakah kesimpulan yang diberikan berdasarkan premis-premis yang diberikan?Premis 1: Semua haiwan mempunyai empat kaki. Premis 2: Kucing adalah haiwan. Kesimpulan: Kucing mempunyai empat kaki.
  • Kesimpulan yang diberikan adalah benar kerana ianya berpandukan premis-premis yang diberikan.
 1. Manakah antara pernyataan berikut yang merupakan pernyataan yang sah?
  1. Jika Ali kaya, Ali bahagia.
  2. Ali kaya, maka Ali bahagia.
  3. Ali bahagia jika dan hanya jika Ali kaya.
  4. Pernyataan yang sah adalah (a) “Jika Ali kaya, Ali bahagia”, kerana ianya merupakan pernyataan bersyarat yang sah.
READ:  Contoh Ayat Majmuk

Contoh Soalan Psikometrik SPA

Soalan Numerik SPA

 1. Sebuah kilang pengeluaran menerima pesanan bagi 1,200 unit produk. Kilang tersebut dapat mengeluarkan 80 unit setiap hari. Berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut?
  • Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mencari jumlah hari yang diperlukan untuk mengeluarkan 1,200 unit produk.
  • Jumlah unit yang dikeluarkan setiap hari = 80 unit
  • Jumlah hari yang diperlukan = Jumlah unit pesanan / Jumlah unit yang dikeluarkan setiap hari
  • Jumlah hari yang diperlukan = 1,200 unit / 80 unit per hari = 15 hari
 1. Sebuah syarikat menjual produk A pada harga RM20 seunit dan produk B pada harga RM30 seunit. Jika jumlah hasil jualan produk A adalah RM12,000 dan jumlah hasil jualan produk B adalah RM18,000, berapa banyak unit produk A dan produk B yang telah dijual?
  • Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mencari jumlah unit produk A dan produk B yang telah dijual.
  • Jumlah hasil jualan produk A = RM12,000
  • Harga seunit produk A = RM20
  • Jumlah unit produk A yang dijual = RM12,000 / RM20 = 600 unit
  • Jumlah hasil jualan produk B = RM18,000
  • Harga seunit produk B = RM30
  • Jumlah unit produk B yang dijual = RM18,000 / RM30 = 600 unit

Soalan Verbal SPA

 1. Pilih sinonim yang paling tepat bagi perkataan “Elok”:
  1. Baik
  2. Indah
  3. Cantik
  4. Semua di atas
  5. Jawapan yang tepat ialah (d) Semua di atas, kerana sinonim bagi perkataan “Elok” ialah baik, indah, dan cantik.
 1. Lengkapkan analogi berikut:Bunga adalah untuk tumbuhan seperti mata adalah untuk…
  1. Melihat
  2. Badan
  3. Otak
  4. Manusia
  5. Jawapan yang tepat ialah (d) Manusia, kerana mata adalah untuk melihat, seperti bunga adalah untuk tumbuhan.

Soalan Abstrak SPA

 1. Susun gambar-gambar berikut dalam urutan yang logik:
  1. Bunga mawar
  2. Kuncup bunga mawar
  3. Tunas bunga mawar
  4. Urutan yang logik ialah:
   1. Tunas bunga mawar
   2. Kuncup bunga mawar
   3. Bunga mawar Ini kerana urutan tersebut menggambarkan perkembangan bunga mawar dari tunas kepada kuncup dan akhirnya menjadi bunga yang mekar.
 1. Perhatikan corak berikut:◆ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◆ Apakah corak yang akan muncul pada baris seterusnya?
  1. ◆ ◆ ◆
  2. ◇ ◇ ◇
  3. ◆ ◇ ◆
  4. ◇ ◆ ◇
  5. Jawapan yang tepat ialah (a) ◆ ◆ ◆, kerana corak tersebut mengulangi secara berselang-seli antara ◆ dan ◇.

Contoh Soalan Psikometrik N29

Soalan Numerik N29

 1. Sebuah kedai menjual 120 unit buku pada bulan Januari dan mengalami penurunan sebanyak 15% pada bulan Februari. Berapakah jumlah unit buku yang dijual pada bulan Februari?
  • Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mencari jumlah unit buku yang dijual pada bulan Februari.
  • Jumlah unit buku yang dijual pada bulan Januari = 120 unit
  • Penurunan sebanyak 15% bermakna bahawa jumlah unit buku yang dijual pada bulan Februari adalah 85% daripada jumlah unit buku yang dijual pada bulan Januari.
  • Jumlah unit buku yang dijual pada bulan Februari = 120 unit × 0.85 = 102 unit
 1. Sebuah syarikat membeli 500 unit barang pada harga RM10 seunit. Jika syarikat itu menjual barang-barang tersebut pada harga RM15 seunit, berapakah jumlah keuntungan yang diperoleh oleh syarikat itu?
  • Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mencari jumlah keuntungan yang diperoleh oleh syarikat.
  • Jumlah barang yang dibeli = 500 unit
  • Harga pembelian seunit = RM10
  • Jumlah kos pembelian = 500 unit × RM10 = RM5,000
  • Harga jualan seunit = RM15
  • Jumlah hasil jualan = 500 unit × RM15 = RM7,500
  • Jumlah keuntungan = Jumlah hasil jualan – Jumlah kos pembelian = RM7,500 – RM5,000 = RM2,500
READ:  Contoh Minit Mesyuarat Lengkap

Soalan Verbal N29

 1. Pilih sinonim yang paling tepat bagi perkataan “Hina”:
  1. Mulia
  2. Rendah
  3. Terhormat
  4. Dihargai
  5. Jawapan yang tepat ialah (b) Rendah, kerana sinonim bagi perkataan “Hina” ialah rendah.
 1. Lengkapkan analogi berikut:Matahari adalah untuk siang seperti bulan adalah untuk…
  1. Malam
  2. Bintang
  3. Langit
  4. Planet
  5. Jawapan yang tepat ialah (a) Malam, kerana matahari adalah untuk siang, seperti bulan adalah untuk malam.

Soalan Abstrak N29

 1. Perhatikan corak berikut:□ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ Apakah corak yang akan muncul pada baris seterusnya?
  1. □ □ □
  2. ■ ■ ■
  3. □ ■ □
  4. ■ □ ■
  5. Jawapan yang tepat ialah (a) □ □ □, kerana corak tersebut mengulangi secara berselang-seli antara □ dan ■.
 1. Susun gambar-gambar berikut dalam urutan yang logik:
  1. Satu ekor ikan
  2. Kolam ikan
  3. Benih ikan
  4. Urutan yang logik ialah:
   1. Benih ikan
   2. Satu ekor ikan
   3. Kolam ikan Ini kerana urutan tersebut menggambarkan perkembangan ikan dari benih kepada ikan yang telah membesar dan akhirnya berada dalam kolam ikan.

Contoh Soalan Psikometrik Latihan Separa Perubatan

Soalan Numerik Latihan Separa Perubatan

 1. Sebuah hospital mempunyai 150 katil. Pada hari ini, 80% daripada katil-katil tersebut telah digunakan. Berapakah bilangan katil yang masih kosong?
  • Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mencari bilangan katil yang masih kosong.
  • Jumlah katil di hospital = 150
  • Peratus katil yang telah digunakan = 80%
  • Jumlah katil yang telah digunakan = 150 × 0.80 = 120 katil
  • Jumlah katil yang masih kosong = 150 – 120 = 30 katil
 1. Sebuah farmasi menjual ubat dengan harga purata RM20 seunit. Jumlah hasil jualan bulan ini ialah RM60,000. Berapakah bilangan unit ubat yang terjual?
  • Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mencari bilangan unit ubat yang terjual.
  • Harga purata seunit ubat = RM20
  • Jumlah hasil jualan = RM60,000
  • Bilangan unit ubat yang terjual = Jumlah hasil jualan / Harga purata seunit ubat
  • Bilangan unit ubat yang terjual = RM60,000 / RM20 = 3,000 unit
READ:  Contoh Sijil Penghargaan yang Menarik dan Bermakna

Soalan Verbal Latihan Separa Perubatan

 1. Pilih sinonim yang paling tepat bagi perkataan “Pelik”:
  1. Aneh
  2. Biasa
  3. Terkenal
  4. Sempurna
  5. Jawapan yang tepat ialah (a) Aneh, kerana sinonim bagi perkataan “Pelik” ialah aneh.
 1. Lengkapkan analogi berikut:Doktor adalah untuk pesakit seperti guru adalah untuk…
  1. Murid
  2. Sekolah
  3. Kelas
  4. Pelajar
  5. Jawapan yang tepat ialah (d) Pelajar, kerana doktor adalah untuk pesakit, seperti guru adalah untuk pelajar.

Soalan Abstrak Latihan Separa Perubatan

 1. Perhatikan corak berikut:▲ ▲ ▲ ● ● ● ▲ ▲ ▲ Apakah corak yang akan muncul pada baris seterusnya?
  1. ▲ ▲ ▲
  2. ● ● ●
  3. ▲ ● ▲
  4. ● ▲ ●
  5. Jawapan yang tepat ialah (a) ▲ ▲ ▲, kerana corak tersebut mengulangi secara berselang-seli antara ▲ dan ●.

2.Susun gambar-gambar berikut dalam urutan yang logik:

 1. Bibit tanaman
 2. Pokok kecil
 3. Pokok besar
 4. Urutan yang logik ialah:
  1. Bibit tanaman
  2. Pokok kecil
  3. Pokok besar Ini kerana urutan tersebut menggambarkan perkembangan tanaman dari bibit menjadi pokok kecil dan akhirnya menjadi pokok besar yang matang.

Kesimpulan

Dalam menjawab soalan psikometrik, penting untuk memahami jenis-jenis soalan yang biasa ditanya seperti soalan numerik, verbal, dan abstrak. Soalan-soalan ini boleh membantu pihak pengurusan atau penyelidik untuk mendapatkan maklumat tentang pelajar atau individu yang diuji.

Bagi soalan numerik, kemahiran matematik asas sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Pemahaman konsep peratus, pecahan, dan operasi matematik lain adalah kunci untuk menjawab soalan dengan betul.

Soalan verbal pula menguji kefahaman bahasa dan keupayaan untuk mencari sinonim atau analogi yang sesuai. Membaca dengan teliti dan memahami maksud perkataan-perkataan adalah penting dalam menjawab soalan jenis ini.

Sementara itu, soalan abstrak menuntut kebolehan untuk melihat corak atau hubungan antara objek-objek yang diberikan. Kemahiran visual dan daya ingatan juga dapat membantu dalam menjawab soalan jenis ini.

Dengan latihan dan persediaan yang mencukupi, seseorang boleh meningkatkan keupayaan mereka dalam menjawab soalan psikometrik dengan lebih baik. Jika anda sedang bersedia untuk menghadapi ujian psikometrik, pastikan anda membuat latihan yang mencukupi dan memahami strategi menjawab soalan yang berbeza. Semoga artikel ini dapat membantu anda dalam persediaan menghadapi ujian psikometrik.

Terimakasi sudi kunjungi semuang.com semoga bermanfaat!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment