10+ Senarai Contoh Tentatif Program Terbaik [NEW]

Hammani Eiman

10+ Senarai Contoh Tentatif Program Terbaik [NEW]

Contoh Tentatif Program – Dalam pengurusan sesebuah organisasi atau acara, penyediaan contoh tentatif program adalah sangat penting. Ia bertindak sebagai panduan dan memastikan semua aktiviti dan sesi berjalan dengan lancar dan tersusun. Setiap contoh tentatif program akan berbeza-beza bergantung kepada jenis acara atau program yang akan dilaksanakan.

Artikel ini akan memberikan 10+ contoh tentatif program yang boleh dijadikan panduan. Semoga maklumat yang disediakan dapat membantu anda untuk merancang program dengan lebih baik dan tersusun.

Contoh Tentatif Program

Contoh tentatif program adalah satu dokumen yang menyenaraikan semua aktiviti, masa pelaksanaan, penceramah atau pembentang, lokasi, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan sesuatu program. Ia bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang program yang akan dijalankan.

Contoh tentatif program biasanya disediakan untuk membantu pasukan penganjur agar dapat merancang dengan lebih teratur dan dapat memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar. Ia juga membolehkan peserta program mengetahui agenda program dengan lebih jelas.

Kepentingan Contoh Tentatif Program

 1. Membantu Perancangan Program: Contoh tentatif program membantu pasukan penganjur merancang program dengan lebih teratur dan tersusun. Ia memastikan semua aktiviti dan sesi diatur dengan baik.
 1. Memudahkan Pelaksanaan Program: Dengan adanya contoh tentatif program, pihak penganjur dapat memantau pelaksanaan program dengan lebih mudah dan dapat menguruskan program dengan lebih lancar.
 1. Memberi Gambaran Keseluruhan: Contoh tentatif program memberi gambaran keseluruhan tentang program yang akan dijalankan. Peserta program dapat merujuk kepada contoh tentatif program untuk mengetahui agenda program dengan lebih jelas.
 1. Memastikan Kelangsungan Program: Contoh tentatif program yang disediakan dengan baik dapat membantu memastikan program berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah atau gangguan.
 1. Memudahkan Komunikasi: Contoh tentatif program membantu dalam komunikasi antara pihak penganjur dan peserta program. Ia dapat memudahkan penyampaian maklumat program kepada peserta.

Komponen Contoh Tentatif Program

Secara umumnya, contoh tentatif program akan mengandungi komponen-komponen berikut:

 1. Tajuk program
 2. Tarikh program
 3. Masa program
 4. Lokasi program
 5. Objektif program
 6. Susunan acara
 7. Penerangan aktiviti
 8. Nama dan peranan peserta
 9. Keperluan logistik
 10. Nama dan maklumat penganjur

Contoh Tentatif Program Lawatan

Contoh tentatif program lawatan adalah satu dokumen yang menyenaraikan semua aktiviti, masa pelaksanaan, pembentang, lokasi, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan sesuatu lawatan.

Ia bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang program lawatan yang akan dijalankan. Contoh tentatif program lawatan membantu pasukan penganjur agar dapat merancang dengan lebih teratur dan dapat memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar. Ia juga membolehkan peserta lawatan mengetahui agenda program dengan lebih jelas.

Komponen Contoh Tentatif Program Lawatan

 1. Tajuk Lawatan: Tajuk yang jelas dan ringkas untuk menggambarkan program lawatan.
 2. Tarikh Lawatan: Tarikh pelaksanaan program lawatan.
 3. Masa Lawatan: Masa permulaan dan tamat program lawatan.
 4. Lokasi Lawatan: Tempat atau lokasi yang akan dilawati.
 5. Objektif Lawatan: Matlamat atau tujuan program lawatan.
 6. Susunan Acara Lawatan: Senarai aktiviti yang akan dilaksanakan semasa program lawatan.
 7. Penerangan Aktiviti: Penerangan ringkas tentang setiap aktiviti yang akan dijalankan.
 8. Nama dan Peranan Peserta: Senarai peserta lawatan beserta peranan masing-masing.
 9. Keperluan Logistik: Senarai keperluan logistik yang diperlukan semasa program lawatan.
 10. Nama dan Maklumat Penganjur: Nama dan maklumat penganjur program lawatan.
READ:  Contoh Ayat Majmuk

Contoh Tentatif Program Lawatan

Berikut adalah contoh tentatif program lawatan:

Tajuk LawatanProgram Lawatan Kem Bestari
Tarikh Lawatan15 Mac 2023
Masa Lawatan9.00 pagi – 5.00 petang
Lokasi LawatanKem Bestari, Negeri Sembilan
Objektif Lawatan1. Memberi pendedahan kepada peserta tentang aktiviti-aktiviti di Kem Bestari.2. Memupuk semangat kerjasama dan berpasukan dalam kalangan peserta.3. Meningkatkan kemahiran kepimpinan dan komunikasi peserta.
Susunan Acara Lawatan9.00 pagi – 9.30 pagi: Pendaftaran peserta9.30 pagi – 10.00 pagi: Ucapan aluan dan taklimat lawatan10.00 pagi – 12.00 tengahari: Sesi aktiviti lasak di Kem Bestari12.00 tengahari – 1.00 petang: Rehat dan makan tengahari1.00 petang – 3.00 petang: Sesi aktiviti berpasukan di Kem Bestari3.00 petang – 4.00 petang: Sesi refleksi dan perbincangan4.00 petang – 4.30 petang: Penyampaian cenderahati dan foto berkumpulan4.30 petang – 5.00 petang: Penutup dan pulang
Penerangan Aktiviti1. Aktiviti lasak: Peserta akan melakukan aktiviti mendaki bukit, menyeberangi sungai, dan lain-lain.2. Aktiviti berpasukan: Peserta akan dibahagikan kepada kumpulan kecil untuk menjalankan aktiviti berkerjasama seperti membina rakit, menyelesaikan puzzle, dan sebagainya.
Nama dan Peranan Peserta1. Encik Ahmad (Ketua Rombongan)2. Puan Fatimah (Penolong Ketua Rombongan)3. Cik Siti (Pemantau Keselamatan)4. Encik Hafiz (Pembantu Logistik)5. 20 orang peserta lain
Keperluan Logistik1. Bas pengangkutan2. Peralatan aktiviti lasak (tali, besi, dsb.)3. Peralatan aktiviti berpasukan (papan, puzzle, dsb.)4. Bekalan makanan dan minuman5. Perkhidmatan keselamatan
Nama dan Maklumat PenganjurJabatan Belia dan Sukan Negeri SembilanNo. Tel: 06-123 4567Email: jbsns@gmail.com

Contoh Tentatif Program Ceramah

Contoh tentatif program ceramah adalah satu dokumen yang menyenaraikan semua aktiviti, masa pelaksanaan, penceramah, lokasi, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan sesuatu ceramah.

Ia bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang program ceramah yang akan dijalankan. Contoh tentatif program ceramah membantu pasukan penganjur agar dapat merancang dengan lebih teratur dan dapat memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar. Ia juga membolehkan peserta ceramah mengetahui agenda program dengan lebih jelas.

Komponen Contoh Tentatif Program Ceramah

 1. Tajuk Ceramah: Tajuk yang jelas dan ringkas untuk menggambarkan program ceramah.
 2. Tarikh Ceramah: Tarikh pelaksanaan program ceramah.
 3. Masa Ceramah: Masa permulaan dan tamat program ceramah.
 4. Lokasi Ceramah: Tempat atau lokasi program ceramah akan diadakan.
 5. Objektif Ceramah: Matlamat atau tujuan program ceramah.
 6. Susunan Acara Ceramah: Senarai aktiviti yang akan dilaksanakan semasa program ceramah.
 7. Penerangan Aktiviti: Penerangan ringkas tentang setiap aktiviti yang akan dijalankan.
 8. Nama dan Peranan Penceramah: Senarai penceramah beserta topik ceramah masing-masing.
 9. Keperluan Logistik: Senarai keperluan logistik yang diperlukan semasa program ceramah.
 10. Nama dan Maklumat Penganjur: Nama dan maklumat penganjur program ceramah.
READ:  Contoh Sijil Penghargaan yang Menarik dan Bermakna

Contoh Tentatif Program Ceramah

Berikut adalah contoh tentatif program ceramah:

Tajuk CeramahCeramah Kepentingan Solat dalam Kehidupan
Tarikh Ceramah10 April 2023
Masa Ceramah8.00 malam – 10.00 malam
Lokasi CeramahDewan Serbaguna, Kompleks Belia
Objektif Ceramah1. Menekankan kepentingan solat dalam kehidupan.2. Memberikan pendedahan tentang adab dan pelaksanaan solat yang betul.3. Memupuk semangat beragama dalam kalangan peserta.
Susunan Acara Ceramah8.00 malam – 8.15 malam: Pendaftaran peserta8.15 malam – 8.30 malam: Ucapan aluan dan taklimat program8.30 malam – 9.30 malam: Sesi ceramah9.30 malam – 9.45 malam: Sesi soal jawab9.45 malam – 10.00 malam: Penutup dan foto berkumpulan
Penerangan Aktiviti1. Sesi ceramah: Penceramah akan menyampaikan maklumat tentang kepentingan solat dalam kehidupan serta adab dan pelaksanaan solat yang betul.2. Sesi soal jawab: Peserta akan diberi peluang untuk bertanya soalan dan mendapat penjelasan daripada penceramah.
Nama dan Peranan Penceramah1. Ustaz Zaid (Topik: Kepentingan Solat dalam Kehidupan)2. Ustazah Siti (Topik: Adab dan Pelaksanaan Solat yang Betul)
Keperluan Logistik1. Kerusi dan meja2. Sistem pembesar suara3. Papan putih dan marker4. Bekalan air mineral
Nama dan Maklumat PenganjurKelab Belia Kompleks BeliaNo. Tel: 03-123 4567Email: kbkb@gmail.com

Contoh Tentatif Program Family Day

Contoh tentatif program Family Day adalah satu dokumen yang menyenaraikan semua aktiviti, masa pelaksanaan, pengurus program, lokasi, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan sesuatu program Family Day.

Ia bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang program Family Day yang akan dijalankan. Contoh tentatif program Family Day membantu pasukan penganjur agar dapat merancang dengan lebih teratur dan dapat memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar. Ia juga membolehkan peserta program mengetahui agenda program dengan lebih jelas.

Komponen Contoh Tentatif Program Family Day

 1. Tajuk Program Family Day: Tajuk yang jelas dan ringkas untuk menggambarkan program Family Day.
 2. Tarikh Program Family Day: Tarikh pelaksanaan program Family Day.
 3. Masa Program Family Day: Masa permulaan dan tamat program Family Day.
 4. Lokasi Program Family Day: Tempat atau lokasi program Family Day akan diadakan.
 5. Objektif Program Family Day: Matlamat atau tujuan program Family Day.
 6. Susunan Acara Program Family Day: Senarai aktiviti yang akan dilaksanakan semasa program Family Day.
 7. Penerangan Aktiviti: Penerangan ringkas tentang setiap aktiviti yang akan dijalankan.
 8. Nama dan Peranan Pengurus Program: Senarai pengurus program beserta peranan masing-masing.
 9. Keperluan Logistik: Senarai keperluan logistik yang diperlukan semasa program Family Day.
 10. Nama dan Maklumat Penganjur: Nama dan maklumat penganjur program Family Day.
READ:  4+ Contoh Surat Rayuan Terlengkap [NEW]

Contoh Tentatif Program Family Day

Berikut adalah contoh tentatif program Family Day:

Tajuk Program Family DayProgram Keluarga Bahagia
Tarikh Program Family Day20 Mei 2023
Masa Program Family Day10.00 pagi – 5.00 petang
Lokasi Program Family DayTaman Rekreasi XYZ
Objektif Program Family Day1. Memupuk hubungan yang erat antara ahli keluarga.2. Menyediakan aktiviti yang menyeronokkan untuk semua ahli keluarga.3. Mewujudkan suasana keakraban dan kegembiraan dalam kalangan peserta.
Susunan Acara Program Family Day10.00 pagi – 10.30 pagi: Pendaftaran peserta10.30 pagi – 11.00 pagi: Ucapan aluan dan taklimat program11.00 pagi – 12.30 tengahari: Aktiviti rekreasi (permainan, aktiviti lasak, dan sebagainya)12.30 tengahari – 2.00 petang: Rehat dan makan tengahari2.00 petang – 3.30 petang: Aktiviti sukan keluarga (larian kasut, bola tampar, dan sebagainya)3.30 petang – 4.00 petang: Penyampaian hadiah dan cabutan bertuah4.00 petang – 5.00 petang: Hiburan dan makan malam
Penerangan Aktiviti1. Aktiviti rekreasi: Peserta akan mengambil bahagian dalam pelbagai permainan dan aktiviti lasak untuk memupuk semangat kerjasama dan kekompakan.2. Aktiviti sukan keluarga: Peserta akan berkumpul bersama untuk menyertai acara sukan yang dirancang khas untuk keseronokan semua ahli keluarga.
Nama dan Peranan Pengurus Program1. Encik Ali (Pengarah Program)2. Puan Aisyah (Penolong Pengarah Program)3. Cik Amir (Pemantau Keselamatan)4. Encik Rahim (Pembantu Logistik)5. 30 orang sukarelawan lain
Keperluan Logistik1. Tenda dan meja lipat2. Permainan dan alatan sukan3. Makanan dan minuman4. Sistem penyiaran suara5. Hadiah dan cenderamata
Nama dan Maklumat PenganjurPersatuan Keluarga Bahagia ABCNo. Tel: 03-9876 5432Email: pkbabc@gmail.com

Kesimpulan

Dalam merancang sesuatu program, contoh tentatif program adalah penting untuk memastikan segala aktiviti dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Ia membantu pihak penganjur untuk memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil sepanjang program tersebut berlangsung.

Dengan adanya contoh tentatif program, peserta juga dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang agenda program yang akan dijalankan. Ini membolehkan mereka untuk bersedia dan menyesuaikan diri dengan aktiviti yang akan dihadapi.

Oleh itu, adalah penting untuk menyusun contoh tentatif program dengan teliti dan rapi bagi memastikan kejayaan sesuatu program tersebut. Dengan perancangan yang baik, diharapkan program yang dijalankan dapat mencapai matlamatnya dan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Terimakasi sudi kunjungi semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment