Perbezaan Dari dan Daripada

Hammani Eiman

Perbezaan Dari dan Daripada

Perbezaan Dari dan Daripada – Dalam bahasa Melayu, terdapat dua perkataan yang kerap digunakan secara bergantian tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Perkataan tersebut adalah “dari” dan “daripada”. Walaupun kedua-duanya menunjukkan asal atau sumber sesuatu, namun terdapat perbezaan yang jelas antara penggunaan kedua-dua perkataan ini.

Artikel ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai perbezaan antara “dari” dan “daripada”, serta membincangkan penggunaan yang tepat bagi setiap perkataan.

Definisi “Dari” dan “Daripada”

Definisi “Dari”

“Dari” merupakan sebuah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan asal atau sumber sesuatu. Ia biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berasal dari tempat, orang, atau benda tertentu. Contohnya, “Saya datang dari Kuala Lumpur” atau “Buku ini dibeli dari kedai buku”.

Definisi “Daripada”

“Daripada” juga merupakan sebuah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan asal atau sumber sesuatu. Namun, penggunaan “daripada” lebih spesifik dan lebih formal berbanding dengan “dari”. “Daripada” biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berasal dari sumber yang lebih terperinci atau khusus. Contohnya, “Beliau mendapatkan dana daripada Kerajaan” atau “Saya mempelajari ilmu ini daripada seorang guru”.

Perbezaan Penggunaan “Dari” dan “Daripada”

Penggunaan “Dari”

 1. Menunjukkan asal atau sumber: “Saya datang dari Kuala Lumpur.”
 2. Menunjukkan perbezaan atau perbandingan: “Baju ini lebih murah dari baju itu.”
 3. Menunjukkan tempoh masa: “Dia pergi ke sana dari pagi hingga petang.”
 4. Menunjukkan asal sesuatu benda: “Buku ini dibeli dari kedai buku.”
 5. Menunjukkan sumber maklumat: “Saya mendapat maklumat ini dari surat khabar.”

Penggunaan “Daripada”

 1. Menunjukkan asal atau sumber yang lebih terperinci atau khusus: “Beliau menerima dana daripada Kerajaan.”
 2. Menunjukkan perbandingan yang lebih formal: “Beliau lebih bijak daripada adiknya.”
 3. Menunjukkan pilihan atau alternatif: “Saya lebih suka makan nasi daripada makan roti.”
 4. Menunjukkan asal sesuatu yang lebih spesifik: “Saya mendapat ilmu ini daripada seorang guru.”
 5. Menunjukkan sumber yang lebih sahih atau rasmi: “Laporan ini disediakan daripada data yang diperolehi oleh pihak berkuasa.”
READ:  Perbezaan Akikah dan Korban

Penggunaan “Dari” dan “Daripada” dalam Ayat

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan “dari” dan “daripada” dalam ayat:

 1. Ayat dengan penggunaan “dari”:
  • Saya datang dari Kelantan.
  • Buku ini ditulis dari pengalaman saya.
  • Dia makan nasi dari pinggan itu.
  • Saya membeli hadiah ini dari kedai itu.
  • Dia belajar bahasa Inggeris dari ibunya.
 1. Ayat dengan penggunaan “daripada”:
  • Beliau menerima bantuan daripada Kerajaan.
  • Dia lebih bijak daripada adiknya.
  • Saya lebih suka makan nasi daripada makan roti.
  • Maklumat ini diperolehi daripada sumber yang boleh dipercayai.
  • Dia mendapat ilmu ini daripada seorang guru.

Dari contoh-contoh di atas, dapat dilihat bahawa penggunaan “dari” lebih umum dan biasa, manakala penggunaan “daripada” lebih formal dan menunjukkan sumber atau asal yang lebih spesifik.

Contoh Penggunaan “Dari” dan “Daripada” dalam Ayat

Berikut adalah beberapa contoh lagi penggunaan “dari” dan “daripada” dalam ayat:

Penggunaan “Dari”

 1. Dia membeli buku itu dari kedai buku yang baru dibuka.
 2. Ibu saya membuat kek ini dari bahan-bahan yang dibelinya di pasar.
 3. Saya menerima notis itu dari pejabat pos pagi tadi.
 4. Kami belajar bahasa Jepun dari seorang guru yang berpengalaman.
 5. Dia menerima bantuan kewangan dari organisasi bukan kerajaan.

Penggunaan “Daripada”

 1. Beliau menerima biasiswa daripada Yayasan Pelajaran.
 2. Saya lebih suka minum air kosong daripada minum air batu.
 3. Dia mendapat markah yang lebih tinggi daripada adiknya dalam peperiksaan.
 4. Maklumat ini diperolehi daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai.
 5. Beliau mendapat ilmu ini daripada seorang tokoh agama yang terkenal.

Dari contoh-contoh di atas, jelas menunjukkan bahawa penggunaan “dari” lebih umum dan digunakan untuk menunjukkan asal atau sumber yang tidak terlalu spesifik. Manakala penggunaan “daripada” lebih khusus dan digunakan untuk menunjukkan asal atau sumber yang lebih terperinci.

READ:  Perbezaan Klinik dan Hospital

Perbezaan Penggunaan “Dari” dan “Daripada” dalam Konteks Tertentu

Selain perbezaan umum yang telah dijelaskan, terdapat juga perbezaan penggunaan “dari” dan “daripada” dalam konteks tertentu. Berikut adalah beberapa contoh:

Perbandingan

 1. Penggunaan “dari”:
  • Baju ini lebih mahal dari baju itu.
  • Dia lebih pandai dari adiknya.
  • Rumah ini lebih besar dari rumah itu.
 1. Penggunaan “daripada”:
  • Beliau lebih bijak daripada saudaranya.
  • Rumah ini lebih mewah daripada rumah itu.
  • Dia lebih aktif daripada rakan-rakannya.

Dalam konteks perbandingan, penggunaan “daripada” memberi kesan yang lebih formal dan menunjukkan perbezaan yang lebih jelas.

Pilihan atau Alternatif

 1. Penggunaan “dari”:
  • Saya mahu makan nasi dari makan roti.
  • Dia pilih biru dari merah.
  • Saya lebih suka menonton filem dari menonton drama.
 1. Penggunaan “daripada”:
  • Saya lebih suka makan nasi daripada makan roti.
  • Dia lebih suka memilih biru daripada merah.
  • Saya lebih suka menonton filem daripada menonton drama.

Dalam konteks pilihan atau alternatif, penggunaan “daripada” memberi kesan yang lebih formal dan menunjukkan pilihan yang lebih jelas.

Sumber atau Asal

 1. Penggunaan “dari”:
  • Saya mendapat maklumat ini dari surat khabar.
  • Dia mendapat ilmu ini dari buku-buku yang dibacanya.
  • Saya membeli barang-barang ini dari pasar malam.
 1. Penggunaan “daripada”:
  • Maklumat ini diperolehi daripada sumber yang boleh dipercayai.
  • Dia mendapat ilmu ini daripada seorang pakar dalam bidang tersebut.
  • Barang-barang ini dibeli daripada pembekal yang sah.

Dalam konteks sumber atau asal, penggunaan “daripada” memberi kesan yang lebih formal dan menunjukkan sumber yang lebih sahih atau rasmi.

Tempoh Masa

 1. Penggunaan “dari”:
  • Dia pergi ke sana dari pagi hingga petang.
  • Saya telah mengenali dia dari kecil.
  • Dia bekerja dari isnin hingga jumaat.
 1. Penggunaan “daripada”:
  • Dia bekerja daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang.
  • Saya telah mengenali dia daripada zaman persekolahan.
  • Dia menjalankan perniagaan daripada tahun 2010 sehingga sekarang.

Dalam konteks tempoh masa, penggunaan “dari” lebih umum dan biasa, manakala penggunaan “daripada” lebih formal dan menunjukkan tempoh masa yang lebih spesifik.

Panduan Penggunaan “Dari” dan “Daripada” yang Betul

Berdasarkan penerangan di atas, berikut adalah panduan untuk menggunakan “dari” dan “daripada” dengan betul:

 1. Gunakan “dari” untuk menunjukkan asal atau sumber yang umum atau tidak spesifik.
 2. Gunakan “daripada” untuk menunjukkan asal atau sumber yang lebih terperinci atau khusus.
 3. Gunakan “daripada” untuk menunjukkan perbandingan yang lebih formal.
 4. Gunakan “daripada” untuk menunjukkan pilihan atau alternatif yang lebih jelas.
 5. Gunakan “daripada” untuk menunjukkan sumber atau asal yang lebih sahih atau rasmi.
 6. Gunakan “dari” untuk menunjukkan tempoh masa yang lebih umum, dan “daripada” untuk menunjukkan tempoh masa yang lebih spesifik.
READ:  Perbezaan Waja MMC dan Campro

Dengan memahami perbezaan penggunaan antara “dari” dan “daripada”, anda akan dapat menggunakan kedua-dua perkataan dengan lebih tepat dan berkesan dalam penulisan atau pertuturan bahasa Melayu.

Kesimpulan

Dalam bahasa Melayu, penggunaan “dari” dan “daripada” adalah penting kerana kedua-duanya mempunyai makna dan penggunaan yang berbeza. “Dari” digunakan untuk menunjukkan asal atau sumber yang umum, manakala “daripada” digunakan untuk menunjukkan asal atau sumber yang lebih terperinci dan formal.

Selain itu, “daripada” juga digunakan untuk tujuan perbandingan yang lebih formal, pilihan atau alternatif yang lebih jelas, serta sumber atau asal yang lebih sahih. Sementara itu, “dari” lebih sesuai digunakan untuk menunjukkan tempoh masa yang lebih umum.

Dengan memahami perbezaan penggunaan antara “dari” dan “daripada”, kita dapat menggunakan kedua-dua perkataan dengan lebih tepat dan berkesan dalam penulisan atau pertuturan bahasa Melayu. Ini akan membantu kita untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan formal.

Jadi, itulah perbezaan dari dan daripada yang perlu kamu tahu. Sekarang, kamu telah mempelajari bagaimana menggunakannya dengan betul agar tulisan kita semakin lancar dan jelas. Pastikan untuk melawat semuang.com lagi untuk mendapatkan informasi dan perkongsian menarik lainnya.

Terima kasih kerana sudi membaca! Jom berkenalan dengan perbezaan-perbezaan bahasa yang menarik lagi di laman web kami. Jumpa lagi di sana! Salam dari semuang.com!

Originally posted 2024-01-28 08:06:09.

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment