Contoh Surat Pengesahan Pendapatan

Hammani Eiman

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan – Dalam kehidupan seharian, terdapat pelbagai situasi di mana seseorang memerlukan untuk mengesahkan pendapatan mereka. Ini boleh berlaku untuk tujuan memohon pinjaman, mendapatkan perkhidmatan tertentu, atau memenuhi keperluan institusi tertentu. Surat pengesahan pendapatan adalah dokumen penting yang menyediakan maklumat rasmi mengenai pendapatan individu.

Dalam artikel ini, kita akan meneliti pelbagai contoh surat pengesahan pendapatan yang boleh digunakan dalam situasi yang berbeza. Kita akan menjelajahi format dan kandungan surat-surat ini, serta menyediakan panduan bagaimana untuk menyediakan surat pengesahan pendapatan yang berkesan.

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan Bekerja Sendiri

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan

Bagi individu yang bekerja sendiri atau menjalankan perniagaan sendiri, mereka mungkin diminta untuk menyediakan surat pengesahan pendapatan untuk tujuan tertentu. Ini boleh termasuk permohonan pinjaman, pembiayaan, atau permohonan perkhidmatan lain.

Struktur Surat Pengesahan Pendapatan Bekerja Sendiri

 1. Tajuk: “Surat Pengesahan Pendapatan”
 2. Pengenalan: Nyatakan nama, nombor pengenalan diri, dan pekerjaan anda sebagai pekerja bebas atau pemilik perniagaan.
 3. Butiran Pendapatan:
  • Nyatakan jumlah pendapatan kasar anda selama tempoh tertentu (contohnya, setahun atau enam bulan).
  • Sediakan maklumat terperinci mengenai sumber pendapatan anda, sama ada daripada perniagaan, perundingan, atau aktiviti lain.
  • Sediakan dokumen sokongan seperti penyata bank, invois, atau dokumen kewangan lain untuk menyokong jumlah pendapatan yang dilaporkan.
 4. Pengakuan dan Tandatangan:
  • Nyatakan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan tepat.
  • Tandatangan dan tarikh surat tersebut.

Berikut adalah contoh surat pengesahan pendapatan untuk pekerja bebas:

ButiranContoh
TajukSurat Pengesahan Pendapatan
PengenalanSaya, Ahmad bin Ali, No. Kad Pengenalan 123456-12-1234, adalah seorang perunding pemasaran bebas.
Butiran PendapatanSepanjang tahun kewangan 2022, saya telah memperoleh pendapatan kasar sebanyak RM80,000 daripada perkhidmatan perundingan pemasaran yang saya berikan kepada pelbagai syarikat. Salinan penyata bank dan invois yang relevan disertakan bersama surat ini untuk menyokong jumlah pendapatan yang dilaporkan.
Pengakuan dan TandatanganSaya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan tepat.Tandatangan:Ahmad bin AliTarikh: 1 Januari 2023

Contoh Lain Surat Pengesahan Pendapatan Bekerja Sendiri

 • Seorang pemilik bengkel memohon pinjaman untuk memperluaskan perniagaannya.
 • Seorang perancang acara bebas memohon pembiayaan untuk projek baru.
 • Seorang pengurus hartanah bebas memohon pinjaman untuk membeli rumah kediaman.

Dalam setiap contoh ini, surat pengesahan pendapatan akan menyediakan maklumat yang diperlukan untuk menyokong permohonan mereka.

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan Dari Majikan

Bagi individu yang bekerja dengan majikan, surat pengesahan pendapatan biasanya disediakan oleh pihak majikan. Surat ini menyediakan maklumat rasmi mengenai pendapatan pekerja tersebut.

Struktur Surat Pengesahan Pendapatan Dari Majikan

 1. Tajuk: “Surat Pengesahan Pendapatan”
 2. Pengenalan:
  • Nyatakan nama, nombor pengenalan diri, dan jawatan pekerja.
  • Nyatakan nama dan alamat syarikat majikan.
 3. Butiran Pendapatan:
  • Nyatakan jumlah pendapatan kasar pekerja selama tempoh tertentu (contohnya, setahun atau enam bulan).
  • Sediakan terperinci mengenai komponen pendapatan, termasuk gaji asas, elaun, dan insentif.
  • Sediakan dokumen sokongan seperti slip gaji atau penyata gaji untuk menyokong jumlah pendapatan yang dilaporkan.
 4. Pengakuan dan Tandatangan:
  • Nyatakan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan tepat.
  • Tandatangan oleh pegawai yang diberi kuasa dari pihak majikan, serta cop rasmi syarikat.
READ:  Contoh Ayat Penyata

Berikut adalah contoh surat pengesahan pendapatan dari majikan:

ButiranContoh
TajukSurat Pengesahan Pendapatan
PengenalanIni untuk mengesahkan bahawa Encik Ahmad bin Ali, No. Kad Pengenalan 123456-12-1234, bekerja sebagai Eksekutif Pemasaran di Syarikat ABC Sdn. Bhd., No. Pendaftaran Syarikat 123456-P, beralamat di No. 1, Jalan ABC, 12345 Kuala Lumpur.

| Butiran Pendapatan | Sepanjang tempoh 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022, Encik Ahmad bin Ali telah menerima pendapatan kasar tahunan sebanyak RM60,000, yang terdiri daripada:

 • Gaji Asas: RM4,000 sebulan
 • Elaun Perjalanan: RM500 sebulan
 • Insentif Jualan: RM5,000 setahun Salinan slip gaji untuk tempoh yang dinyatakan disertakan bersama surat ini. | | Pengakuan dan Tandatangan | Kami dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan tepat.Tandatangan:Encik Lim Chee MengPengurus Sumber ManusiaSyarikat ABC Sdn. Bhd.Cop Rasmi Syarikat |

Contoh Lain Surat Pengesahan Pendapatan Dari Majikan

 • Seorang pekerja memohon pinjaman perumahan.
 • Seorang pekerja memohon pembiayaan kenderaan.
 • Seorang pekerja memohon kebenaran untuk menyewa rumah.

Dalam setiap contoh ini, surat pengesahan pendapatan akan menyediakan maklumat rasmi mengenai pendapatan pekerja untuk menyokong permohonan mereka.

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan Dari Ketua Kampung

Bagi individu yang tidak mempunyai dokumen rasmi untuk mengesahkan pendapatan mereka, surat pengesahan pendapatan daripada ketua kampung boleh menjadi alternatif yang diterima.

Struktur Surat Pengesahan Pendapatan Dari Ketua Kampung

 1. Tajuk: “Surat Pengesahan Pendapatan”
 2. Pengenalan:
  • Nyatakan nama, nombor pengenalan diri, dan alamat individu.
  • Nyatakan nama dan kedudukan anda sebagai ketua kampung.
 3. Butiran Pendapatan:
  • Nyatakan jumlah pendapatan kasar individu selama tempoh tertentu (contohnya, setahun atau enam bulan).
  • Sediakan maklumat terperinci mengenai sumber pendapatan individu, sama ada daripada pekerjaan, perniagaan, atau aktiviti lain.
 4. Pengakuan dan Tandatangan:
  • Nyatakan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan tepat berdasarkan pengetahuan anda sebagai ketua kampung.
  • Tandatangan dan cop rasmi jabatan anda sebagai ketua kampung.

Berikut adalah contoh surat pengesahan pendapatan dari ketua kampung:

ButiranContoh
TajukSurat Pengesahan Pendapatan
PengenalanDengan ini saya, Encik Salleh bin Ahmad, No. Kad Pengenalan 456789-12-3456, Ketua Kampung Kampung ABC, mengesahkan pendapatan Puan Fatimah binti Mahmud, No. Kad Pengenalan 987654-12-3456, yang beralamat di No. 1, Jalan ABC, 12345 Kampung ABC.
Butiran PendapatanSepanjang tempoh 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022, Puan Fatimah binti Mahmud telah memperoleh pendapatan kasar tahunan sebanyak RM24,000 daripada aktiviti pertanian dan penternakan di kampung ini.
Pengakuan dan TandatanganBerdasarkan pengetahuan saya sebagai Ketua Kampung Kampung ABC, maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan tepat.Tandatangan:Encik Salleh bin AhmadKetua Kampung Kampung ABCCop Rasmi Jabatan Ketua Kampung
READ:  3+ Contoh Memo Terbaik dan Lengkap [NEW]

Contoh Lain Surat Pengesahan Pendapatan Dari Ketua Kampung

 • Seorang penduduk kampung memohon pinjaman mikro untuk memulakan perniagaan kecil.
 • Seorang ibu tunggal memohon bantuan kewangan daripada agensi kerajaan.
 • Seorang warga emas memohon elaun kebajikan daripada pihak berkuasa tempatan.

Dalam setiap contoh ini, surat pengesahan pendapatan dari ketua kampung akan menyediakan maklumat yang diperlukan untuk menyokong permohonan mereka.

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan PDF

Selain surat bertulis, surat pengesahan pendapatan juga boleh disediakan dalam format PDF. Ini membolehkan dokumen tersebut dihantar secara elektronik dan mudah disimpan.

Struktur surat pengesahan pendapatan PDF adalah sama seperti contoh-contoh sebelumnya, tetapi dengan format digital. Berikut adalah contoh surat pengesahan pendapatan dalam format PDF:

 • Contoh Surat Pengesahan Pendapatan PDF

Surat pengesahan pendapatan PDF ini boleh dicetak, ditandatangani, dan disimpan untuk tujuan dokumentasi atau dihantar secara elektronik kepada pihak yang memerlukan.

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan Tidak Bekerja

Bagi individu yang tidak bekerja atau mempunyai pendapatan tetap, mereka mungkin perlu menyediakan surat pengesahan pendapatan untuk tujuan tertentu, seperti memohon bantuan kewangan atau mendapatkan perkhidmatan tertentu.

Struktur Surat Pengesahan Pendapatan Tidak Bekerja

 1. Tajuk: “Surat Pengesahan Pendapatan”
 2. Pengenalan:
  • Nyatakan nama, nombor pengenalan diri, dan status pekerjaan anda.
  • Nyatakan sumber pendapatan anda, sama ada daripada sumbangan, elaun, atau manfaat lain.
 3. Butiran Pendapatan:
  • Nyatakan jumlah pendapatan kasar anda selama tempoh tertentu (contohnya, setahun atau enam bulan).
  • Sediakan dokumen sokongan seperti surat pengesahan daripada pihak yang memberikan sumbangan atau elaun.
 4. Pengakuan dan Tandatangan:
  • Nyatakan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan tepat.
  • Tandatangan dan tarikh surat tersebut.

Berikut adalah contoh surat pengesahan pendapatan untuk individu yang tidak bekerja:

ButiranContoh
TajukSurat Pengesahan Pendapatan
PengenalanSaya, Puan Fatimah binti Mahmud, No. Kad Pengenalan 987654-12-3456, adalah seorang suri rumah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pendapatan saya berasal daripada elaun kebajikan yang diterima dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Butiran PendapatanSepanjang tempoh 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022, saya telah menerima elaun kebajikan sebanyak RM500 sebulan, atau berjumlah RM6,000 setahun. Salinan surat pengesahan elaun daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat disertakan bersama surat ini.
Pengakuan dan TandatanganSaya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan tepat.Tandatangan:Puan Fatimah binti MahmudTarikh: 1 Januari 2023

Contoh Lain Surat Pengesahan Pendapatan Tidak Bekerja

 • Seorang warga emas memohon pengecualian yuran sekolah untuk cucu mereka.
 • Seorang ibu tunggal memohon bantuan kewangan daripada pertubuhan bukan kerajaan.
 • Seorang individu cacat memohon subsidi pengangkutan daripada agensi kerajaan.

Dalam setiap contoh ini, surat pengesahan pendapatan akan menyediakan maklumat yang diperlukan untuk menyokong permohonan mereka.

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan Ketua Kampung

Selain contoh-contoh sebelumnya, surat pengesahan pendapatan juga boleh disediakan oleh ketua kampung untuk individu yang tinggal di kampung tersebut. Ini mungkin diperlukan dalam situasi di mana individu tidak mempunyiki dokumen rasmi daripada majikan atau agensi kerajaan.

READ:  Contoh Surat Peletakan Jawatan Terlengkap

Struktur Surat Pengesahan Pendapatan Ketua Kampung

 1. Tajuk: “Surat Pengesahan Pendapatan”
 2. Pengenalan:
  • Nyatakan nama, nombor pengenalan diri, dan alamat individu.
  • Nyatakan nama dan kedudukan anda sebagai ketua kampung.
 3. Butiran Pendapatan:
  • Nyatakan jumlah pendapatan kasar individu selama tempoh tertentu (contohnya, setahun atau enam bulan).
  • Sediakan maklumat terperinci mengenai sumber pendapatan individu, sama ada daripada pekerjaan, perniagaan, atau aktiviti lain.
 4. Pengakuan dan Tandatangan:
  • Nyatakan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan tepat berdasarkan pengetahuan anda sebagai ketua kampung.
  • Tandatangan dan cop rasmi jabatan anda sebagai ketua kampung.

Berikut adalah contoh surat pengesahan pendapatan dari ketua kampung:

ButiranContoh
TajukSurat Pengesahan Pendapatan
PengenalanDengan ini saya, Encik Ali bin Hassan, No. Kad Pengenalan 123456-12-7890, Ketua Kampung Kampung XYZ, mengesahkan pendapatan Encik Ahmad bin Abu, No. Kad Pengenalan 987654-12-3456, yang beralamat di No. 2, Jalan XYZ, 54321 Kampung XYZ.
Butiran PendapatanSepanjang tempoh 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022, Encik Ahmad bin Abu telah memperoleh pendapatan kasar tahunan sebanyak RM18,000 daripada menjalankan perniagaan kecil menjual hasil pertanian di kampung ini.
Pengakuan dan TandatanganBerdasarkan pengetahuan saya sebagai Ketua Kampung Kampung XYZ, maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan tepat.Tandatangan:Encik Ali bin HassanKetua Kampung Kampung XYZCop Rasmi Jabatan Ketua Kampung

Contoh Lain Surat Pengesahan Pendapatan Ketua Kampung

 • Seorang usahawan kecil memohon pembiayaan mikro untuk memperluaskan perniagaan mereka.
 • Seorang pelajar universiti tempatan memohon elaun pendidikan daripada pihak berkuasa tempatan.
 • Seorang pesara memohon bantuan kewangan untuk menyambung kehidupan mereka di kampung.

Dalam setiap contoh ini, surat pengesahan pendapatan dari ketua kampung akan memberikan sokongan kepada permohonan individu tersebut.

Kesimpulan

Surat pengesahan pendapatan adalah dokumen penting yang digunakan untuk menyokong pelbagai jenis permohonan, seperti pinjaman, pembiayaan, atau bantuan kewangan. Dokumen ini memberikan bukti rasmi mengenai pendapatan seseorang dan membantu pihak yang menerima permohonan untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Dalam penulisan surat pengesahan pendapatan, adalah penting untuk menyediakan butiran yang jelas dan tepat mengenai pendapatan individu, sama ada daripada majikan, ketua kampung, atau sumber lain. Maklumat yang diberikan perlu disahkan dengan tandatangan dan cop rasmi bagi memastikan kebolehpercayaan dokumen tersebut.

Dengan adanya contoh-contoh surat pengesahan pendapatan yang diberikan dalam artikel ini, diharapkan pembaca dapat memahami struktur dan format yang betul untuk menyediakan dokumen yang diperlukan. Dengan itu, proses permohonan untuk pelbagai tujuan akan menjadi lebih lancar dan berkesan.

Jadi, pastikan untuk merujuk kepada contoh-contoh dan panduan yang diberikan apabila anda perlu menyediakan surat pengesahan pendapatan pada masa akan datang. Semoga artikel ini memberi manfaat dan membantu anda dalam menyediakan dokumen yang diperlukan. Terima kasih kerana membaca!

Terimakasih kerana sudi kunjungi semuang.com semoga bermanfaat!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment