Contoh Surat Peletakan Jawatan Terlengkap

Hammani Eiman

Contoh Surat Peletakan Jawatan

Contoh Surat Peletakan Jawatan – Mencari pekerjaan baru atau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan semasa bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat pelbagai pertimbangan dan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat keputusan ini. Salah satu langkah penting dalam proses berhenti dari pekerjaan adalah menyediakan surat peletakan jawatan yang rasmi dan profesional.

Surat peletakan jawatan adalah dokumen formal yang memaklumkan majikan mengenai keputusan anda untuk meletakkan jawatan dari sesebuah organisasi. Surat ini bukan sahaja berfungsi untuk memaklumkan kepada majikan, malah juga dapat membantu anda untuk meninggalkan pekerjaan semasa dengan cara yang baik dan teratur.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan beberapa contoh surat peletakan jawatan yang boleh dijadikan panduan. Kami juga akan menyediakan tips dan cadangan bagi memastikan surat tersebut ditulis dengan baik dan professional. Jadi, bagi mereka yang sedang mencari contoh surat peletakan jawatan, artikel ini pasti akan menjadi sangat berguna.

Contoh Surat Peletakan Jawatan

Surat peletakan jawatan adalah dokumen penting yang perlu ditulis dengan teliti dan profesional. Ia bukan sahaja bertujuan untuk memaklumkan kepada majikan mengenai keputusan anda untuk berhenti, malah juga dapat membantu anda meninggalkan pekerjaan dengan baik.

Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil kira semasa menulis surat peletakan jawatan. Antaranya ialah:

 1. Tarikh Peletakan Jawatan: Pastikan anda menyatakan tarikh terakhir hari bekerja dengan jelas. Biasanya, tempoh notis yang diberikan adalah selama 1-3 bulan bergantung kepada kontrak perkhidmatan anda.
 1. Sebab Peletakan Jawatan: Walaupun tidak semestinya perlu, anda boleh menyatakan sebab anda memilih untuk meletakkan jawatan. Namun, pastikan anda menggunakan ayat yang sopan dan profesional.
 1. Terima Kasih dan Penghargaan: Ucapkan terima kasih kepada majikan dan rakan sekerja atas peluang, pengalaman, dan sokongan yang telah diberikan semasa anda bekerja di organisasi tersebut.
 1. Penawaran Bantuan Semasa Peralihan: Jika anda boleh, tawarkan untuk membantu semasa proses peralihan tugas anda kepada pekerja baharu. Ini dapat membantu memastikan kelancaran operasi organisasi.
 1. Perpisahan yang Baik: Akhiri surat anda dengan mengucapkan selamat tinggal dan harapan yang terbaik untuk organisasi.

Berikut adalah beberapa contoh surat peletakan jawatan yang boleh dijadikan panduan:

Contoh 1: Surat Peletakan Jawatan Ringkas

[Tarikh] [Nama Majikan] [Jawatan Majikan] [Alamat Majikan] Yang Dihormati [Nama Majikan], Dengan ini saya ingin memaklumkan bahawa saya berhasrat untuk meletakkan jawatan dari [Nama Organisasi] sebagai [Jawatan] berkuatkuasa pada [Tarikh Terakhir Bekerja]. Saya sangat menghargai peluang dan pengalaman yang telah diberikan semasa saya berkhidmat di organisasi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak pengurusan serta rakan-rakan sekerja. Sepanjang tempoh notis ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kelancaran operasi dan pemindahan tugas saya kepada pekerja baharu. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi saya. Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama Anda]

Contoh 2: Surat Peletakan Jawatan Profesional

[Tarikh] [Nama Majikan] [Jawatan Majikan] [Alamat Majikan] Yang Dihormati [Nama Majikan], Dengan hormatnya saya ingin memaklumkan bahawa setelah mempertimbangkan pelbagai faktor, saya telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan dari [Nama Organisasi] sebagai [Jawatan] berkuatkuasa pada [Tarikh Terakhir Bekerja]. Semasa bekerja di organisasi ini, saya telah memperoleh banyak pengalaman berharga dan pembelajaran yang amat berguna untuk perkembangan kerjaya saya. Saya sangat menghargai peluang yang diberikan oleh pihak pengurusan untuk menyumbang kepada pertumbuhan organisasi. Sepanjang tempoh notis yang ditetapkan, iaitu [Tempoh Notis], saya akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan operasi bahagian saya. Saya juga akan bekerjasama dengan rakan-rakan sekerja dan pegawai yang ditugaskan untuk memudahkan proses pemindahan tanggungjawab dan tugas saya. Sekali lagi, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sokongan dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak pengurusan serta rakan-rakan sekerja sepanjang perkhidmatan saya di sini. Saya berharap dapat mengekalkan hubungan baik dan terus bekerjasama pada masa hadapan jika ada peluang. Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama Anda]

Contoh Surat Rasmi Peletakan Jawatan

Selain contoh surat peletakan jawatan ringkas dan profesional, terdapat juga contoh-contoh surat rasmi peletakan jawatan yang boleh dijadikan panduan. Surat rasmi peletakan jawatan biasanya mempunyai format dan struktur yang lebih formal dan teratur.

READ:  10+ Senarai Contoh Ulasan Terlengkap

Berikut adalah beberapa contoh surat rasmi peletakan jawatan:

Contoh 1: Surat Rasmi Peletakan Jawatan dengan Sebab

[Tarikh] [Nama Majikan] [Jawatan Majikan] [Alamat Majikan] Yang Dihormati [Nama Majikan], Dengan hormat, saya ingin memaklumkan bahawa setelah mempertimbangkan beberapa faktor, saya telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan] di [Nama Organisasi] berkuatkuasa pada [Tarikh Terakhir Bekerja]. Keputusan saya untuk meletakkan jawatan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, saya percaya bahawa ia merupakan langkah yang terbaik untuk perkembangan dan peningkatan kerjaya saya pada masa hadapan. Saya telah menerima tawaran pekerjaan baharu yang memberi peluang dan cabaran baru yang sangat sesuai dengan aspirasi dan matlamat kerjaya saya. Sepanjang tempoh notis yang ditetapkan selama [Tempoh Notis], saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kelancaran operasi, pemindahan tugas, dan memberi sokongan sepenuhnya kepada rakan-rakan sekerja dan pekerja baharu yang akan mengambil alih tanggungjawab saya. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan serta rakan-rakan sekerja atas segala peluang, sokongan, dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang perkhidmatan saya di sini. Saya sangat menghargai pengalaman dan kepercayaan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama Anda]

Contoh 2: Surat Rasmi Peletakan Jawatan Tanpa Sebab

[Tarikh] [Nama Majikan] [Jawatan Majikan] [Alamat Majikan] Yang Dihormati [Nama Majikan], Dengan hormat, saya ingin memaklumkan bahawa saya telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan] di [Nama Organisasi] berkuatkuasa pada [Tarikh Terakhir Bekerja]. Sepanjang tempoh perkhidmatan saya di sini, saya telah memperoleh banyak pengalaman dan kemahiran yang amat berharga. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan serta rakan-rakan sekerja atas segala sokongan dan kerjasama yang telah diberikan. Semasa tempoh notis yang ditetapkan selama [Tempoh Notis], saya akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan kelancaran operasi dan pemindahan tugas saya kepada pekerja baharu. Saya juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak yang ditetapkan untuk memudahkan proses peralihan ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala pengalaman dan peluang yang telah diberikan. Saya berharap dapat mengekalkan hubungan baik dan bekerjasama pada masa hadapan jika ada peluang. Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama Anda]

Contoh Surat Perletakan Jawatan Kerajaan

Surat peletakan jawatan untuk organisasi atau agensi kerajaan biasanya mempunyai format dan struktur yang sedikit berbeza daripada surat peletakan jawatan untuk organisasi swasta. Ini kerana terdapat garis panduan dan prosedur tertentu yang perlu diikuti.

READ:  Contoh Sebut Harga Ringkas

Berikut adalah contoh surat perletakan jawatan untuk organisasi kerajaan:

Contoh 1: Surat Perletakan Jawatan Kerajaan

[Tarikh] Yang Berbahagia Dato’/Tuan/Puan, [Jabatan/Agensi] [Alamat] Yang Dihormati, PERLETAKAN JAWATAN SEBAGAI [JAWATAN] Dengan segala hormatnya saya ingin memaklumkan bahawa saya telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan] di [Jabatan/Agensi] berkuatkuasa pada [Tarikh Terakhir Bekerja].

 1. Sepanjang tempoh perkhidmatan saya di [Jabatan/Agensi] ini, saya telah memperolehi banyak pengalaman dan kemahiran yang sangat berharga. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan serta rakan-rakan sekerja atas segala sokongan, bimbingan, dan kerjasama yang diberikan.
 1. Semasa tempoh notis yang ditetapkan selama [Tempoh Notis], saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kelancaran operasi dan pemindahan tugas saya kepada pekerja baharu. Saya juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak yang ditetapkan untuk memudahkan proses peralihan ini.
 1. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala pengalaman dan peluang yang telah diberikan. Saya berharap dapat mengekalkan hubungan baik dan bekerjasama pada masa hadapan jika ada peluang.

Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama Anda] [No. Kad Pengenalan] c.c. Bahagian Sumber Manusia

Contoh 2: Surat Perletakan Jawatan Kerajaan dengan Sebab

[Tarikh] Yang Berbahagia Dato’/Tuan/Puan, [Jabatan/Agensi] [Alamat] Yang Dihormati, PERLETAKAN JAWATAN SEBAGAI [JAWATAN] Dengan hormat, saya ingin memaklumkan bahawa setelah mempertimbangkan beberapa faktor, saya telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan] di [Jabatan/Agensi] berkuatkuasa pada [Tarikh Terakhir Bekerja].

 1. Keputusan saya untuk meletakkan jawatan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, saya percaya bahawa ia merupakan langkah yang terbaik untuk perkembangan dan peningkatan kerjaya saya pada masa hadapan. Saya telah menerima tawaran pekerjaan baharu yang memberi peluang dan cabaran baru yang sangat sesuai dengan aspirasi dan matlamat kerjaya saya.
 1. Sepanjang tempoh notis yang ditetapkan selama [Tempoh Notis], saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kelancaran operasi, pemindahan tugas, dan memberi sokongan sepenuhnya kepada rakan-rakan sekerja dan pekerja baharu yang akan mengambil alih tanggungjawab saya.
 1. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan serta rakan-rakan sekerja atas segala peluang, sokongan, dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang perkhidmatan saya di sini. Saya sangat menghargai pengalaman dan kepercayaan yang telah diberikan.
READ:  Contoh Karangan Pendek

Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama Anda] [No. Kad Pengenalan] c.c. Bahagian Sumber Manusia

Contoh Surat Peletakan Jawatan 24 Jam

Terdapat juga situasi-situasi di mana seseorang pekerja terpaksa meletakkan jawatan dengan tempoh notis yang sangat singkat, iaitu 24 jam. Ini biasanya berlaku apabila terdapat keadaan tertentu yang memaksa pekerja untuk meninggalkan pekerjaan dengan segera.

Berikut adalah contoh surat peletakan jawatan 24 jam:

Contoh: Surat Peletakan Jawatan 24 Jam

[Tarikh] [Nama Majikan] [Jawatan Majikan] [Alamat Majikan] Yang Dihormati [Nama Majikan], Dengan segala hormatnya, saya ingin memaklumkan bahawa saya terpaksa meletakkan jawatan sebagai [Jawatan] di [Nama Organisasi] dengan notis segera, iaitu 24 jam dari tarikh surat ini. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi saya, namun keadaan tertentu telah mewajibkan saya untuk mengambil langkah ini. Saya memohon maaf atas ketidakselesaan yang mungkin timbul akibat keputusan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang masih tertangguh dan memberi sokongan kepada rakan-rakan sekerja dalam tempoh notis yang singkat ini. Saya juga bersedia untuk membantu dalam proses pemindahan tugas kepada pekerja baharu jika diperlukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan serta rakan-rakan sekerja atas kerjasama dan sokongan yang diberikan sepanjang tempoh perkhidmatan saya di sini. Saya berharap agar perkara ini dapat difahami. Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama Anda]

Kesimpulan

Dalam penulisan surat peletakan jawatan, adalah penting untuk memastikan bahawa surat tersebut disusun dengan teliti dan mengikut format yang betul. Surat peletakan jawatan haruslah mencerminkan sikap profesionalisme dan kesopanan, serta mengandungi maklumat yang relevan seperti tarikh akhir bekerja, sebab peletakan jawatan (jika berkaitan), dan tawaran untuk membantu dalam pemindahan tugas.

Diharapkan contoh-contoh surat peletakan jawatan di atas dapat memberikan panduan yang berguna bagi sesiapa sahaja yang sedang merancang untuk meletakkan jawatan dari pekerjaan mereka. Jangan lupa untuk sentiasa berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan majikan dan rakan sekerja mengenai keputusan anda untuk meletakkan jawatan. Semoga berjaya dalam pelbagai cabaran dan peluang baru yang menanti di hadapan!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment