Contoh Surat Tunjuk Sebab

Hammani Eiman

Contoh Surat Tunjuk Sebab

Contoh Surat Tunjuk Sebab – Dalam dunia pekerjaan, surat tunjuk sebab merupakan salah satu dokumen penting yang sering dihadapi oleh pekerja. Surat tunjuk sebab adalah surat yang dikeluarkan oleh majikan atau pihak yang berkuasa untuk meminta penjelasan atau alasan daripada seseorang pekerja atau individu berkenaan sesuatu perkara yang berlaku. Surat ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan daripada pihak yang terlibat mengenai sesuatu isu atau tindakan yang diambil.

Penyediaan surat tunjuk sebab adalah penting kerana ia memberikan peluang kepada pihak yang terlibat untuk memberikan penjelasan dan mempertahankan diri mereka. Ini membolehkan pihak yang mengeluarkan surat tunjuk sebab untuk membuat keputusan yang adil dan saksama berdasarkan maklumat yang diterima. Surat tunjuk sebab juga merupakan dokumen rasmi yang boleh dijadikan bukti dan rekod sekiranya isu tersebut dibawa ke mahkamah atau tribunal.

Dalam artikel ini, kita akan melihat pelbagai contoh surat tunjuk sebab yang sering dihadapi dalam pelbagai situasi di tempat kerja dan kehidupan harian.

Contoh surat tunjuk sebab tidak hadir

Surat tunjuk sebab tidak hadir adalah surat yang dikeluarkan oleh majikan atau pihak yang berkuasa kepada pekerja atau individu yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah. Surat ini meminta penjelasan daripada pihak yang tidak hadir mengenai sebab-sebab ketidakhadiran mereka.

contoh surat tunjuk sebab tidak hadir kerja

Surat tunjuk sebab tidak hadir kerja adalah surat yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang tidak hadir bekerja tanpa memberikan sebarang notis atau alasan yang munasabah. Surat ini meminta penjelasan daripada pekerja berkenaan ketidakhadiran mereka dan tindakan yang akan diambil sekiranya tiada penjelasan yang memuaskan.

Contoh:

Tajuk SuratSurat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Kerja
PenerimaEncik Ahmad bin Hashim
AlamatNo. 12, Jalan Kenanga, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh1 Januari 2023
PerkaraSurat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Kerja

Kepada Encik Ahmad bin Hashim,

Dengan ini, kami ingin memaklumkan bahawa anda tidak hadir bekerja pada 29 Disember 2022 tanpa memberikan sebarang notis atau alasan yang munasabah.

Ketidakhadiran anda pada hari tersebut tanpa sebarang notis atau kebenaran daripada pihak kami adalah dianggap sebagai melanggar peraturan dan prosedur syarikat. Tindakan sedemikian boleh mengakibatkan tindakan disiplin yang sewajarnya diambil terhadap anda.

Oleh yang demikian, kami meminta anda untuk memberikan penjelasan bertulis mengenai ketidakhadiran anda pada tarikh tersebut dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh surat ini dikeluarkan. Penjelasan anda akan dipertimbangkan sebelum sebarang tindakan lanjut diambil.

Kerjasama anda dalam hal ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar, [Tandatangan] Encik Azhar bin Mohamad Pengurus Sumber Manusia ABC Sdn. Bhd.

contoh surat tunjuk sebab dari majikan

Surat tunjuk sebab dari majikan adalah surat yang dikeluarkan oleh majikan atau pihak yang berkuasa kepada pekerja atau individu berkenaan sesuatu isu atau tindakan yang telah dilakukan. Surat ini meminta penjelasan daripada pihak yang terlibat mengenai perkara yang berlaku.

READ:  Contoh Ayat Penjodoh Bilangan

Contoh:

Tajuk SuratSurat Tunjuk Sebab Dari Majikan
PenerimaEncik Mohamad bin Arif
AlamatNo. 20, Jalan Cempaka, 47100 Puchong, Selangor
Tarikh15 Februari 2023
PerkaraSurat Tunjuk Sebab Tidak Mematuhi Arahan

Kepada Encik Mohamad bin Arif,

Dengan ini, kami ingin memaklumkan bahawa kami telah menerima aduan daripada pelanggan berkenaan ketidakpatuhan anda terhadap arahan yang diberikan semasa menjalankan tugas pada 12 Februari 2023.

Berdasarkan maklumat yang diterima, anda didapati tidak mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang tidak sesuai semasa berhadapan dengan pelanggan. Tindakan anda telah menyebabkan pelanggan tersebut merasa tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan.

Kami amat prihatin dengan aduan daripada pelanggan dan menganggap tindakan anda sebagai satu bentuk ketidakpatuhan yang serius terhadap arahan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh syarikat.

Oleh itu, kami meminta anda untuk memberikan penjelasan bertulis mengenai tindakan anda dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh surat ini dikeluarkan. Penjelasan anda akan dipertimbangkan sebelum sebarang tindakan lanjut diambil.

Kerjasama anda dalam hal ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar, [Tandatangan] Encik Azhar bin Mohamad Pengurus Sumber Manusia ABC Sdn. Bhd.

contoh surat tunjuk sebab tidak hadir kursus

Surat tunjuk sebab tidak hadir kursus adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang menganjurkan kursus atau latihan kepada peserta yang tidak hadir tanpa memberikan sebarang notis atau alasan yang munasabah. Surat ini meminta penjelasan daripada peserta berkenaan sebab-sebab ketidakhadiran mereka.

Contoh:

Tajuk SuratSurat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Kursus
PenerimaCik Nurliyana binti Azmi
AlamatNo. 5, Jalan Mawar, 81100 Johor Bahru, Johor
Tarikh20 Mac 2023
PerkaraSurat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Kursus Pengurusan Projek

Kepada Cik Nurliyana binti Azmi,

Dengan ini, kami ingin memaklumkan bahawa anda tidak hadir dalam Kursus Pengurusan Projek yang diadakan pada 18-20 Mac 2023 di Pusat Latihan ABC, Johor Bahru.

Ketidakhadiran anda dalam kursus tersebut tanpa sebarang notis atau kebenaran daripada pihak kami adalah dianggap sebagai satu perlanggaran terhadap syarat penyertaan yang telah ditetapkan. Tindakan sedemikian boleh mengakibatkan anda tidak layak untuk menerima sijil penyertaan kursus.

Oleh yang demikian, kami meminta anda untuk memberikan penjelasan bertulis mengenai ketidakhadiran anda dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan. Penjelasan anda akan dipertimbangkan sebelum sebarang tindakan lanjut diambil.

Kerjasama anda dalam hal ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar, [Tandatangan] Encik Ahmad bin Ramli Pengurus Latihan ABC Training Sdn. Bhd.

contoh surat tunjuk sebab tidak hadir bertugas

Surat tunjuk sebab tidak hadir bertugas adalah surat yang dikeluarkan oleh majikan atau pihak yang berkuasa kepada pekerja atau individu yang tidak hadir menunaikan tugasan atau tanggungjawab yang telah ditetapkan tanpa memberikan sebarang notis atau alasan yang munasabah. Surat ini meminta penjelasan daripada pihak yang tidak hadir berkenaan sebab-sebab ketidakhadiran mereka.

READ:  Contoh Ayat Perintah

Contoh:

Tajuk SuratSurat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Bertugas
PenerimaEncik Muhd Amin bin Abdullah
AlamatNo. 25, Jalan Melati, 56000 Kuala Lumpur
Tarikh1 April 2023
PerkaraSurat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Bertugas

Kepada Encik Muhd Amin bin Abdullah,

Dengan ini, kami ingin memaklumkan bahawa anda tidak hadir menunaikan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan pada 29 Mac 2023 tanpa memberikan sebarang notis atau alasan yang munasabah.

Ketidakhadiran anda dalam menunaikan tugas pada tarikh tersebut tanpa sebarang notis atau kebenaran daripada pihak kami adalah dianggap sebagai satu perlanggaran terhadap peraturan dan prosedur syarikat. Tindakan sedemikian boleh mengakibatkan tindakan disiplin yang sewajarnya diambil terhadap anda.

Oleh yang demikian, kami meminta anda untuk memberikan penjelasan bertulis mengenai ketidakhadiran anda dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh surat ini dikeluarkan. Penjelasan anda akan dipertimbangkan sebelum sebarang tindakan lanjut diambil.

Kerjasama anda dalam hal ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar, [Tandatangan] Encik Azhar bin Mohamad Pengurus Sumber Manusia ABC Sdn. Bhd.

Contoh surat tunjuk sebab tidak hadir

Surat tunjuk sebab tidak hadir adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa kepada individu yang tidak hadir dalam sesuatu program, aktiviti atau acara tanpa memberikan sebarang notis atau alasan yang munasabah. Surat ini meminta penjelasan daripada pihak yang tidak hadir berkenaan sebab-sebab ketidakhadiran mereka.

contoh surat tunjuk sebab tidak hadir sekolah

Surat tunjuk sebab tidak hadir sekolah adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa atau penjaga murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa memberikan sebarang notis atau alasan yang munasabah. Surat ini meminta penjelasan daripada ibu bapa atau penjaga berkenaan sebab-sebab ketidakhadiran murid.

Contoh:

Tajuk SuratSurat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Sekolah
PenerimaPuan Siti Hajar binti Jaafar
AlamatNo. 30, Jalan Aman, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tarikh10 Mei 2023
PerkaraSurat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Sekolah

Kepada Puan Siti Hajar binti Jaafar,

Dengan ini, kami ingin memaklumkan bahawa anak anda, Nurul Iman binti Ahmad, tidak hadir ke sekolah selama 3 hari berturut-turut iaitu pada 6, 7 dan 8 Mei 2023 tanpa sebarang notis atau alasan yang diterima oleh pihak sekolah.

Ketidakhadiran anak anda tanpa sebarang notis atau kebenaran daripada pihak sekolah adalah dianggap sebagai satu pelanggaran terhadap peraturan dan prosedur sekolah. Tindakan sedemikian boleh mengakibatkan kelewatan dalam pencapaian akademik anak anda.

Oleh yang demikian, kami meminta anda untuk memberikan penjelasan bertulis mengenai ketidakhadiran anak anda dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan. Penjelasan anda akan dipertimbangkan sebelum sebarang tindakan lanjut diambil.

Kerjasama anda dalam hal ini amatlah dihargai.

READ:  Contoh Resume Mohon Kerja Terlengkap

Sekian, terima kasih.

Yang benar, [Tandatangan] Encik Mohd Hafiz bin Azmi Guru Disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan ABC

contoh surat tunjuk sebab melanggar peraturan

Surat tunjuk sebab melanggar peraturan adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa kepada individu yang disyaki atau didapati melanggar sebarang peraturan, prosedur atau kod etika yang telah ditetapkan. Surat ini meminta penjelasan daripada pihak yang terlibat mengenai tindakan mereka.

Contoh:

Tajuk SuratSurat Tunjuk Sebab Melanggar Peraturan
PenerimaEncik Yazid bin Ismail
AlamatNo. 15, Jalan Delima, 68000 Ampang, Selangor
Tarikh25 Jun 2023
PerkaraSurat Tunjuk Sebab Melanggar Peraturan Tatakelakuan Pelajar

Kepada Encik Yazid bin Ismail,

Dengan ini, kami ingin memaklumkan bahawa kami telah menerima aduan mengenai tindakan anda yang didapati melanggar Peraturan Tatakelakuan Pelajar semasa berada di dalam kampus pada 22 Jun 2023.

Berdasarkan maklumat yang diterima, anda telah terlibat dalam kejadian merokok di kawasan larangan, yang merupakan satu kesalahan serius yang boleh membahayakan kesihatan diri sendiri dan orang lain. Tindakan sedemikian adalah bertentangan dengan nilai dan etika yang diterapkan di institusi pendidikan kita.

Oleh itu, kami memerlukan penjelasan bertulis daripada anda mengenai insiden tersebut. Anda diminta untuk memberikan penjelasan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat ini dikeluarkan. Penjelasan anda akan dipertimbangkan sebelum sebarang tindakan lanjut diambil.

Kami berharap agar perkara ini dapat diselesaikan dengan segera dan harapan agar kejadian serupa tidak berulang di masa hadapan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar, [Tandatangan] Puan Norain binti Ahmad Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan XYZ

Kesimpulan

Surat tunjuk sebab adalah alat komunikasi bertulis yang penting dalam sesuatu organisasi atau institusi. Ia digunakan untuk memberi amaran, meminta penjelasan, atau menyampaikan maklumat penting kepada individu yang terlibat. Dalam kebanyakan kes, surat tunjuk sebab dikeluarkan apabila seseorang tidak hadir atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya surat tunjuk sebab, pihak berkuasa dapat memastikan bahawa individu yang terlibat memahami kesalahan mereka dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki kesilapan tersebut. Selain itu, surat ini juga dapat menjadi rekod rasmi yang boleh digunakan sebagai rujukan pada masa akan datang.

Oleh itu, penting bagi setiap individu untuk memberikan respons yang tepat dan jujur apabila menerima surat tunjuk sebab. Mereka perlu memberikan penjelasan yang munasabah dan mengambil tanggungjawab atas kesilapan yang dilakukan. Dengan itu, hubungan antara pihak yang terlibat dapat dipelihara dan masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.

Justeru, penggunaan surat tunjuk sebab adalah penting dalam menjaga disiplin dan ketertiban dalam sesuatu organisasi. Ia juga membantu meningkatkan kesedaran individu terhadap tanggungjawab dan akibat dari setiap tindakan yang diambil. Diharapkan dengan adanya surat tunjuk sebab, semua pihak dapat bekerjasama dengan baik demi mencapai matlamat bersama. Terimakasih dari kami semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment