Contoh Surat Tawaran Kerja Pelbagai Jenis

Hammani Eiman

Contoh Surat Tawaran Kerja Pelbagai Jenis

Contoh Surat Tawaran Kerja Pelbagai Jenis – Ketika mencari pekerjaan, salah satu langkah penting yang harus dilalui adalah menerima surat tawaran kerja. Surat tawaran kerja merupakan dokumen formal yang menawarkan seseorang untuk mengisi sebuah posisi atau pekerjaan di dalam sesebuah organisasi atau syarikat. Surat ini biasanya diberikan setelah seseorang melalui proses temuduga dan dianggap sesuai untuk mengisi posisi yang ditawarkan.

Dalam artikel ini, kita akan melihat pelbagai contoh surat tawaran kerja yang berbeza-beza, mengikut jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan juga sumber surat tawaran kerja tersebut dikeluarkan. Dengan mempelajari contoh-contoh ini, anda akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai format dan kandungan surat tawaran kerja yang standard.

Contoh Surat Tawaran Kerja

Surat tawaran kerja adalah dokumen yang menawarkan seseorang untuk mengisi sesuatu jawatan atau posisi di dalam sesebuah organisasi. Surat ini biasanya diberikan setelah calon berjaya melalui proses temuduga dan dipilih untuk mengisi kekosongan yang ada.

Komponen Utama Surat Tawaran Kerja

Secara umum, surat tawaran kerja mengandungi komponen-komponen berikut:

 1. Tajuk surat: “Tawaran Pekerjaan” atau “Surat Tawaran Kerja”
 2. Alamat surat: Nama dan alamat penuh organisasi yang memberikan tawaran
 3. Nama dan alamat penerima surat
 4. Tarikh surat dikeluarkan
 5. Keterangan mengenai jawatan atau posisi yang ditawarkan
 6. Terma dan syarat pekerjaan, termasuk gaji, elaun, dan faedah lain
 7. Tarikh akhir untuk menerima tawaran
 8. Arahan untuk menerima tawaran
 9. Tandatangan dan nama penuh pegawai yang menandatangani surat

Komponen-komponen ini boleh diatur dalam format yang sesuai mengikut ketetapan organisasi masing-masing. Yang penting, surat tawaran kerja mestilah kelihatan formal dan teratur.

Contoh Format Surat Tawaran Kerja

Berikut adalah contoh format surat tawaran kerja yang standard:

BahagianContoh
Tajuk SuratTAWARAN PEKERJAAN
Alamat SuratABC Sdn BhdNo. 123, Jalan Kinabalu,88000 Kota Kinabalu, Sabah.
Nama Alamat PenerimaEn. Azwan bin AhmadNo. 45, Jalan Kenanga,88300 Kota Kinabalu, Sabah.
Tarikh Surat1 Januari 2023
Keterangan JawatanDengan ini kami ingin menawarkan kepada anda jawatan sebagai Eksekutif Pemasaran di ABC Sdn Bhd.
Terma Syarat– Gaji permulaan RM3,500 sebulan- Elaun perjalanan RM300 sebulan- Cuti tahunan 14 hari- Caruman KWSP dan PERKESO
Tarikh AkhirAnda dikehendaki memberi maklum balas mengenai tawaran ini dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat ini.
Arahan Menerima TawaranJika anda bersetuju dengan tawaran ini, sila tandatangani dan kembalikan sesalinan surat ini kepada kami dengan secepat mungkin.
Tandatangan(Tandatangan)John TanPengurus Sumber Manusia

Contoh format di atas boleh digunakan sebagai panduan untuk menyediakan surat tawaran kerja yang professional dan lengkap.

Contoh Surat Tawaran Kerja Kontrak

Surat tawaran kerja kontrak adalah dokumen yang menawarkan seseorang untuk mengisi sesuatu jawatan atau posisi secara kontrak dalam sesebuah organisasi. Ia berbeza dengan surat tawaran kerja biasa kerana tempoh pekerjaan yang ditawarkan adalah untuk jangka masa tertentu, dan bukannya jawatan tetap.

READ:  Contoh Sebut Harga Ringkas

Ciri-ciri Surat Tawaran Kerja Kontrak

Surat tawaran kerja kontrak memiliki ciri-ciri berikut:

 • Tempoh pekerjaan yang ditetapkan, contohnya 6 bulan, 1 tahun, dll.
 • Gaji atau upah yang ditawarkan berdasarkan tempoh kontrak, bukannya gaji tetap bulanan.
 • Tiada jaminan pekerjaan berpanjangan selepas tamat tempoh kontrak.
 • Klausa-klausa tertentu berkenaan penamatan kontrak.
 • Kemungkinan tiada manfaat tambahan seperti cuti, elaun, dan sebagainya.

Contoh Surat Tawaran Kerja Kontrak

Berikut adalah contoh surat tawaran kerja kontrak:

BahagianContoh
Tajuk SuratTAWARAN PEKERJAAN SECARA KONTRAK
Alamat SuratXYZ Sdn BhdNo. 456, Jalan Permai,47100 Puchong, Selangor.
Nama Alamat PenerimaPuan Fatimah binti AliNo. 78, Jalan Anggerik,47200 Subang Jaya, Selangor.
Tarikh Surat15 Februari 2023
Keterangan JawatanDengan ini kami ingin menawarkan kepada anda jawatan sebagai Pembantu Pentadbiran secara kontrak di XYZ Sdn Bhd.
Terma Syarat– Tempoh kontrak selama 12 bulan- Gaji bulanan sebanyak RM2,200- Tiada elaun atau manfaat lain- Kontrak boleh ditamatkan dengan notis 1 bulan
Tarikh AkhirAnda dikehendaki memberi maklum balas mengenai tawaran ini dalam tempoh 5 hari dari tarikh surat ini.
Arahan Menerima TawaranJika anda bersetuju dengan tawaran ini, sila tandatangani dan kembalikan sesalinan surat ini kepada kami dengan secepat mungkin.
Tandatangan(Tandatangan)Maimunah binti HashimPengurus Sumber Manusia

Contoh surat di atas menunjukkan ciri-ciri utama surat tawaran kerja kontrak, yang berbeza dengan surat tawaran kerja biasa.

Contoh Surat Tawaran Kerja Swasta

Surat tawaran kerja swasta adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat atau organisasi swasta untuk menawarkan seseorang mengisi sesuatu jawatan atau posisi di dalam syarikat mereka. Ia berbeza dengan surat tawaran kerja kerajaan yang dikeluarkan oleh organisasi kerajaan.

Ciri-ciri Surat Tawaran Kerja Swasta

Surat tawaran kerja swasta biasanya mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Dikeluarkan oleh syarikat atau organisasi komersial, bukan kerajaan.
 • Menawarkan jawatan atau posisi yang terdapat dalam struktur organisasi syarikat.
 • Terma dan syarat pekerjaan adalah berdasarkan polisi dan praktis syarikat.
 • Gaji, elaun, dan faedah lain ditentukan oleh syarikat.
 • Prosedur penerimaan tawaran mengikut kehendak syarikat.

Contoh Surat Tawaran Kerja Swasta

Berikut adalah contoh surat tawaran kerja swasta:

BahagianContoh
Tajuk SuratTAWARAN PEKERJAAN
Alamat SuratSyarikat ABC Sdn BhdNo. 789, Jalan Murni,14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
Nama Alamat PenerimaEncik Muhammad bin IsmailNo. 45, Jalan Kemuning,14100 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
Tarikh Surat1 Mac 2023
Keterangan JawatanDengan ini kami ingin menawarkan kepada anda jawatan sebagai Eksekutif Jualan di Syarikat ABC Sdn Bhd.
Terma Syarat– Gaji permulaan RM3,000 sebulan- Elaun perjalanan RM250 sebulan- Bonus pencapaian berdasarkan target jualan- Cuti tahunan 14 hari bekerja- Caruman KWSP dan SOCSO
Tarikh AkhirAnda dikehendaki memberi maklum balas mengenai tawaran ini dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat ini.
Arahan Menerima TawaranJika anda bersetuju dengan tawaran ini, sila tandatangani dan kembalikan sesalinan surat ini kepada kami dengan secepat mungkin.
Tandatangan(Tandatangan)Encik Lim Chong WeiPengurus Sumber Manusia
READ:  [BEST] Senarai Contoh Pendahuluan Karangan Lengkap

Contoh surat di atas menunjukkan format dan kandungan surat tawaran kerja yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat swasta.

Contoh Surat Tawaran Kerja Kerajaan

Surat tawaran kerja kerajaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh agensi atau organisasi kerajaan untuk menawarkan seseorang mengisi sesuatu jawatan atau posisi dalam perkhidmatan awam. Ia berbeza dengan surat tawaran kerja swasta yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat komersial.

Ciri-ciri Surat Tawaran Kerja Kerajaan

Surat tawaran kerja kerajaan biasanya mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Dikeluarkan oleh agensi atau organisasi kerajaan, bukan syarikat swasta.
 • Menawarkan jawatan atau posisi dalam perkhidmatan awam.
 • Terma dan syarat pekerjaan adalah berdasarkan peraturan dan garis panduan kerajaan.
 • Gaji, elaun, dan faedah lain adalah selaras dengan skim perkhidmatan kerajaan.
 • Prosedur penerimaan tawaran adalah mengikut tatacara kerajaan.

Contoh Surat Tawaran Kerja Kerajaan

Berikut adalah contoh surat tawaran kerja kerajaan:

BahagianContoh
Tajuk SuratTAWARAN PEKERJAAN
Alamat SuratJabatan Pendidikan Negeri SelangorTingkat 10, Wisma Persekutuan,40000 Shah Alam, Selangor.
Nama Alamat PenerimaPuan Siti Hajar binti MohamadNo. 67, Jalan Bunga Raya,41100 Klang, Selangor.
Tarikh Surat15 April 2023
Keterangan JawatanDengan ini kami ingin menawarkan kepada anda jawatan sebagai Guru Sekolah Rendah di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.
Terma Syarat– Gaji permulaan RM2,800 sebulan- Elaun perumahan RM300 sebulan- Cuti tahunan 20 hari bekerja- Caruman KWSP dan PERKESO- Faedah cuti sakit, persaraan, dan lain-lain
Tarikh AkhirAnda dikehendaki memberi maklum balas mengenai tawaran ini dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.
Arahan Menerima TawaranJika anda bersetuju dengan tawaran ini, sila tandatangani dan kembalikan sesalinan surat ini kepada kami dengan secepat mungkin.
Tandatangan(Tandatangan)Encik Ahmad bin SallehKetua Bahagian Sumber Manusia

Contoh surat di atas menunjukkan format dan kandungan surat tawaran kerja yang dikeluarkan oleh sebuah agensi kerajaan.

Contoh Surat Tawaran Kerja Dari Majikan

Surat tawaran kerja dari majikan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh majikan untuk menawarkan seseorang mengisi sesuatu jawatan atau posisi di dalam organisasi mereka. Ia biasanya diberikan kepada calon yang telah berjaya melalui proses temuduga.

Ciri-ciri Surat Tawaran Kerja Dari Majikan

Surat tawaran kerja dari majikan biasanya mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Dikeluarkan oleh pihak majikan, biasanya bahagian sumber manusia.
 • Menawarkan jawatan atau posisi yang spesifik dalam organisasi.
 • Terma dan syarat pekerjaan adalah berdasarkan polisi dan praktis majikan.
 • Gaji, elaun, dan faedah lain ditentukan oleh majikan.
 • Prosedur penerimaan tawaran mengikut kehendak majikan.

Contoh Surat Tawaran Kerja Dari Majikan

Berikut adalah contoh surat tawaran kerja dari majikan:

BahagianContoh
Tajuk SuratTAWARAN PEKERJAAN
Alamat SuratSyarikat Perkhidmatan Makanan Sedap Sdn BhdNo. 456, Jalan Pernik, 25000 Kuantan, Pahang.
Nama Alamat PenerimaPuan Noraini binti AhmadNo. 34, Lorong Seri Jaya 2,25300 Kuantan, Pahang.
Tarikh Surat10 Jun 2023
Keterangan JawatanDengan ini kami ingin menawarkan kepada anda jawatan sebagai Pembantu Tadbir di Syarikat Perkhidmatan Makanan Sedap Sdn Bhd.
Terma Syarat– Gaji permulaan RM2,000 sebulan- Elaun kerja lebih masa jika diperlukan- Cuti tahunan 14 hari bekerja- Caruman KWSP dan SOCSO
Tarikh AkhirAnda dikehendaki memberi maklum balas mengenai tawaran ini dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat ini.
Arahan Menerima TawaranJika anda bersetuju dengan tawaran ini, sila tandatangani dan kembalikan sesalinan surat ini kepada kami dengan secepat mungkin.
Tandatangan(Tandatangan)Puan Azura binti ZainalPengurus Sumber Manusia
READ:  Contoh Ayat Penyata

Contoh surat di atas menunjukkan format dan kandungan surat tawaran kerja yang dikeluarkan oleh sebuah majikan swasta.

Kelebihan dan Kekurangan Kontrak Kerja

Kontrak kerja adalah perjanjian bertulis antara majikan dan pekerja yang memetik terma dan syarat pekerjaan termasuk gaji, cuti, dan lain-lain. Walaupun kontrak kerja memberi kepastian, ia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan Kontrak Kerja

 1. Kepastian Terma dan Syarat: Kontrak kerja menetapkan terma dan syarat pekerjaan secara jelas bagi mengelakkan salah faham di masa depan.
 2. Perlindungan Hak: Kontrak kerja melindungi hak pekerja dan majikan dengan menyatakan tanggungjawab masing-masing.
 3. Fleksibiliti: Kontrak kerja boleh disesuaikan mengikut keperluan majikan dan pekerja, seperti tempoh kontrak dan gaji.

Kekurangan Kontrak Kerja

 1. Ketidakstabilan Pekerjaan: Kontrak kerja biasanya bersifat sementara, menyebabkan ketidakpastian pekerjaan bagi pekerja.
 2. Ketidakadilan: Beberapa kontrak kerja mungkin tidak adil terutama dalam hal faedah pekerja seperti cuti dan elaun.
 3. Keterhadan Faedah: Pekerja kontrak mungkin tidak layak untuk faedah tambahan seperti bonus atau insurans kesihatan.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kita telah membincangkan perbezaan antara surat tawaran kerja dari kerajaan dan majikan swasta. Surat tawaran kerja adalah langkah penting dalam proses penerimaan pekerja baru dan mengandungi butiran penting mengenai jawatan yang ditawarkan, terma dan syarat pekerjaan, serta arahan menerima tawaran.

Surat tawaran kerja kerajaan biasanya dikeluarkan oleh agensi atau organisasi kerajaan, menawarkan jawatan dalam perkhidmatan awam, dan terma serta syaratnya adalah berdasarkan peraturan kerajaan. Manakala surat tawaran kerja dari majikan swasta dikeluarkan oleh majikan, menawarkan jawatan dalam organisasi mereka, dan terma serta syaratnya adalah berdasarkan polisi dan praktis majikan.

Dengan memahami ciri-ciri dan contoh surat tawaran kerja dari kedua-dua entiti ini, calon pekerja akan dapat membuat keputusan yang lebih baik berkaitan dengan tawaran pekerjaan yang diterima. Adalah penting untuk membaca dan memahami setiap butir-butir dalam surat tawaran kerja sebelum membuat keputusan akhir.

Jadi, sama ada anda menerima surat tawaran kerja dari kerajaan atau majikan swasta, pastikan anda teliti dan faham sepenuhnya terma dan syarat yang ditawarkan sebelum membuat keputusan akhir. Semoga artikel ini memberi manfaat dan pengetahuan kepada pembaca mengenai perkara penting dalam dunia pekerjaan.

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment