Kod Bayaran LHDN

Hammani Eiman

Kod Bayaran LHDN

Kod Bayaran LHDN – Kod bayaran Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) adalah penting bagi semua individu dan syarikat yang perlu membayar cukai. Kod bayaran ini menentukan jenis pembayaran yang dikenakan oleh LHDN dan juga di bank ejen HASiL dan Pos Malaysia. Dengan memahami kod bayaran ini, anda dapat membuat pembayaran cukai dengan lebih mudah dan tepat. Berikut adalah senarai lengkap kod bayaran LHDN untuk pelbagai jenis pembayar.

Kod Bayaran LHDN

Kod bayaran LHDN merangkumi pelbagai jenis pembayaran seperti ansuran cukai, bayaran keuntungan harta tanah, bayaran kenaikan seksyen, bayaran kos mahkamah dan banyak lagi. Setiap kod bayaran mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeza. Oleh itu, penting untuk memahami setiap kod bayaran agar tidak terjadi kesilapan dalam pembayaran cukai. Di bawah ini adalah senarai lengkap kod bayaran LHDN yang perlu anda ketahui.

Kod Bayaran LHDN 084 – Bayaran Ansuran Cukai Individu

Kod bayaran LHDN 084 adalah untuk pembayaran ansuran cukai individu. Ini termasuk ansuran bulanan atau ansuran tambahan yang perlu dibuat oleh individu yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Ansuran ini biasanya dibuat secara automatik melalui potongan gaji oleh majikan. Namun, jika anda tidak bekerja atau pendapatan anda tidak mencukupi untuk ansuran bulanan, anda masih perlu membuat pembayaran ansuran tambahan secara manual.

Cara Membuat Pembayaran Ansuran Cukai Individu

Untuk membuat pembayaran ansuran cukai individu, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan slip gaji terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 084.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 086 – Bayaran Ansuran Cukai Syarikat

Kod bayaran LHDN 086 adalah untuk pembayaran ansuran cukai syarikat. Ini merujuk kepada ansuran bulanan yang perlu dibuat oleh syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM500,000 setahun. Ansuran ini juga dibuat secara automatik melalui potongan dari akaun bank syarikat. Namun, jika syarikat anda tidak mempunyai akaun bank atau pendapatan tidak mencukupi untuk ansuran bulanan, anda masih perlu membuat pembayaran ansuran tambahan secara manual.

Cara Membuat Pembayaran Ansuran Cukai Syarikat

Untuk membuat pembayaran ansuran cukai syarikat, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun syarikat terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 086.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 088 – Pendahuluan / Ansuran Cukai Komposit

Kod bayaran LHDN 088 adalah untuk pembayaran pendahuluan atau ansuran cukai komposit. Ini merujuk kepada pembayaran cukai yang dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM500,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Pendahuluan / Ansuran Cukai Komposit

Untuk membuat pembayaran pendahuluan / ansuran cukai komposit, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 088.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 090 – Bayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah

Kod bayaran LHDN 090 adalah untuk pembayaran cukai keuntungan harta tanah. Ini merujuk kepada pembayaran cukai yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang memperoleh keuntungan daripada jualan harta tanah. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah

Untuk membuat pembayaran cukai keuntungan harta tanah, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan dokumen penjualan harta tanah.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 090.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 095 – Bayaran Cukai Pendapatan (tidak termasuk skim ansuran)

Kod bayaran LHDN 095 adalah untuk pembayaran cukai pendapatan yang tidak termasuk dalam skim ansuran. Ini merujuk kepada pembayaran cukai yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Pendapatan

Untuk membuat pembayaran cukai pendapatan, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 095.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.
READ:  Kod Warna Wayar Elektrik Malaysia

Kod Bayaran LHDN 150 – Bayaran Kenaikan Seksyen 103A / 103

Kod bayaran LHDN 150 adalah untuk pembayaran kenaikan seksyen 103A / 103. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Seksyen 103A / 103

Untuk membuat pembayaran kenaikan seksyen 103A / 103, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 150.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 151 – Bayaran Seksyen 108

Kod bayaran LHDN 151 adalah untuk pembayaran seksyen 108. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Seksyen 108

Untuk membuat pembayaran seksyen 108, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 151.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 152 – Bayaran Kenaikan Seksyen 108

Kod bayaran LHDN 152 adalah untuk pembayaran kenaikan seksyen 108. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Seksyen 108

Untuk membuat pembayaran kenaikan seksyen 108, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 152.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 153 – Bayaran Kenaikan Komposit

Kod bayaran LHDN 153 adalah untuk pembayaran kenaikan komposit. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Komposit

Untuk membuat pembayaran kenaikan komposit, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 153.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 154 – Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Kod bayaran LHDN 154 adalah untuk pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3). Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Untuk membuat pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3), anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 154.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 155 – Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Kod bayaran LHDN 155 adalah untuk pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3). Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Untuk membuat pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3), anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 155.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.
READ:  Kod Gitar Lagu Ella Sembilu

Kod Bayaran LHDN 156 – Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Kod bayaran LHDN 156 adalah untuk pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3). Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Untuk membuat pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3), anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 156.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 157 – Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Kod bayaran LHDN 157 adalah untuk pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3). Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Untuk membuat pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3), anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 157.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 158 – Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Kod bayaran LHDN 158 adalah untuk pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3). Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Untuk membuat pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3), anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 158.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 159 – Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Kod bayaran LHDN 159 adalah untuk pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3). Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

Untuk membuat pembayaran kenaikan seksyen 107C(9) / 107B(3), anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 159.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN CP500 – Bayaran Cukai Pendapatan (Skim Ansuran)

Kod bayaran LHDN CP500 adalah untuk pembayaran cukai pendapatan melalui skim ansuran. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Pendapatan Melalui Skim Ansuran

Untuk membuat pembayaran cukai pendapatan melalui skim ansuran, anda tidak perlu melakukan apa-apa kerana pembayaran akan dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Kod Bayaran LHDN 086 – Bayaran Cukai Tambahan

Kod bayaran LHDN 086 adalah untuk pembayaran cukai tambahan. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Tambahan

Untuk membuat pembayaran cukai tambahan, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 086.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.
READ:  Kod IC Negeri

Kod Bayaran LHDN 285 – Bayaran Baki Cukai Individu

Kod bayaran LHDN 285 adalah untuk pembayaran baki cukai individu. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran cukai sebelumnya. Pembayaran ini biasanya dibuat secara manual melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia.

Cara Membuat Pembayaran Baki Cukai Individu

Untuk membuat pembayaran baki cukai individu, anda boleh melakukannya melalui bank ejen HASiL atau Pos Malaysia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Kunjungi cawangan bank ejen HASiL atau Pos Malaysia yang berdekatan.
 2. Bawa bersama salinan borang CP500 dan penyata akaun terkini.
 3. Beritahu pegawai bank tentang nombor kod bayaran LHDN 285.
 4. Buat pembayaran ansuran mengikut jumlah yang ditetapkan oleh LHDN.
 5. Simpan resit pembayaran sebagai bukti.

Kod Bayaran LHDN 084 – Bayaran Cukai Tambahan (Skim Ansuran)

Kod bayaran LHDN 084 adalah untuk pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Tambahan Melalui Skim Ansuran

Untuk membuat pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran, anda tidak perlu melakukan apa-apa kerana pembayaran akan dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Kod Bayaran LHDN 095 – Bayaran Cukai Tambahan (Skim Ansuran)

Kod bayaran LHDN 095 adalah untuk pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Tambahan Melalui Skim Ansuran

Untuk membuat pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran, anda tidak perlu melakukan apa-apa kerana pembayaran akan dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Kod Bayaran LHDN 196 – Bayaran Cukai Tambahan (Skim Ansuran)

Kod bayaran LHDN 196 adalah untuk pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Tambahan Melalui Skim Ansuran

Untuk membuat pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran, anda tidak perlu melakukan apa-apa kerana pembayaran akan dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Kod Bayaran LHDN 095 – Bayaran Cukai Tambahan (Skim Ansuran)

Kod bayaran LHDN 095 adalah untuk pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Tambahan Melalui Skim Ansuran

Untuk membuat pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran, anda tidak perlu melakukan apa-apa kerana pembayaran akan dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Kod Bayaran LHDN 084 – Bayaran Cukai Tambahan (Skim Ansuran)

Kod bayaran LHDN 084 adalah untuk pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Tambahan Melalui Skim Ansuran

Untuk membuat pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran, anda tidak perlu melakukan apa-apa kerana pembayaran akan dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Kod Bayaran LHDN 159 – Bayaran Cukai Tambahan (Skim Ansuran)

Kod bayaran LHDN 159 adalah untuk pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran. Ini merujuk kepada pembayaran yang perlu dibuat oleh individu atau syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setahun. Pembayaran ini biasanya dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Cara Membuat Pembayaran Cukai Tambahan Melalui Skim Ansuran

Untuk membuat pembayaran cukai tambahan melalui skim ansuran, anda tidak perlu melakukan apa-apa kerana pembayaran akan dibuat secara automatik melalui potongan gaji atau skim ansuran yang ditetapkan oleh LHDN.

Kesimpulan

Dengan adanya pelbagai kod bayaran LHDN yang disediakan, individu dan syarikat dapat membuat pembayaran cukai dengan lebih mudah dan teratur. Adalah penting untuk mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh LHDN untuk memastikan pembayaran cukai dilakukan dengan betul dan tepat pada masanya. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau kesulitan dalam membuat pembayaran cukai, sila hubungi ejen HASiL atau Pos Malaysia untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment